VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zmena podrobností o výberových konaniach podľa zákona o štátnej službe

Zbierka:  507/2019 | Čiastka:  146/2019
31.12.2019