VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia

Zbierka:  155/2013 | Čiastka:  37/2013
20.6.2013