29.3.2021
ID: 5051upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Podľa údajov Európskej komisie, každá žena v Európskej únii pracuje v porovnaní s mužmi 2 mesiace v roku zadarmo. Zmeniť to má národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“, do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika. Jeho cieľom je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť ich návrat z materskej dovolenky na trh práce.

Vláda

J. Naď: Uplynulý rok potvrdil mimoriadnu dôležitosť Ozbrojených síl SR v krízovom manažmente krajiny, nasledujúce roky by mali patriť ich intenzívnemu rozvoju

22.03.2021 - Uplynul rok od nástupu nového vedenia na Ministerstvo obrany SR. Jeho predstavitelia hodnotia toto obdobie ako náročnú výzvu nielen vzhľadom na pandémiu, no tiež v rámci transparentnosti a otvorenosti rezortu. V nasledujúcom období chce vedenie ministerstva pokračovať v reálnom, transparentnom a intenzívnom rozvoji ozbrojených síl a napĺňaní zahraničnopolitických záväzkov.

Bilancia po roku pod novým vedením

22. 3. 2021 - Pred rokom, 21. marca 2020, nastúpila do funkcie ministersky spravodlivosti Mária Kolíková. Funkcie sa ujala počas nastupujúcej pandémie COVID-19. Okamžite sa pustila nielen do legislatívnych zmien, ktoré si dopady pandémie vyžiadali, ale za rok od jej pôsobenia vo funkcii môže predložiť dlhý zoznam reforiem a projektov, ako je napríklad veľká ústavná zmena, ktorá súvisí s reformou justície, či dôležitý zákon k zaisťovaniu majetku.

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

22.03.2021 - Životodarná tekutina a neodmysliteľná súčasť nášho života je zároveň najcennejším prírodným zdrojom, bez ktorej nie je možný rozvoj žiadnej spoločnosti či ľudstva. Reč je o vode, ktorej dôležitosť si ľudstvo osobitne pripomína 22. marca, na Svetový deň vody. Ústrednou témou pre rok 2021 je „Vážme si vodu“.

Ingrid Brocková na podujatí OSN k Svetovému dňu vody: Klimatická zmena i pandémia komplikujú prístup k pitnej vode pre miliardy ľudí, medzinárodné spoločenstvo musí výrazne zvýšiť spoločné úsilie spolupráce.

22.03.2021 - Pri príležitosti Svetového dňa vody sa štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková zúčastnila na podujatí OSN na vysokej úrovni k implementácii cieľa udržateľného rozvoja (SDG) č. 6: čistá voda a hygiena pre všetkých. Podujatie sa začalo 18. marca na pozvanie predsedu Valného zhromaždenia OSN Volkana Bozkira za účasti desiatok hláv štátov a vlád, ministrov a diplomatov. Cieľom podujatia bolo diskutovať o stave vody vo svete a o napĺňaní úloh súvisiacich so sanitáciou a vodným manažmentom. Diskutujúci sa zamerali na inovácie, financovanie, budovanie kapacít, zdieľanie informácií a na projekty udržateľného rozvoja, ktoré ich krajiny v poslednom období podporili.

Rok, počas ktorého sme dostali životné prostredie medzi priority Slovenska

22.03.2021 - Miliarda na zelenú obnovu Slovenska, boj s envirokriminalitou, ambicióznejšie klimatické ciele, dostupnejšie informácie o ovzduší, reforma poplatkov pre znečisťovateľov ovzdušia, reforma ochrany prírody, podpora biodiverzity, ako aj fungujúce odpadové hospodárstvo, odtajnenie informácií o toxických skládkach, zákaz spaľovania zahraničného jadrového odpadu, či ochrana pred geneticky modifikovanými organizmami. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pod vedením Jána Budaja za uplynulý rok odštartovalo reformné zmeny, ktoré majú zmierniť klimatickú krízu, chrániť prírodu a zdravie ľudí na Slovensku.

Martin Klus: V rámci príprav na EXPO Dubaj pomáhame špičkovým slovenským inovátorom nadväzovať kontakty v Spojených arabských emirátech

23.03.2021 - „Prípravy na Svetovú výstavu EXPO Dubaj, kde chce aj Slovensko zaujať ako moderná a z hľadiska investičných perspektív zaujímavá krajina, sú už aj na rezorte diplomacie Slovenskej republiky, najmä pod vedením tímu mojej kolegyne štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej, v plnom prúde. S tým súvisia aj naše aktivity v oblasti ekonomickej diplomacie, v rámci ktorých máme možnosť už v predstihu predstaviť našim partnerom zo Spojených arabských emirátov výnimočné slovenské projekty, ktoré sa na výstave EXPO zúčastnia. Po predchádzajúcich kontaktoch s touto mimoriadne inšpiratívnou krajinou som tentoraz takúto príležitosť rád využil aj ja a pootvoril dvere pre tri špecifické projekty, na ktoré môžeme byť na Slovensku hrdí.“

Martin Klus: Musíme urýchlene riešiť opakované krátenia dodávok vakcín členským štátom, aj primeranú solidaritu ich ďalšej distribúcie v rámci EÚ

23.03.2021 - „Slovensko podporuje koordinované úsilie Európskej únie v boji proti šíreniu koronavírusu a oceňuje doterajšie úsilie. Registrácia a obstarávanie očkovacích látok sa v očiach občanov stali vlajkovými projektami EÚ v boji proti pandémii COVID-19. Verím, že postupujúca vakcinácia ešte viac prispeje k tomuto pozitívnemu trendu. Pre zachovanie dôvery v spoločné európske riešenia ale musíme urýchlene riešiť opakujúce sa krátenia dodávok vakcín niektorými farmaceutickými spoločnosťami. Väčšiu primeranú solidaritu je potrebné vniesť aj do ich distribúcie v rámci Únie. Je neakceptovateľné, aby si producenti očkovacích látok svojvoľne neplnili zmluvné záväzky. V posledných dňoch bolo nepríjemným prekvapením doručenie iba cca. 10% plánových dodávok vakcín od AstraZeneca. V tejto otázke musí EÚ ukázať svoju jednotu a podobné správanie netolerovať.“

Nový európsky projekt pomôže ženám

23.03.2021 - Podľa údajov Európskej komisie, každá žena v Európskej únii pracuje v porovnaní s mužmi 2 mesiace v roku zadarmo. Zmeniť to má národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“, do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika. Jeho cieľom je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť ich návrat z materskej dovolenky na trh práce.

Minister Budaj nedopustí biomasaker 2

23.03.2021 - Pod rúškom zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov sa v spoločnosti opätovne vytvára nový tlak na spaľovanie slovenských lesov. Lenže lesy s ich jedinečnou schopnosťou viazať oxid uhličitý (CO2) nie sú a ani nesmú byť iba energetickou surovinou. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pri tejto príležitosti a za účasti najdôležitejších aktérov z rezortu hospodárstva, pôdohospodárstva a tretieho sektora, vrátane predstaviteľa Európskeho parlamentu, pripravilo moderovanú, verejne vysielanú diskusiu. Stretnutie viedol minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý ešte ako opozičný poslanec dlhodobo bojoval proti nezmyselným dotáciám na spaľovanie dreva.

Výzva výrobcom a distribútorom nápojových obalov

23.03.2021 - na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového systému podľa zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Zo zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v platnom znení vyplýva výrobcom, ktorí uvádzajú na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, a distribútorom, ktorí uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch, a ktorí majú zákonnú povinnosť registrovať sa ako odberné miesto, povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona, a to do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti Správcu.

Ministerstvo podáva trestné oznámenie

23.03.2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dnes podalo trestné oznámenie z dôvodu, že doposiaľ neznáma osoba vystupujúca v mene občianskeho združenia Slovenská lyžiarska asociácia uverejnila nepravdivé a zavádzajúce údaje o tom, že štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár a generálny riaditeľ sekcie športu Peter Dedík, sa dopustili protizákonnej činnosti a že sekcia športu MŠVVaŠ SR korumpovala z peňazí športovcov.

Sociálne inovácie prinášajú nové nápady do regiónov, vyznať sa v téme vám pomôže nová príručka

23.03.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií príručku, ktorá má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty. Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Ministerstvo ako kľúčový partner pre regionálny rozvoj vníma sociálne ino­vácie ako súčasť prípravy integrovaných územných stratégií, podporu najmenej rozvi­nutých okresov a táto téma je tiež súčasťou  Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej dohody aj budúceho Operačného programu Slovensko.

V apríli sa uskutoční plošná vakcinácia líšok proti besnote

23.03.2021 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že sa v dňoch od 7. apríla do 18. apríla 2021 uskutoční štyridsiata tretia kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Až 363 898 návnad bude plošne rozmiestnených leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky. Agrorezort žiada ľudí, ktorí sa v týchto dňoch vyskytujú v prírode, aby boli obozretní a návnadám sa vyhli.

