25.10.2021
ID: 5242upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Exekúcia je vo všeobecnosti považovaná za zlo. Pre mnohých ľudí ide často o neriešiteľnú situáciu, ktorá negatívne vplýva na kvalitu ich života, život ich rodiny, čo je niekedy, žiaľ, len krok od radikálnych riešení. Podať v tejto situácii pomocnú ruku a pomôcť ju riešiť považujeme za významný krok k zlepšovaniu prístupu k spravodlivosti vôbec. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto predložila na dnešné rokovanie vlády úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách, ktorú ministri schválili.

Vláda

Martin Klus na Rade EÚ pre zahraničné veci: Bezpečnosť, stabilita a prosperita na východ od nás sú v životnom záujme Slovenska

18.10.2021 - „Východné partnerstvo, ktoré sa týka aj bezprostredného susedstva Slovenska, je jednou z priorít v našich zahraničnopolitických vzťahoch. Preto sa zasadzujeme za konkrétnu podporu EÚ pre krajiny tohto partnerstva. Vzhľadom na zmenenú geopolitickú situáciu v tomto regióne to však už nemôže byť len o štrukturálnych reformách či budovaní a posilňovaní pilierov demokracie a vlády práva. Musí to byť aj o posilnení bezpečnostnej dimenzie spolupráce EÚ s partnermi vo východnom susedstve v kontexte zvyšovania ich schopnosti aktívne sa brániť.“
 
Zodpovedné správanie sa samospráv je kľúčom k čerpaniu dotácií

18.10.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR podporuje výstavbu kanalizácií, vodovodov a čistiarní odpadových vôd prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu. V roku 2022 pôjdu na tento účel desiatky miliónov eur z prostriedkov fondu.

Revolučná zmena manažmentu vody v krajine

18.10.2021 - Odvodňovacie kanály budú po novom prispievať k zvýšeniu zásob vody na poliach.
Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získavajú novú funkciu. Budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov €, vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

Záleží nám na zachovaní pracovných miest na Slovensku

18.10.2021 - Štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík a predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom spoločnosti Slovalco Milanom Veselým. Témou stretnutia bola súčasná situácia týkajúca sa prudkého nárastu cien elektrickej energie ako aj rastu cien emisných povoleniek. Vzhľadom na súčasnú situáciu účastníci rokovali o možnostiach posilnenia mechanizmov vyrovnania nákladov energeticky náročného priemyslu na Slovensku vo vzťahu k zahraničnej konkurencii. „Akákoľvek kompenzácia vo vzťahu k slovenským podnikom musí byť spravodlivá. Má vychádzať nielen z nákladovej a výnosovej štruktúry týchto podnikov, ale zohľadňovať aj environmentálny aspekt a nepodkopávať dlhodobú udržateľnosť verejných financií,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík. „Slovalco je jednou z najmodernejších hlinikární na svete s veľmi nízkym dopadom na životné prostredie. Je prirodzené a potrebné aby štát našiel riešenie, ktoré ochráni takúto investíciu na Slovensku, tak ako to robia ostatné ekonomicky vyspelé štáty EÚ,“ poznamenal Milan Veselý zo spoločnosti Slovalco.

Ingrid Brocková na Inovačnom dni: Príklady z Trnavského samosprávneho kraja ukazujú, že veda, výskum a inovácie sú hybnou silou rozvoja regiónov, podporujú ich konkurencieschopnosť a kvalitu života občanov

19.10.2021 - V desiatom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (19. októbra 2021) spolu s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti Shark.Aero v Senici, na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave a do moderného verejného priestoru v Trnave s názvom: Nádvorie.

