VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania

Zbierka:  373/2020 | Čiastka:  143/2020
16.12.2020