Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

Zbierka:  277/2022 | Čiastka:  88/2022
29.7.2022