30.11.2017
ID: 3896upozornenie pre užívateľov

NRSR: Sme rodina navrhuje skrátiť prax advokátskeho koncipienta

Dĺžka praxe advokátskeho koncipienta by sa mohla skrátiť z piatich na tri roky. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR z hnutia Sme rodina v novele zákona o advokácii.

"Súčasne platná päťročná prax advokátskeho koncipienta sa javí ako neopodstatnene dlhá, až diskriminačná, oproti iným právnickým profesiám," myslia si poslanci.
      
Znemožňuje podľa nich vykonávanie koncipientskej praxe absolventom právnických fakúlt, ktorí pochádzajú z nízkopríjmových rodín. "Nemôžu si dovoliť financovať odbornú prax po dobu zodpovedajúcu dĺžke ďalšieho plnohodnotného univerzitného štúdia," vysvetľuje Sme rodina.
      
Predkladatelia upozorňujú, že každým rokom účinnosti súčasného zákona uniká do zahraničia alebo iných profesijných odborov množstvo nádejných študentov a absolventov práva. "S nedostatkom kvalitných koncipientov už zápasia mnohé advokátske kancelárie," doplnili poslanci.
      
Trojročná prax podľa nich zásadne zvýši záujem o advokáciu zo strany právnikov pochádzajúcich zo všetkých spoločenských vrstiev obyvateľstva. "Dôležitým pozitívom nami navrhovanej zmeny bude tiež zníženie odlivu ambicióznej časti potenciálnych advokátov do zahraničia," doplnili.
      
Sme rodina tiež poukazuje, že 24 z 28 členských štátov Európskej únie má prax kratšiu ako päť rokov. "V mnohých krajinách, vrátane Veľkej Británie táto prax dokonca nepresahuje dva roky a na jej ukončenie často nie sú potrebné žiadne záverečné skúšky," uviedli poslanci.


Zdroj: TASR, 23. 11. 2017
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk