Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce

Zbierka:  172/2023 | Čiastka:  62/2023
24.5.2023