Vicepremiérka Remišová: Podporujeme digitálne zručnosti. Seniori musia mať v digitálnej dobe rovnaký prístup k jej benefitom

19.10.2021 - Jubilejný desiaty ročník IT Fitness Testu 2021 je úspešne za nami. Najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov. Na vyhodnotení výsledkov testu sa zúčastnila aj vicepremiérka Veronika Remišová. „Teší ma vysoký záujem o otestovanie digitálnych zručností. Rozvoj digitálnych zručností totiž  považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Desiaty ročník IT Fitness Testu nám okrem rekordnej účasti poskytol ucelený obraz o úrovni našich digitálnych zručností, ktoré sú dnes nevyhnutné nielen pri štúdiu či v práci, ale aj v bežnom živote. Boj proti digitálnej chudobe je jednou z oblastí, ktorú budeme podporovať tiež z Plánu obnovy a odolnosti. V digitálnej dobe musia mať všetci rovnaké šance a možnosti prístupu k jej benefitom,“ povedala pri príležitosti vyhodnotenia aktuálneho ročníka podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Minister I. Korčok v Baku: Oceňujem, že vo vzťahoch medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa do popredia dostáva obchodno-ekonomická spolupráca

19.10.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok absolvoval počas svojej oficiálnej návštevy Azerbajdžanskej republiky (19. októbra 2021) rokovania s prezidentom Ilhamom Alijevom, predsedom vlády Alim Asadovom, so svojím rezortným partnerom Džejchunom Bajramovom a ministrom hospodárstva Mikailom Džabbarovom. Súčasťou programu bolo aj slovensko-azerbajdžanské podnikateľské fórum a podpis medzivládnej dohody o hospodárskej spolupráci.

Slovenská pôda je naším národným bohatstvom, ktoré musíme chrániť

19.10.2021 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Bezprostredným podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlády, ktorá založila štátny kapitálový fond, ktorý mal byť používaný výlučne na nákup poľnohospodárskej pôdy v susedných štátoch. Po diplomatickom tlaku zo strany Slovenska síce maďarská vláda  zo svojho zámeru ustúpila, ale otázka ochrany pôdy zostala naďalej aktuálna.
„Včera na koaličnej rade som predstavil návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Strana SaS reagovala na návrh rezervovane. Výsledkom je dohoda o vytvorení expertnej pracovnej skupiny. Jej členmi budú zástupcovia všetkých štyroch koaličných strán a gestorom bude hnutie OĽANO a MPRV SR. Úlohou skupiny bude posúdiť a upraviť návrh tak, aby spĺňal požiadavky všetkých koaličných partnerov,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala veľvyslanca Bulharskej republiky Vassila Pavlova Petkova. Zaujímala sa o integračné ambície Bulharska v súvislosti so vstupom krajiny do eurozóny, schengenského priestoru a OECD

20.10.2021 - Štátna tajomníčka Ingrid Brocková dnes (20. októbra 2021) prijala veľvyslanca Bulharskej republiky Vassila Pavlova Petkova. Vo vzájomnom rozhovore partneri potvrdili blízke vzťahy a záujem o ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce. Kvalitu bilaterálnych vzťahov potvrdzujú aj pravidelné návštevy a kontakty na všetkých úrovniach s cieľom koordinovania pozícií Slovenska a Bulharska ako členských krajín Európskej únie a NATO.

Pomoc ľuďom v exekúcii

20. 10. 2021 - Exekúcia je vo všeobecnosti považovaná za zlo. Pre mnohých ľudí ide často o neriešiteľnú situáciu, ktorá negatívne vplýva na kvalitu ich života, život ich rodiny, čo je niekedy, žiaľ, len krok od radikálnych riešení. Podať v tejto situácii pomocnú ruku a pomôcť ju riešiť považujeme za významný krok k zlepšovaniu prístupu k spravodlivosti vôbec. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto predložila na dnešné rokovanie vlády úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách, ktorú ministri schválili. Jej cieľom je, aby boli na jednej strane uspokojené pohľadávky oprávnených, ale zároveň bude zachovaný aj príjem dlžníka v takej výške, ktorá je potrebná pre jeho dôstojný život.

