ZÁKON o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  91/2016 | Čiastka:  11/2016
25.2.2016