Oznámenie Národnej banky Slovenska zmena posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Zbierka:  309/2022 | Čiastka:  106/2022
7.9.2022