Minister Budaj získal podporu vedcov pri reforme ochrany prírody

20.10.2021 - 63 vedcov zo Slovenskej akadémie vied a univerzít naprieč Slovenskom adresovalo žiadosť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aby zohľadnili pri hlasovaní vedecký hlas, odborné fakty a podporili reformu národných parkov na Slovensku.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Chceme podporiť našich podnikateľov v expanzii do zahraničia, ale aj v zdieľaní dobrej praxe v oblasti globálnych trendov

21.10.2021 - Organizátorom v poradí 15. ročníka Slovenskej kooperačnej burzy je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, hlavným partnerom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Program podujatia je rozdelený do dvoch častí: v prvej odborníci a politici diskutujú o technologických výzvach moderného priemyslu. V druhej časti podnikatelia absolvujú obchodné rokovania s potenciálnymi klientmi a partnermi.

Hospodárime lepšie, firmám sa dařilo

21.10.2021 - Vládne opatrenia na boj s koronakrízou boli efektívne. Štát v roku 2020 vytvoril podmienky pre firmy, aby sa cez krízu neprepadli do strát. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov o hospodárení verejných financií, ktoré dnes zverejnil Eurostat. Podľa aktuálneho oznámenia Eurostatu dosiahlo Slovensko v roku 2020 deficit verejných financií na úrovni -5,5%. V prvom oznámení, publikovanom na jar, malo Slovensko deficit vo výške -6,2%. Slovensko tak malo jednu z najväčších revízií výšky deficitu oproti prvému oznámeniu. Slovensko v roku 2020 dosiahlo dlh na úrovni 59,7%. Opäť ide o lepší výsledok oproti aprílovej správe, kde sa počítalo s výškou 60,6%. Slovensko si tak polepšilo a vypadlo zo zoznamu krajín, u ktorého je pomer verejného dlhu vyšší ako 60% HDP. Najväčší vplyv na zlepšení hospodárenia mal zvýšený príjem z daní až o takmer 521 miliónov eur, čo potvrdzuje funkčnosť vládnych opatrení na záchranu ekonomiky počas pandémie. Pôvodne sa očakával prepad korporátnych príjmov podobný ako v kríze v roku 2009. Aktuálne čísla ale naznačujú, že korporátna daň ostala takmer na úrovniach roku 2019. Pre porovnanie, vláda na boj s pandémiou dala doteraz deväťkrát viac oproti tomu, koľko na protikrízovú pomoc vynaložil štát v rokoch 2009-2010.
 
Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

21.10.2021 - Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.

Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány je otvorená ešte tri týždne. Druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 15. novembra

21.10.2021 - Zlepšiť prístup občanov k službám štátu tak, aby mohli využívať eGOV služby jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov má pomôcť dopytová výzva „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“. Vyhlásená výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v druhom hodnotiacom kole so zostatkom voľných EÚ zdrojov 8 979 882,36 EUR. Celková alokácia na výzvu predstavuje 10 miliónov eur. Aktuálne prebieha druhé hodnotiace kolo, žiadosť o podporu je možné zaslať do 15. novembra 2021.

Paulis: So Spojenými arabskými emirátmi pripravujeme Memorandum o spolupráci, ktoré otvorí dvere našim výskumníkom a podnikateľom

21.10.2021 - Slovensko a Spojené arabské emiráty si majú čo vzájomne ponúknuť v oblasti vesmírneho výskumu. Vyplynulo to z viacero bilaterálnych rokovaní štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa s ministerkou pre pokročilé technológie SAE a generálnym riaditeľom Vesmírnej agentúry SAE. Tieto rokovania pomohli aj podnikateľskej misii, ktorú štátny tajomník počas EXPO 2020 v Dubaji zorganizoval.

Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví experti

21.10.2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa inovatívny projekt podporovaný z Nástroja technickej pomoci Európskej komisie, ktorý zvýši kvalitu vzdelávania na základných školách prostredníctvom lepšieho využívania informačných technológii počas vyučovania. Program pod názvom Projektový šprint má pomôcť efektívnejšie zaviesť aj podporné reformy z Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom je na investície do digitálneho vybavenia a pripojenia škôl vyčlenených približne 190 miliónov eur.

