OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dočasné pozastavenie uplatňovania pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru

Zbierka:  251/2020 | Čiastka:  98/2020
11.9.2020