UZNESENIE Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavenie účinnosti zmeny zákona o volebnej kampani

Zbierka:  501/2019 | Čiastka:  146/2019
31.12.2019