Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky postupy účtovania pre obce, VÚC a nimi zriadené rozpočt. a príspevkové organizácie

Zbierka:  484/2022 | Čiastka:  149/2022
22.12.2022