Vyhláška Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena evidencie a stanovenia nájomného poľnohospodárskych pozemkov

Zbierka:  175/2023 | Čiastka:  62/2023
24.5.2023