VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena výpočtu indexu rizika nákladov podľa zák. o zdravotnom poistení

Zbierka:  73/2019 | Čiastka:  27/2019
7.3.2019