ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane osobných údajov a zákona o slobode informácií

Zbierka:  373/2021 | Čiastka:  140/2021
20.10.2021