Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Zbierka:  279/2020 | Čiastka:  109/2020
9.10.2020