Vyhláška Ministerstvo financií Slovenskej republiky kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti podľa daňového poriadku

Zbierka:  544/2021 | Čiastka:  176/2021
30.12.2021