Podávame ruku uplatňovaniu ľudských práv a slobôd pre dôstojný život každého z nás

21.10.2021 - Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd, rovnakého zaobchádzania aj ochrany pred diskrimináciou sú hlavným cieľom Memoranda ľudských práv a dodržiavania horizontálnych princípov. Spoluprácu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Slovenského národného strediska pre ľudské práva spečatili svojím podpisom riaditeľka Odboru horizontálnych princípov na MPSVR SR Dagmar Litterová spoločne so Silviou Porubänovou, riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Afganistan bol témou rokovaní ministrov obrany krajín NATO

21.10.2021 - Vojenská, bezpečnostná a politická situácia v Afganistane od prebratia moci Talibanom bola jednou z ústredných tém rokovania ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli. Išlo o prvé fyzické zasadnutie tohto formátu od februára 2020. „V súvislosti s Afganistanom sme hovorili nielen o aktuálnej situácii. Sebakriticky a otvorene sme hovorili aj o chybách, ktoré Aliancia v tejto súvislosti spravila. A keďže my sme NATO, je na nás, aby sme si z toho zobrali ponaučenie. Hovorili sme tiež o vplyvoch, výzvach a potenciálnych hrozbách pre euroatlantickú bezpečnosť,“ priblížil predmet rokovaní minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň zdôraznil, že prvoradým cieľom všetkých štátov v súvislosti s Afganistanom je stabilizácia situácie.

K príprave reformy verejnej správy prizveme aj zástupcov samosprávnych združení a profesných organizácií, ako aj súčasnú parlamentnú opozíciu a verejnosť

21. 10. 2021 - V stredu 20. októbra 2021 sa na pôde ministerstva vnútra uskutočnilo úvodné zasadnutie predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy, na ktorom jej členovia schválili základný obsahový rámec pre prípravu podkladov potrebných pre samotnú reformu. Predsedníctvo komisie je zložené z príslušných zástupcov Národnej rady SR, štátnych tajomníkov ministerstiev a odborných garantov za jednotlivé oblasti reformy. Členovia komisie sa zhodli na tom, že s ohľadom na závažnosť takejto reformy a potrebnej celospoločenskej zhody musia byť všetky jej rozhodnutia odôvodniteľné a založené na relevantných údajoch a argumentoch.

Vicepremiérka Remišová: Pomáhame škôlkam v Bratislavskom kraji, na nové miesta pre deti idú 4 milióny eur
22.10.2021 - Nové miesta v škôlkach pomáhame vytvoriť aj v Bratislavskom kraji, ktorý sa nemôže zapojiť do čerpania eurofondov v takej miere ako ostatné regióny. Do výzvy v rámci podpory regionálneho rozvoja v objeme 4 milióny eur sa môžu zapojiť mestá v Bratislavskom samosprávnom kraji a mestské časti Bratislavy ako zriaďovatelia materských škôl. „Mladé rodiny s deťmi čelia na celom Slovensku problémom ako umiestniť deti v materskej škole. Najmä vo väčších mestách je voľných miest zúfalo málo. Po 13-miliónovej výzve z eurofondového programu IROP, ktorú sme vyhlásili v júni pre všetky kraje s výnimkou bratislavského, teraz prichádzame s pomocou aj pre tento najviac rozvinutý región, v ktorom je problém s materskými školami zároveň najvypuklejší,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá stojí na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. MŽP odštartovalo diskusie venované podpore zdieľania a využívania priestorových údajov v životnom prostredí a eGovernmente
22.10.2021 - V súvislosti s projektom ESPUS spustilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sériu debát zameraných na zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov, či služieb.

