Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť

Zbierka:  188/2023 | Čiastka:  67/2023
1.6.2023