OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zbierka:  275/2021 | Čiastka:  101/2021
14.7.2021