Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena hraníc horských oblastí pre výkon činnosti Horskej záchrannej služby

Zbierka:  145/2023 | 
26.4.2023