Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Zbierka:  229/2019 | Čiastka:  81/2019
23.7.2019