Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Európskom hlavnom meste kultúry

Zbierka:  196/2023 | Čiastka:  68/2023
7.6.2023