Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

Zbierka:  151/2023 | 
28.4.2023