Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o mimoriadnych opatreniach v príprave stavieb diaľnic a rýchlostných ciest

Zbierka:  159/2023 | Čiastka:  57/2023
11.5.2023