ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zbierka:  191/2013 | Čiastka:  46/2013
10.7.2013