OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Zbierka:  197/2020 | Čiastka:  78/2020
21.7.2020