Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena denného limitu zostatku fin. prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Zbierka:  501/2023 | 
22.12.2023