ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zákon o občianskych preukazoch

Zbierka:  395/2019 | Čiastka:  130/2019
27.11.2019