Oznámenie Národnej banky Slovenska zmena žiadosti o predchádzajúci súhlas NBS podľa zákona o bankách

Zbierka:  245/2022 | Čiastka:  78/2022
8.7.2022