 “Bremeno zažitého násilia nemusia niesť deti samy“

22.10.2021 - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo začiatkom októbra ďalší ročník kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o ochrane detí pred násilím. Jej tohtoročným cieľom je upozorniť na riziká digitálneho priestoru a tiež povzbudiť všetkých, ktorí zažili násilie, aby vyhľadali pomoc. Násilie má mnoho podôb, ktoré nezanechávajú rany iba na tele, ale aj na duši. Ťažko o ňom hovoria dospelí, ešte ťažšie deti. Nazbierať odvahu a silu môže u nich trvať dlhý čas, nikdy však nie je neskoro prehovoriť. Prvým krokom, ktorý dieťaťa musí urobiť, je vyrozprávať sa osobe, ktorej dôveruje. Preto je dôležité načúvať detskému hlasu, nespochybňovať jeho negatívne zážitky a kontaktovať políciu. Ďalším krokom je vyhľadanie odbornej pomoci, ktorá dieťaťu pomôže spracovať to, čo sa mu stalo a naučí ho s tým žiť. Bremeno zažitej traumy nemusia niesť deti samy. Pomoc je nablízku.

B. Gröhling: Reforma prinesie kvalitnejšie, atraktívnejšie a otvorenejšie vysoké školy

22.10.2021 - Kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium. To všetko obsahuje novela zákona o vysokých školách, ku ktorej prebiehala rok pol trvajúca diskusia rezortu školstva s rektormi a ďalšími aktérmi vo vzdelávaní. Návrh teraz putuje do medzirezortného pripomienkového konania.

Chceme spravodlivé prerozdeľovanie finančných prostriedkov v sociálnych službách

22.10.2021 - Dostupné sociálne služby, ich spravodlivé financovanie, dlhodobá udržateľnosť zamestnancov aj vyššie pokuty ako prevencia pri páchaní previnení poskytovateľmi v zariadeniach sociálnych služieb. S týmto zámerom pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novelu zákona o sociálnych službách. Rezort práce pre vytvorenie lepšieho zákona v tejto oblasti vychádzal predovšetkým z poznatkov z praxe. Tie hovoria najmä o nevyhnutnosti rovnakého prístupu k verejným financiám pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, čo je predpokladom pre zastavenie odlivu ich zamestnancov. Nové znenie zákona prerokovala NR SR a postúpila ho do druhého čítania. Vstúpiť do platnosti má od 1. januára 2022.

Slovensko chce byť súčasťou Inovačného fondu NATO, minister Naď v ňom vidí príležitosť aj pre domáce startupy

22.10.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v rámci rokovania ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie podpísal v mene Slovenskej republiky Deklaráciu o zámere pristúpiť do Inovačného fondu NATO. Táto iniciatíva vzišla zo summitu NATO v júni 2021, počas ktorého lídri členských krajín NATO schválili agendu NATO 2030 s ambíciou udržať si technologickú konkurencieschopnosť podporou širšej spolupráce členských krajín aliancie v oblasti technológií a inovácií. „V NATO chceme vytvoriť podmienky na efektívnu podporu startupov a vedeckých inštitúcií zameraných na vývoj technologicky náročných riešení použiteľných tak v civilnom, ako aj obrannom sektore. Verím, že to môže byť zaujímavá príležitosť aj pre slovenských špecialistov,“ priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď.

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade týkajúcom sa práva na obydlie

