ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva v súvisl. s COVID-19

Zbierka:  155/2020 | Čiastka:  65/2020
17.6.2020