Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ukončení niektorých exekučných konaní

Zbierka:  233/2019 | Čiastka:  82/2019
31.7.2019