Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Zbierka:  519/2022 | Čiastka:  153/2022
30.12.2022