22. 10. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Salay a Zemanová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovatelia sťažovali na porušenie ich práva na obydlie. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky. Sťažnosť podala dvojica sťažovateľov rómskeho pôvodu, žijúca v segregovanej komunite v Plaveckom Štvrtku, ktorej bolo nariadené odstrániť ich dom, nelegálne postavený na pozemku vo vlastníctve štátu. Príkaz na odstránenie stavby nasledoval po konaní o dodatočnom povolení stavby, v ktorom boli sťažovatelia pasívni, t. j. nepredložili žiadosť o legalizáciu stavby, nereagovali na výzvu orgánov na predloženie dokladov, ani nepožiadali orgány o akúkoľvek pomoc. Sťažovatelia tvrdili, že rozhodnutia vnútroštátnych orgánov porušili ich právo na obydlie, pretože nariadili odstránenie stavby, a že v prípade vykonania rozhodnutí by bolo odstránenie stavby nezákonné, nesledovalo by legitímny cieľ a bolo by neprimerané. Argumentovali, že ich dom stál na danom mieste pätnásť rokov a miestne orgány ho tolerovali, a že súdy sa nijako nesnažili o dosiahnutie rovnováhy medzi rôznymi dotknutými záujmami, v rámci čoho by boli vzali do úvahy ich zraniteľnosť a dopad zásahu. Ich sťažnosť sa opierala o článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Súdna mapa smeruje na vládu

22. 10. 2021 - Na ceste k novej súdnej mape pozorne počúvame, diskutujeme a vyhodnocujeme podnety a pripomienky. Aktuálne sme sfinalizovali nový návrh súdnej mapy, ktorý posúvame do ďalšieho legislatívneho procesu na rokovanie vlády a následne parlamentu. Ciele súdnej mapy zostávajú rovnaké, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí a zároveň lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie pre sudcov. Súdna mapa, je prvou z reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti, a zároveň prvým krokom v slede ďalších zásadných zmien, vďaka ktorým dostaneme náš justičný systém do formy. Ciele reformy v podobe súdnej mapy sú najmä: špecializácia sudcov, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia a lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie sudcov a pracovníkov súdov.

NRSR

Kvóty pre slovenskú hudbu majú význam, zhodli sa poslanci mediálneho výboru

19. 10. 2021 - Rozhodnutie ponechať súčasné nastavenie kvót pre slovenskú hudbu v rádiách je vhodné. Uzniesli sa na tom členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá na utorkovom rokovaní. Bod bol na požiadanie dodatočne zaradený do programu riadneho rokovania výboru ešte pred oznámením ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO), že sa pôvodný legislatívny návrh upraví a kvóty sa rušiť nebudú. "Nie je čas na zrušenie kvót," zdôraznil na rokovaní člen výboru Roman Foltin (SaS). Argumentoval pandemickou situáciou, ktorá zasiahla aktérov v oblasti kultúry vrátane hudobníkov, pre ktorých by bolo zrušenie kvót pre súkromné rádiá, znižujúce nielen podiel slovenskej hudby, ale aj tantiémy ako zdroj príjmov, ďalším negatívnym krokom.

Volebné moratórium by sa malo skrátiť

19. 10. 2021 - Predvolebné prieskumy by mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Skrátenie tzv. volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. V zákone sa má takisto upraviť paragraf, týkajúci sa prekážky práva voliť, po novom paragraf ustanovuje, že "prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak". Nová legislatíva má tiež zaviesť, že orgány verejného zdravotníctva na účely vyznačenia prekážky práva voliť sú povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Informačné dopravné značky v obciach budú môcť byť aj v menšinovom jazyku

20. 10. 2021 - Informačné dopravné značky v obciach budú môcť byť okrem slovenčiny napísané aj v jazyku menšiny. Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do zákona sa zavedie možnosť použiť v obci informačné dopravné značky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky. V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach. Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny. Novelou sa zároveň zákon upravuje tak, že v jazyku menšiny sa okrem začiatku a konca obce majú označovať aj časti tejto obce. Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Novela školského zákona upravuje aj systém poradenstva

20. 10. 2021 - Zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách či komplexná zmena systému poradenstva a prevencie. Aj to sú ciele novely školského zákona, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa má docieliť, aby žiak mohol vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník, v ktorom sa ukončil rámcový učebný plán príslušného vyučovacieho predmetu v školskom vzdelávacom programe a vykonal externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Školský klub detí sa bude môcť členiť na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení má byť najviac 26. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má byť rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú. Zmeniť sa majú aj prijímacie konania na stredné školy. Tie majú zverejňovať kritériá jeden a pol roka vopred, čím si budú môcť ôsmaci lepšie premyslieť výber strednej školy.

