Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad

Zbierka:  198/2023 | Čiastka:  68/2023
7.6.2023