Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na psychickú spôsobilosť pedagogického alebo odborného zamestnanca

Zbierka:  142/2022 | Čiastka:  45/2022
28.4.2022