Predseda brannobezpečnostného výboru J. Krúpa sa stretol so splnomocnenkyňou Nemeckého spolkového snemu pre ozbrojené sily NSR E. Högl

20. 10. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa dnes absolvoval pracovné stretnutie so splnomocnenkyňou Nemeckého spolkového snemu pre ozbrojené sily NSR, p. Evou Högl, a to aj za účasti predstaviteľov nemeckého veľvyslanectva či Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Jednou z tém stretnutia bolo aj zdieľanie skúseností Nemecka z oblasti vytvorenia inštitúcie, ktorá bude hájiť práva profesionálnych vojakov v prípade, že by došlo k ich porušovaniu alebo aj k iným požiadavkám jednotlivcov, ktoré by boli nad rámec výkonu služby. V Nemecku má túto kompetenciu parlament a práve p. splnomocnenkyňa zastáva tento úrad. P. Krúpa vyjadril presvedčenie, že Slovensko môže čerpať a inšpirovať sa zo skúseností, ktoré s ním a s delegáciou z ministerstva obrany zdieľala nemecká strana.

Zákon o pedagogických zamestnancoch sa upraví,novela rieši ich vzdelávanie

20. 10. 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov. Legislatívne zmeny v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelizáciou sa má dosiahnuť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom. Novelou sa zjednodušuje aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Rovnako sa má zaviesť možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca, ak ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec.

O post v Správnej rade TASR sa uchádzajú štyria kandidáti,výbor ich odobril

20. 10. 2021 - Na uvoľnené miesto člena Správnej rady za oblasť žurnalistiky sa do stanovej lehoty prihlásili štyria kandidáti – Michal Petruška, Jozef Bednár, Peter Nedavaška a Marko Řehůřek. Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúra a médiá všetkých štyroch na svojom stredajšom zasadnutí odobril. Pre TASR to potvrdil predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO). Voľba uchádzačov by sa mala konať na aktuálnej 48. schôdzi parlamentu. "Poslanci by mali zároveň pri voľbe zvážiť všetky odborné kritéria aj doterajšiu profesnú prax uchádzačov," uviedol šéf výboru.  
Voľba nového člena Správnej rady TASR sa musí konať znova. V predchádzajúcej voľbe na júlovom rokovaní parlamentu totiž nezískal žiaden zo šiestich kandidátov potrebný počet hlasov. Dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov - Henrieta Hrubá a Jozef Bednár - nezískali dostatočný počet hlasov ani v septembri. Po oznámení výsledkov v pléne uviedli, že sa bude konať nová voľba.

Zaviesť sa má nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

20. 10. 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce zaviesť nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Podporiť má vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Vďaka novej legislatíve sa má tiež zvýšiť kvalita a atraktivita odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Rezort školstva v predloženom materiáli uvádzal, že návrh zákona sa predkladá na základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy. Okrem iného novela reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania. Centrá pre deti a rodiny a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovateľov sociálnych služieb, majú vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.

Reexport humánnych liekov by sa mal obmedziť

20. 10. 2021 - Na Slovensku by sa mal obmedziť reexport humánnych liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov. Umožniť by to mala novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Návrh sa zaoberá aj činnosťou etickej komisie MZ SR pre klinické skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok a pre štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. V prípade, že by komisia nesúhlasila s povolením klinického skúšania lieku, zdravotníckej pomôcky alebo štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, po novom by SR daný posudzovaný biomedicínsky výskum nepovolila.

