Mgr. Veronika Pázmányová

Glatzová & Co., s. r. o.

Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová je vedúca advokátka slovenskej pobočky advokátskej kancelárie Glátzová & Co. Predtým než  získala právnický titul na Paneurópskej vysokej škole študovala na právnickej fakulte univerzity Fu Jen v Tchaj-peji v Taiwane a na fakulte manažmentu Trinity College v Dubline v Írsku. Po absolvovaní právnického štúdia pracovala pre viaceré renomované advokátske kancelárie. Od roku 2015 vedie bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Glátzová & Co. Okrem právneho poradenstva v oblasti M&A, obchodného práva a pracovného práva sa špecializuje aj na oblasť ochrany osobných údajov a Compliance v rámci spoločnosti. Vo svojej praxi sa venovala nastavovaniu procesov legálneho spracúvania osobných údajov v medzinárodných spoločnostiach, prenosom osobných údajov do tretích krajín, právnym základom spracúvania osobných údajov, zakladaniu Whistleblowing liniek, kamerovým systémom, ako aj implementácii GDPR v spoločnostiach.

Právní obory

  • občianske právo