OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Zbierka:  503/2019 | Čiastka:  146/2019
31.12.2019