VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

Zbierka:  226/2013 | Čiastka:  54/2013
15.8.2013