Poslanci zvolili M. Pauliniho za člena Rady pre štátnu službu

21. 10. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili Maroša Pauliniho za člena Rady pre štátnu službu. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní. Pauliniho podporilo 85 zo 127 prítomných poslancov. Vo funkcii vystrieda Zuzanu Šabovú, ktorá sa členstva v rade vzdala k 19. júlu 2021. Rada sa skladá z piatich členov. Volí a odvoláva ich Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

Financovanie súkromných a cirkevných škôl by sa mohlo upraviť

21. 10. 2021 - Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení by sa mohlo upraviť. Odstrániť by sa malo "nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní". Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa má upraviť aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Poslanci Národnej rady (NR) SR zmeny vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Novela nadväzuje na potrebu upraviť financovanie školstva, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Má byť opatrením vo vzťahu k princípu rovného financovania každého žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy.

Zlepšovaním bezpečnosti na cestách začalo plénum rokovací deň

21. 10. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok ráno v rokovaní o novele zákona o cestnej premávke, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť na cestách. Úprava má jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Konkrétne ide o predbiehanie cyklistov, ale aj chodcov či používateľov kolobežiek. V novele zákona sa definuje, ako má vyzerať bezpečnostné predchádzanie, pričom vodič automobilu musí zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti. "Uvedomujeme si, že stanovenie bočného odstupu nevyrieši všetky problémy cyklistov. Zmien musí prísť viac. Toto je len začiatok," avizovala jedna z predkladateliek návrhu zákona Romana Tabák (OĽANO) s tým, že treba stavať nové cyklotrasy. Poukázala na to, že vyčlenené financie sú na tento účel aj v pláne obnovy.

Prezident

Sústrastný telegram v súvislosti s útokom v Nórsku

14.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala vo štvrto 14. októbra 2021 sústrastný telegram nórskemu kráľovi Haraldovi V. v súvislosti so šokujúcim tragickým útokom v meste Kongsberg, ktorý si vyžiadal obete na životoch. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie.

Prezidentka podpísala zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

15.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 15. októbra 2021 zákon z 24. septembra 2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezidentka ocenila prácu detských hematológov a onkológov

16.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v sobotu 16. októbra 2021 zúčastnila na 30. Konferencii detských hematológov a onkológov, ktorá sa koná v Bratislave. Vo svojom príhovore na úvod večera ocenila prácu prítomných odborníčok a odborníkov, ktorí sa starajú o detských onkologických pacientov. "Fakt, že sa u nás darí úspešne vyliečiť vyše 80 % týchto detí dodáva nádej všetkým rodičom. Znamená to, že detským pacientom poskytujete kvalitnú zdravotnú starostlivosť a za to vám všetkým patrí moje úprimné poďakovanie a uznanie."

Medzi novými generálmi Ozbrojených síl SR je aj kozmonaut Ivan Bella

19.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 19. októbra 2021 povýšila a vymenovala generálov Ozbrojených síl SR. Do hodnosti brigádneho generála vymenovala plukovníkov Alexandra Kollárika, Slavomíra Verčimáka a Ivana Bellu a do hodnosti generálporučíka povýšila generálmajora Vladimíra Šimka, náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR. Prezidentka ako hlavná veliteľka ozbrojených síl v príhovore ocenila, že ozbrojené sily neustále dokazujú, že sú pevným a spoľahlivým prvkom systému obrany štátu a príkladom v obetavej práci pre vlasť.

Nový francúzsky veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny

19.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 19. októbra 2021 na
nástupnej audiencii nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky. Pascal Le Deunff pri tejto príležistosti odovzdal prezidentke SR svoje poverovacie listiny.

Nenávisti musíme čeliť rozširovaním priestoru dobra a hodnôt ľudskosti

20.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 20. októbra 2021 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Klub seniorov pri Židovskej náboženskej obci v Bratislave. Počas diskusie s členkami a členmi klubu sa prezidentka prítomným poďakovala za to, že uchovávajú a udržiavajú kolektívnu pamäť nás všetkých. Zároveň vyzdvihla, že hoci si prešli tým najhorším, z ich očí ide odhodlanie tešiť sa z každodenných maličkostí, prekonávať starosti a ťažkosti s nadhľadom a s vierou v dobrý koniec.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk