28.6.2021
ID: 5126upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo ďalší krok pre pomoc ľuďom. Jednorazový pandemický príspevok pre pomoc najnúdznejším rodinám vyplatíme vo výške 333 Eur. Prvé príspevky budú úrady práce automaticky posielať už v priebehu augusta.

Vláda

Ministerka Remišová: Na mimoškolskú činnosť detí a mládeže ide 7,7 milióna eur

21.06.2021 - Na mladej generácií nám záleží! Zlepšiť šance detí a mládeže na úspešnú budúcnosť pomôže takmer 7,7 milióna eur z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu. Rezort ministerky Veroniky Remišovej, ako správca programu Miestny rozvoj a inklúzia, podporil z Nórskych grantov 10 projektov venovaných mimoškolským aktivitám a zlepšovaniu zručností mladej generácie v multifunkčných centrách.

Slovenský plán obnovy má podľa EK silný reformný náboj

21.06.2021 - Európska komisia hodnotí Plán obnovy a odolnosti SR veľmi pozitívne. Plán podľa nej významne prispeje k zotaveniu z krízy COVID-19 a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. V oficiálnom hodnotení vyzdvihuje aj jeho silný reformný náboj. Plán podľa hodnotenia Európskej komisie predstavuje dobre cielené politické opatrenia dôležité pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zároveň ide o konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne posilňujú vďaka silnému reformnému náboju.

Prvé čerpacie stanice na vodík budú na jeseň realitou, vyhlásili sme verejnú súťaž

21. 06. 2021  - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc. Na Slovensku pôjde o prvé čerpacie stanice, na ktorých bude možné dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon. Financované budú z európskych zdrojov. SIEA chce aj takto v súlade s národnou vodíkovou stratégiou prispieť k rozvoju vodíkovej mobility a tým aj ku klimatickej neutralite, ktorú chce Európska únia dosiahnuť do roku 2050.

Prievidzský subdodávateľ pre automobilky plánuje zamestnať ďalšie stovky ľudí

21. 06. 2021 - Prievidzský subdodávateľ pre automobilový priemysel Brose Prievidza plánuje v nasledujúcom období zamestnať ďalšie stovky ľudí. Spoločnosť v tomto období dokončila tretiu výrobnú halu, investícia ju vyšla na 30 miliónov eur. Do budúcna sa plánuje ešte rozšíriť.  V prievidzskej spoločnosti zároveň ukončili duálne vzdelávanie v strojníckych odboroch prví absolventi, ktorí tu praxovali.  „Veľmi nás teší, že tento najvýznamnejší zamestnávateľ v rámci transformácie regiónu vie prispieť k tomu, aby aj ľudia, ktorí možno skončia v baniach alebo inde, si tu dokázali nájsť relevantné uplatnenie," uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.

Ministri hospodárstva V4 a Francúzska rokovali v poľskom Krakove

21. 06. 2021 - Súčasný stav ekonomík v čase koronakrízy, kľúčové priority v rámci národných plánov obnovy či spoločná podpora farmaceutického priemyslu v „postcovidovom“ období. To boli hlavné témy rokovania ministrov hospodárstva štátov Vyšehradskej skupiny (V4) a Francúzska, ktoré sa uskutočnilo v druhom najväčšom poľskom meste Krakov. Slovenskú delegáciu viedol šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík.

Obnova hospodárstva a boj proti daňovým podvodom je našou prioritou

22.06.2021 - Štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek sa zúčastnil na rokovaniach V4 vo Varšave. Hlavnými témami diskusií boli obnova hospodárstva po kríze, nastavenie medzinárodného zdaňovania a digitalizácie, taxonómia vo finančných službách a spolupráca medzi zúčastnenými krajinami v daňovej oblasti. Ťažiskovou témou stretnutia z hľadiska hospodárskej obnovy po kríze spôsobenej pandémiou Covid-19 bude diskusia o aktuálnej situácii s národnými plánmi obnovy. Štátny tajomník Marcel Klimek informuje o slovenskom pláne obnovy, ktorý bol v pondelok pozitívne ohodnotený aj predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá navštívila Slovensko. Nasledovať bude diskusia o fiškálnom vývoji s ohľadom na očakávanú reformu rozpočtových pravidiel EÚ.

MIRRI spustí v spolupráci s odbornou komunitou prieskum zameraný na dodržiavanie zákona o e-Governmente. Výsledkom bude prehodnotenie niektorých opatrení a príprava novely

22.06.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustí v júli v spolupráci so Slovenskom.Digital prieskum v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Jeho cieľom je analyzovať jednotlivé opatrenia zákona o e-Governmente a navrhnúť úpravu alebo zrušenie tých povinností, ktoré sa v praxi stali neúčelné.

Minister Samuel Vlčan na Valnom zhromaždení Agrárnej komory Slovenska

22.06.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan sa zúčastnil na Valnom zhromaždení Agrárnej komory Slovenska (AKS). Vo svojom príhovore počas slávnostnej časti prítomným hosťom priblížil kľúčové priority aj výzvy svojho pôsobenia v agrorezorte. Minister víta otvorený dialóg a verí na spoluprácu, ktorá bude cenným prínosom pre rozvoj poľnohospodárstva i napredovania slovenského vidieka.

Slovenská ekonomika po druhej vlne ožíva

22.06.2021 - Ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a zotaví sa už v tomto roku. Rast HDP dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roku svoju predkrízovú úroveň. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky na roky 2021 – 2024. Naďalej však pretrváva vyššia miera neistoty ohľadom budúceho vývoja pandémie. Naopak, pozitívnejší vývoj oproti prognóze by mohlo priniesť rýchlejšie rozpúšťanie úspor z úvodu roka do zvýšenej spotreby domácností.

Minister Vlčan sa obklopil skúsenými odborníkmi

23.06.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan posilňuje tím svojich najbližších spolupracovníkov. Vláda SR na svojom 18. rokovaní schválila návrh na vymenovanie novej generálnej tajomníčky služobného úradu (GTSÚ) agrorezortu, ktorou bude Ing. Zuzana Nouzovská. Ministrovi pri jeho práci bude oporou aj Zbor poradcov pod vedením Ing. Milana Ovseníka.

Riaditelia národných parkov podporujú reformu ochrany prírody

23.06.2021 - Minister životného prostredia Ján Budaj sa stretol so šéfmi všetkých deviatich národných parkov Slovenska. Zhodli sa, že pre skutočné fungovanie národných parkov je nevyhnutná transformácia národných parkov tak, aby zodpovedali za stav prírodných prvkov v národných parkoch.

Vicepremiérka Remišová: Do septembra majú ministerstvá lehotu, aby posúdili svoju schopnosť čerpať eurofondy do konca roka 2023

23. 06. 2021 - Do konca septembra musia ministerstvá posúdiť svoju schopnosť vyčerpať eurofondy za programové obdobie 2014 – 2020 do konca roka 2023. Ak ministerstvá ako riadiace orgány zistia, že prostriedky nestihnú vyčerpať, musia vláde navrhnúť realokáciu do iných oblastí v rámci operačných programov. „Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja bude dohliadať na túto povinnosť. Zároveň, ako sankciu za nedostatočné čerpanie, bude MIRRI SR navrhovať zníženie alokácií zle čerpajúcim rezortom na nové programové obdobie 2021 – 2027,“ uviedla po rokovaní vlády vicepremiérka Veronika Remišová. Na dnešnom rokovaní vlády predkladali rezorty správu o stave čerpania vo svojich programoch.

Vláda sa ospravedlnila za policajný zásah v Moldave nad Bodvou

23. 06. 2021 - „Medzivládne konferencie s Čiernou Horou a Srbskom na politickej úrovni, ktoré sa konali na okraj zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), predstavujú významný krok vpred v procese rozširovania Európskej únie (EÚ). Sadli sme si s našimi partnermi zo západného Balkánu za jeden rokovací stôl, vypočuli si navzájom naše názory a zodpovedali viaceré otázky o európskej integrácii tohto dôležitého regiónu v susedstve Únie. Považujem za kľúčové, aby sme v tomto pozitívnom vývoji nespomaľovali, a preto je nevyhnutné začať konať aj v prípade Albánska a Severného Macedónska, ktoré už prešli kus cesty smerom k EÚ. Mali by sme otvoriť prístupové rokovania s týmito krajinami čo najskôr.“

Jednou z kľúčových tém konferencie Salzburského fóra v Prahe bol boj proti nelegálnej migrácii

24. 06. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec sa 23.-24. júna 2021 v Prahe zúčastnil na ministerskej konferencii  Salzburského fóra. Nosnými témami konferencie boli otázky týkajúce sa budúcnosti Schengenu, skúseností z pandémie COVID- 19, ako aj budúceho smerovania platformy zameranej na manažment hraníc, návraty a readmisie, podporu azylového systému a boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Joint Coordination Platform). Od podpísania zakladajúcej zmluvy v roku 2001 je Salzburské fórum najväčším a najdôležitejším regionálnym partnerstvom v rámci EÚ zaoberajúcim sa vnútornou bezpečnosťou. Aj fungovanie tohto fóra v uplynulom období zasiahla pandémia.

Rodiny dostanú jednorazový pandemický príspevok

24.06.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo ďalší krok pre pomoc ľuďom. Jednorazový pandemický príspevok pre pomoc najnúdznejším rodinám vyplatíme vo výške 333 Eur. Prvé príspevky budú úrady práce automaticky posielať už v priebehu augusta. V nasledujúcich mesiacoch tak postupne pomôžeme viac ako 730-tim tisícom detí, ktorým spoločne rozdelíme viac ako 120 miliónov eur.

Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu

24.06.2021V pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešla novela zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Za novú legislatívu zahlasovalo 84 poslancov.

Poslanci parlamentu podporili dôležité zmeny v ochrane životného prostredia

24.06.2021V Národnej rade Slovenskej republiky dnes v prvom čítaní prešiel reformný zákon, ktorý nastolí spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží na Slovensku. Za legislatívnu zmenu hlasovalo 91 poslancov parlamentu.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Hasáliková proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

24. 06. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol, že Slovenská republika neporušila článok 6 ods. 1 a ods. 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, zakotvujúci právo na spravodlivé konanie v trestnej veci a práva obhajoby. Prípad sa týkal trestného konania v súvislosti s vraždou, ku ktorej došlo v októbri 2009 v Liptovskom Mikuláši. Z tohto skutku bola obvinená sťažovateľka a J. O. Ten sa ku spáchaniu skutku priznal a uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.

O pas alebo občiansky preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov

24. 06. 2021 - Ministerstvo vnútra SR upozorňuje verejnosť, že oddelenia dokladov v Bratislave sú pod náporom žiadateľov o cestovné doklady, a to predovšetkým Klientske centrum OÚ Bratislava na Tomášikovej ulici.

Zvyšujeme príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb

25.06.2021 - Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. S novou výškou príspevku môžu ZSS rátať od januára budúceho roka. Z rozpočtovej kapitoly rezortu práce pôjde na tento účel dodatočne takmer 15 miliónov eur. Lepšie finančné ohodnotenie za osobnú starostlivosť v ZSS má predovšetkým pomôcť fungovaniu celého systému sociálnych služieb a zvýšiť status v pomáhajúcich profesiách, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Reakcia rezortu obrany na medializované závery NKÚ k obstaraniu lietadiel F-16:

25.06.2021 - Minister obrany Jaroslav Naď už ako opozičný politik upozorňoval na podľa jeho názoru nedostatočnú odbornú diskusiu, ktorá mala predchádzať výberu konkrétneho dodávateľa taktických nadzvukových lietadiel pre Vzdušné sily OS SR.
Faktom ale je, že bývalá vláda definitívne rozhodla o obstaraní 14 kusov lietadiel F-16 Block 70, a to navyše bez akéhokoľvek zapojenia slovenského obranného priemyslu do tohto doposiaľ najväčšieho modernizačného projektu v histórii OS SR, čo je mimoriadne neštandardné a pre SR samozrejme nevýhodné.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na okraj zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva: Slovenská republika podporuje rozvoj občianskej spoločnosti v Bielorusku, vrátane iniciatív na posilnenie nezávislých médií a novinárov

25.06.2021 - Na programe práve prebiehajúceho 47. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve je aj diskusia o otázkach slobody prejavu a slobody médií, či dialóg s osobitnou spravodajkyňou pre ľudské práva v Bielorusku Anaîs Marin. Na okraj tohto zasadnutia sa 24. júna uskutočnil webinár venovaný téme útokov na slobodu médií v Bielorusku. Podujatie s podporou Litvy, Spojených štátov amerických, Estónska, Lotyšska, Poľska, Dánska a Slovenskej republiky zorganizovala americká mimovládna organizácia Pen America. Za Slovenskú republiku na podujatí vystúpila štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková.

Ingrid Brocková na pracovnej návšteve v Rakúsku: Rakúsko je pre nás v mnohom inšpiráciou. Našou ambíciou je spolupracovať v oblasti digitalizácie, duálnom vzdelávaní, ale aj v agende priemyselnej transformácie a inteligentných miest

25.06.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková počas štvrtkovej (24. júna 2021) pracovnej návštevy Rakúska rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúska Petrom Launsky-Tieffenthalom, so svojím partnerom na Ministerstve pre digitalizáciu a hospodárstvo Michaelom Esterlom, riaditeľom zahraničných zastúpení Rakúskej obchodnej komory Michaelom Otterom a honorárnym konzulom Slovenska v Dolnom Rakúsku Veitom Schmid-Schmidsfeldenom. Stretnutiam dominovali témy ekonomickej diplomacie a zahraničnej politiky.  

Ministerka investícií Remišová: Historický železničný tunel v Bratislave sa zmodernizuje za vyše 4 milióny € z eurofondov

25. 06. 2021 - Železničná sieť v hlavnom meste sa dočká modernizácie. Tunel pri hlavnej stanici čaká v najbližších dvoch rokoch rekonštrukcia. Železniciam Slovenskej republiky, ako oprávnenému žiadateľovi európskych zdrojov, to umožní vyzvanie na národný projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v celkovej výške 4 170 984 eur. Vyzvanie odsúhlasila ministerka investícií Veronika Remišová a vyhlási ho Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Slovensko je pripravené pomôcť Českej republike postihnutej prírodnou katastrofou

25. 06. 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaslalo katastrofou zasiahnutej Českej republike ponuku na pomoc  a deklarovalo pripravenosť k jej okamžitému poskytnutiu. Hasičský a záchranný zbor vyčlenil desiatky hasičov, ktorí sú schopní sa operatívne presunúť do lokalít zničených vyčíňaním počasia.
Príslušníci HaZZ v prípade potreby poskytnú cezhraničnú pomoc so špeciálnou technikou v rámci MUSAR (Modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí). Hasiči sú momentálne dislokovaní na Záchranných brigádach HaZZ v Malackách, Žiline a Humennom a na Krajských riaditeľstvách HaZZ v Bratislave, Trnave, Žiline a Trenčíne.

NRSR

Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti V. Marcinková víta sankcie voči represívnemu režimu Lukašenka v Bielorusku

21. 06. 2021 - Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková víta rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorí potvrdili tvrdé a rozsiahle sankcie voči represívnemu režimu Alexandra Lukašenka v Bielorusku. Ekonomické sektorové sankcie zamerané na tie oblasti hospodárstva, ktoré udržujú nelegitímny režim v Minsku pri živote, považuje za legitímny nástroj európskej zahraničnej politiky. „Za kľúčové naďalej považujem bezpodmienečné trvanie na prepustení novinára a demokratického aktivistu Ramana Prataseviča s priateľkou a všetkých politických väzňov,“ dodala Marcinková. Dôrazne tiež odsúdila perzekúcie bieloruských občanov a vykonštruované súdne procesy s protestujúcimi s vysokými trestami odňatia slobody, ktoré ukončili hlavnú vlnu občianskych protestov po sfalšovaných prezidentských voľbách.

Výbor pre kultúru a médiá odobril kandidátov na člena Správnej rady TASR

22. 06. 2021 - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá v utorok odobril všetkých šiestich kandidátov na člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). Odporučil NR SR zvoliť z kandidátov jedného člena, a to odborníka v oblasti žurnalistiky. Pre TASR to uviedol predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO) s tým, že voľba by sa mala konať ešte na aktuálnej 32. schôdzi.
O post v správnej rade sa uchádzajú Jozef Bednár, Michal Frank, Henrieta Hrubá, Peter Nedavaška, Marko Řehůřek a Marián Šinkovič. Parlament má zvoliť člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.

S. Kozarec sa vrátil do parlamentu, zložil poslanecký sľub

22. 06. 2021 - Sebastián Kozarec (OĽANO) sa vrátil do poslaneckých lavíc. V utorok počas 32. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil opätovne poslanecký sľub. "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom. Do pléna sa Kozarec vracia po tom, ako sa mandátu vzdal Ján Herák, ktorý bol zvolený za hnutie OĽANO a ktorý z parlamentu odišiel po medializovaní obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Kozarec už bol poslancom v tomto volebnom období ako náhradník za Mareka Krajčího (OĽANO). Po Krajčího odchode z postu ministra zdravotníctva mu uvoľnil miesto v poslaneckých laviciach.

Držať psa na prostriedku na uväzovanie v domácnosti sa má zakázať

22. 06. 2021 - Držať psa na prostriedku na uväzovanie v chovnom zariadení či domácnosti by sa malo zakázať. Výnimku majú tvoriť nebezpečné psy či služobné psy alebo prípady, keď sa uviaže pes krátkodobo pre potrebu čistenia priestoru, kŕmenia či výcviku. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť diskutoval o novele zákona o strelných zbraniach a strelive

22. 06. 2021 - Dnes sa na pôde Národnej rady SR uskutočnilo spoločné neformálne zasadnutie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorého cieľom bolo prediskutovať novelu zákona č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive. Diskusia sa uskutočnila aj za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR, J. E. p. Nigela Bakera a tiež zástupcov ministerstva vnútra, p. Petra Krišku, zástupca generálneho riaditeľa - sekcia legislatívy a právnych služieb, p. Juraja Beníka, odbor bezpečnostnej legislatívy a p. Pavla Lališa, zástupca riaditeľa odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru. Za odbornú verejnosť sa diskusie zúčastnil p. Ľudovít Miklánek a p. Boris Draškaba z občianskeho združenia Legis Telum.

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu sa znížia dôchodky

23. 06. 2021 - Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek sa znížia dôchodky. Vyplýva to zo zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Koaliční poslanci pri legislatíve hovoria o zabezpečení spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke. Do dôchodku sa týmto osobám nebude zarátavať obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Autori zákona hovoria, že tieto osoby mali rôzne privilégiá, nadštandardné odmeňovanie, čo sa následne premietlo aj do ich dôchodkov. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. Schválením zmien navrhovaných výbormi sa bližšie upravuje aj minimálna suma starobného a invalidného dôchodku.

Asistentmi poslancov budú môcť byť i fyzické osoby s jednoosobovou s. r. o.

23. 06. 2021 - Asistentmi poslancov Národnej rady (NR) SR budú môcť byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). A to za predpokladu, že sú zároveň aj jediným spoločníkom a konateľom v nich. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú poslanci v stredu schválili. "Cieľom návrhu zákona je zachovať pre poslancov NR SR naďalej možnosť, aby ich asistentmi mohli byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, za predpokladu, že tieto osoby sú zároveň aj jedinými spoločníkmi a konateľmi takýchto obchodných spoločností a spĺňajú všetky ostatné podmienky na výkon funkcie asistenta poslanca NR SR," vysvetlili predkladatelia. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2021.

Novela zákona o športe ide do druhého čítania, týka sa pandémie

23. 06. 2021 - Znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov by malo pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Novelu predložili koaliční poslanci, chcú ňou predĺžiť prechodné ustanovenia zákona počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. "Cieľom predloženého návrhu zákona je pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí sú v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní," píše sa v dôvodovej správe.

Podpredseda NR SR Juraj Blanár rokoval so zástupcom Apoštolskej nunciatúry

23. 06. 2021 - Podpredseda parlamentu Juraj Blanár prijal spoločne s predsedom poslaneckého klubu strany SMER-slovenská sociálna demokracia Robertom Ficom na pôde Národnej rady SR zástupcu Apoštolskej nunciatúry v Bratislave Andriya Yevchuka. „Som rád, že A. Yevchuk prijal moje pozvanie a že sme si vymenili informácie o našej politike v sociálnej oblasti, ktorá je veľmi blízka k sociálnej náuke Cirkvi a vnímame tu mnoho spoločných tém do budúcna. Rovnako sme vyjadrili potešenie z úmyslu Sv. otca Františka navštíviť Slovenskú republiku, ktorá by bola v poradí štvrtou návštevou pápeža na Slovensku,“ dodal J. Blanár.

Postih za neoprávnené zaobchádzanie s anabolikami by sa mohol sprísniť

24. 06. 2021 - Postihovanie neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (LAHU) by sa malo sprísniť a rozšíriť. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novou legislatívou chcú poslanci znížiť doterajšiu náročnosť preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, čo podľa nich komplikovalo trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti.

Oblasť ochrany osobných údajov zosnulých by sa mohla upraviť

24. 06. 2021 - Oblasť ochrany osobných údajov zosnulých osôb by sa mohla upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania novelu zákona o ochrane osobných údajov. Autormi návrhu sú koaliční poslanci, ktorí hovoria o bariérách napríklad pri budovaní pietnych pamätníkov i pri vedení virtuálnych cintorínov, archívov či dokumentácie vojnových zločinov. Novela má preto meniť rozsah pôsobnosti zákona, má sa z nej vyňať okruh osobných údajov zosnulých osôb. Predkladatelia hovoria aj o zosúladení s právnymi aktmi Európskej únie.

Vzniknúť by mohla služba starostlivosti o deti v detskej skupine

24. 06. 2021 - Na Slovensku by mohla vzniknúť služba starostlivosti o deti v detskej skupine.  Spočíva v opatrovaní dieťaťa v skupine od jedného roku do začatia povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Poskytovateľom služby by mohol byť podľa navrhovanej legislatívy zamestnávateľ rodiča dieťaťa, obec, samosprávny kraj, cirkev či náboženská spoločnosť, občianske združenie, ako aj rodič, ktorého dieťa je v danej skupine. Podľa návrhu môže ísť aj o mamičku na materskej dovolenke.

Štvrtkové rokovanie začali poslanci návrhom na posilnenie právomocí GTSÚ

24. 06. 2021 - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) otvoril piaty rokovací deň 32. schôdze parlamentu. V úvode štvrtkového rokovania zákonodarcovia začali diskusiu k novele zákona o štátnej službe. Tá má upraviť právomoci generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ). Novela z dielne koaličných poslancov hovorí o posilnení právomoci GTSÚ vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, "s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii". Generálny tajomník by tak mohol so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. A to aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Členovia brannobezpečnostného výboru sa zúčastnili na inšpekčnom dni v rámci cvičenia Slovenský štít

24. 06. 2021 - Poslanci Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a ďalší poslanci sa v stredu 23. júna 2021 na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Slovenskej republiky p. gen. Daniela Zmeka, spolu s členmi vlády Slovenskej republiky zúčastnili na „inšpekčnom dni“, v rámci najvýznamnejšieho a najväčšieho medzinárodného cvičenia „Slovenský štít“ v novodobej histórii ozbrojených síl SR, kde sa oboznámili s výsledkami cvičenia, s vysokou úrovňou profesionality v plánovacích procesoch a v obsluhe zbraňových systémov.

Prezident

Prezidentka sa stretla s predsedníčkou Európskej komisie

21.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 21. júna 2021 v Prezidentskom paláci predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen.
Predsedníčka EK na Slovensko pricestovala, aby potvrdila schválenie nášho Plánu obnovy. "Patríme medzi prvé krajiny EÚ, ktoré svoj reformný plán odovzdali, a ktoré ho už majú schválený. Je teraz len na nás, ako zmysluplne dokážeme využiť 6,3 miliardy eur, ktoré budeme mať v rámci tohto plánu k dispozícii. S Ursulou von der Leyen sme sa zhodli aj na tom, že popri dôležitej hospodárskej obnove potrebujeme našu pozornosť zamerať aj na demokratické hodnoty, ktoré nás ako európske spoločenstvo spájajú a ktoré ostávajú predpokladom našej spolupráce."

Prezidentka prevzala poverovacie listiny od veľvyslancov Talianska a Rumunska

24.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 24. júna 2021 prijala v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii novú veľvyslankyňu Talianskej republiky a nového veľvyslanca Rumunskej republiky.
Catherine Flumiani a Calin Fabian pri tejto príležitosti prezidentke odovzdali poverovacie listiny.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk