Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorby spisu podľa zák. o archívoch

Zbierka:  336/2023 | 
23.8.2023