Ingrid Brocková: Slovenská biotechnologická spoločnosť Axon Neuroscience je našou dobrou kartou ekonomickej diplomacie

24.03.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v rámci úspešnej série podujatí s názvom Inovačný deň trom desiatkam zahraničných veľvyslancov predstavila unikátnu inovatívnu spoločnosť zo Slovenska.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny obnoví potravinovú a materiálnu pomoc

24.03.2021 - Ľuďom v hmotnej núdzi či v krízovej životnej situácií opäť pomôžu potravinové a hygienické balíčky. Na ich financovanie vyčlenila Európska komisia pre Slovensko v tomto roku takmer 19 miliónov eur. Do praxe sa tak vráti projekt, ktorý v minulosti pomohol stovkám chudobou ohrozených rodín a jednotlivcov.

Ministerstvo školstva poskytlo školám na rekonštrukcie či havárie viac ako 2 milióny eur

24.03.2021 - Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré potrebujú odstrániť havarijnú situáciu, zrekonštruovať priestory alebo zaobstarať chýbajúci hmotný majetok, poslalo ministerstvo školstva finančné prostriedky v celkovej sume 2 050 561 eur.

Na obežnú dráhu Zeme sa dostal už druhý slovenský satelit

24.03.2021 - Ďalší výnimočný projekt, ktorým sa Slovensko zviditeľní. Nanosatelit vážiaci približne jeden kilogram sa po úspešnom štarte nosnej rakety Sojuz-2.1 dostal na obežnú dráhu Zeme. Ide už o druhý slovenský satelit, ktorý pochádza z našich končín.

COVID automat - pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 25. marca

24. 03. 2021 - Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti opatrenia. Obe zmeny platia od štvrtka 25. marca. 

Minister Mičovský a štátny tajomník Gajdoš rokovali v Bruseli

24.03.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili v Bruseli na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Počas dvojdňového rokovania medzi témami dominovali najmä  budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale aj urýchlené riešenie situácie v sektore vína.

Ekonomika stúpne tento rok o 3,3

24.03.2021 - Slovenská ekonomika stúpne podľa najnovšej makroprognózy Inštitútu finančnej politiky v roku 2021 o 3,3 %. Druhá vlna prinesie nižšie straty, export ostane stabilný. Stabilný ostáva aj trh práce, v druhej polovici roka by už mal tvoriť aj nové pracovné miesta. Po ústupe pandémie stúpne ekonomika v roku 2022 o 6,3 % aj vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti EÚ. V 2023 bude ekonomika podporená aj vďaka dočerpaniu EÚ fondov.

Konferencia Recyklácia odpadov 2021

25.03.2021 - Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa konferencia uskutoční ako jednodňové podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa konferencia uskutočnila aj naživo, ale v každom prípade bude súbežne vysielaná aj online.

Slovensko podpísalo s Izraelom zmluvu na nové 3D rádiolokátory pre Ozbrojené sily SR, finálny kontrakt znamená úsporu 11,7 milióna eur a garantuje zapojenie slovenského obranného priemyslu

25.03.2021 - Ozbrojené sily SR budú mať nové, moderné a spoľahlivé 3D rádiolokátory. Kontrakt v celkovej hodnote 148 200 000 eur vrátane DPH (123 500 000 eur bez DPH) pre obstaranie 17 ks 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu vrátane vybavenia dnes podpísali signatári slovenského a izraelského ministerstva obrany. Dodávky nových 3D rádiolokátorov budú realizované priebežne od apríla 2023 do roku 2025, pričom úhrada zmluvnej sumy bude rozdelená do 4 platieb v priebehu rokov 2021 až 2024. 

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok od volieb: V štátnom IT sme ušetrili milióny a naštartovali sme zásadné zmeny

25.03.2021 - Štátne IT sa mení zásadne k lepšiemu. Rok po parlamentných voľbách vicepremiérka Veronika Remišová zhrnula kľúčové kroky, ktoré sa jej podarilo spraviť na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR. Medzi najdôležitejšie úspechy pri reforme štátneho IT považuje spretrhanie nefunkčných schém, zrušenie nevýhodných zmlúv a projektov, transparentné obsadzovanie vedúcich funkcií ako aj boj proti byrokracii.

Slovenská jahňacina má na pultoch obchodov úspech

26.03.2021 - MPRV SR sa pred rokom podarilo úspešne vrátiť na pulty obchodov 100% slovenskú jahňacinu. Stalo sa tak po intenzívnych rokovaniach ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského, zástupcov Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, spracovateľov a obchodníkov. Na salaši v Liptovských Revúcach sa tak po roku stretli predstavitelia tejto myšlienky, aby spotrebiteľom oznámili, že jahňacinu v obchodoch nájdu aj tento rok.

Vicepremiérka Remišová: Na vrátenie zelene do našich miest investujeme 17 miliónov eur

26.03.2021 - Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur.

NRSR

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť J. Krúpa na pôde parlamentu prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska N. Bakera

23. 03. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa na pôde parlamentu prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J. E. p. Nigela Bakera spolu s policajným pridelencom Spojeného kráľovstva, p. Nicholasom Freemanom. Pán veľvyslanec a rovnako aj policajný pridelenec v úvode stretnutia vyzdvihli vynikajúcu spoluprácu medzi policajnými zložkami oboch krajín, ktorej výsledkom je napríklad aktuálne prebiehajúce Spoločné hodnotenie hrozieb.

B. Kollár na týždeň prerušil schôdzu, odôvodnil to vládnou krízou

23. 03. 2021 - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) prerušil v úvode piateho dňa 25. schôdzu. Pokračovať by mala o týždeň v utorok, teda 30. marca. Budúci týždeň by podľa jeho slov mali postupovať v zmysle schváleného programu. Kollár prerušenie odôvodnil vládnou krízou. "Aby som cirkus z vlády nepresunul do parlamentu," poznamenal. Chce, aby zákony prechádzali kontinuálne, nemuseli prepadávať body a presúvať poradie návrhov. "V tomto prípade je chyba na našej strane, musíme tu veľmi rýchlo upratať alebo sa slušne rozísť," poznamenal a ospravedlnil sa kolegom. "Radšej, nech je týždeň pokoj. Môžete povedať čokoľvek na našu koalíciu, ale nebudete môcť povedať, že v tomto pléne má Kollár neporiadok," dodal.

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť J. Krúpa na pôde parlamentu prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska N. Bakera

23. 03. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa na pôde parlamentu prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J. E. p. Nigela Bakera spolu s policajným pridelencom Spojeného kráľovstva, p. Nicholasom Freemanom. Pán veľvyslanec a rovnako aj policajný pridelenec v úvode stretnutia vyzdvihli vynikajúcu spoluprácu medzi policajnými zložkami oboch krajín, ktorej výsledkom je napríklad aktuálne prebiehajúce Spoločné hodnotenie hrozieb. 

Prezident

Prezidentka prijala demisie ministrov školstva a zahraničných vecí

25.03.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 25. marca 2021 demisie ďalších členov vlády SR - ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka. Vedením rezortu školstva dočasne poverila ministra financií Eduarda Hegera, rezort diplomacie dočasne povedie minister obrany Jaroslav Naď.

Kraje podľa prezidentky zohrávajú podstatnú úlohu pri vakcinácii

26.03.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v piatok 26. marca 2021 krajské vakcinačné centrum v Banskej Bystrici a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta. Podľa prezidentky je vakcinácia našim najdôležitejším nástrojom v boji s covidom a podstatnú úlohu v nej zohrávajú samosprávne kraje. V každom z nich je už dnes aspoň jedno veľkokapacitné očkovacie miesto a vo všetkých z nich dokážu za týždeň zaočkovať 45-tisíc ľudí. 

Prezidentský palác zhasol, pripojil sa k Hodine Zeme

27.03.2021 - Kancelária prezidenta SR sa v sobotu 27. marca 2021 pripojila ku globálnej iniciatíve Hodina Zeme. O 20.30 sa na hodinu vyplo osvetlenie Prezidentského paláca. Hodina Zeme upozorňuje na prepojenosť sveta v boji za ochranu planéty a klímy. Tohtoročná kampaň sa zameriava na zvýšenie tlaku na prijatie konkrétnych a ambicióznych záväzkov do roku 2030 na konferencii OSN o biodiverzite, ktorá sa bude konať koncom roka v Číne. 

Blahoželanie prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi k životnému jubileu

27.03.2021 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová zablahoželala prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi k jeho 80. narodeninám. V blahoprajnom liste pri príležitosti významného životného jubilea prezidentka SR ocenila kroky, ktoré prezident Gašparovič, často v neľahkých situáciách, urobil v prospech Slovenska a jeho občanov. Bývalej hlave štátu prezidentka popriala spokojný a naplnený život v kruhu rodiny a blízkych priateľov a veľa zdravia a síl plniť si svoje ďalšie predsavzatia.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk