Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vyhodnocovanie žiadostí o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Zbierka:  81/2023 | Čiastka:  34/2023
18.3.2023