OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uverejnení konsolidovaného znenia Medzinárodného dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1971 v znení Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992) Príloha k čiastke 80 – k oznámeniu č. 332/2013 Z. z.

Zbierka:  332/2013 | Čiastka:  80/2013
29.10.2013