8.11.2021
ID: 5254upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo upravený zákon o sociálnom poistení. Novela, ktorú schválila vláda, prináša viaceré dôležité zmeny, týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorú sme predlžili až na 6 mesiacov, zavedenia elektronickej PN, ale venujú sa aj úprave československých dôchodkov, či súčasného poberania dôchodku a dočasnej práceneschopnosti (DPN).

 

Vláda

Druhá etapa doučovania ukázala, že žiaci si potrebujú najviac posilniť vedomosti zo slovenčiny či matematiky

30.10.2021 - Pomoc pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre intelektovo nadané či pre tých, ktorí jednoducho potrebujú upevniť vedomosti. To je cieľom doučovania, ktoré rezort školstva aj tento školský rok podporilo, a to dokonca navýšeným rozpočtom. Realizovať sa mohlo od začiatku októbra a túto možnosť využilo 563 základných škôl a 95 stredných škôl.

Bilancia štátneho rozpočtu

02.11.2021 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 495,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 422,9 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 72,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2021 schodok vo výške 4 703,4 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 348,9 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 660,0 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 558,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 70,0 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 58,7 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 16,7 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 1,5 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 25,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 8,8 mil. eur.

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o pomoc, rezort dopravy vyplatil už viac ako 120 miliónov eur

02. 11. 2021 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci schém pomoci v cestovnom ruchu a gastre vyplatilo dodnes už viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc podnikateľom. Pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje, rezort momentálne analyzuje spôsoby, ako pomôcť podnikateľom aj v jesenných mesiacoch. Ministerstvo dopravy má naďalej otvorenú schému pomoci „de minimis“. Podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu tak stále môžu žiadať o kompenzáciu fixných nákladov spôsobených pandémiou za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021. Štát v rámci tejto schémy vyplatil už viac ako 117 miliónov eur, presne 14393 žiadateľom. Ďalšie necelé 3 tisícky žiadostí sú v schvaľovacom procese, resp. tesne pred vyplatením.

Slovenskí profesionálni vojaci žnú úspechy aj v medzinárodnej konkurencii

02.11.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko dnes v priestoroch rezortu obrany prijali a ocenili kpt. Sylviu Šebestian a rtn. Tomáša Marcineka. Obaja sa významne presadili v medzinárodnej konkurencii na svetových športových podujatiach. Príslušníčka Síl pre špeciálne operácie OS SR kpt. Sylvia Šebestian získala na tohtoročnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach siedme miesto v kategórii žien, a to v konkurencii viac ako 170 účastníčok. Zároveň si na košickej maratónskej trati už po šiesty raz vybojovala titul majsterky Slovenska v maratóne žien. Okrem titulov a umiestnení ocenila aj prijatie u ministra obrany

Vojaci a zamestnanci rezortu obrany si uctili pamiatku zosnulých kolegov

02.11.2021 - Príslušníci Ozbrojených síl SR a zamestnanci Ministerstva obrany SR dnes pietnou spomienkou pri Pamätníku zmierenia na nádvorí rezortu obrany vzdali úctu zosnulým vojakom a civilným kolegom.

B. Gröhling: Vzdelávanie učiteľov budú robiť učitelia a riaditelia z praxe, nie úradníci

02.11.2021 - Vzdelávanie učiteľov čakajú kľúčové zmeny. Po novom ho budú realizovať samotní učitelia a riaditelia z praxe v regionálnych centrách. Vzdelávanie ďalej budú môcť oficiálne poskytovať aj mimovládne subjekty, zavádza sa tiež dotácia na vzdelávanie učiteľov a podporuje sa šírenie inovatívnych učebných metód. V Pláne obnovy je na vzdelávanie učiteľov vyčlenených cez 50 miliónov eur.

Verejné pripomienkovanie národného projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“

02. 11. 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“. Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe si vyžaduje neustále vzdelávanie, sledovanie trendov a reagovanie na nové hrozby a riziká. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch.

Moderná slovenská energetika bude spojená s jadrom, povedal v Dubaji Galek

02. 11. 2021 - Moderná slovenská energetika bude naďalej spojená s jadrom. Ako v rámci EXPO 2020 novinárom uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, budúcnosť slovenskej energetiky bude taktiež patriť obnoviteľným zdrojom energií, zemnému plynu či vodíku. „Na úrovni Európskej únii sa snažíme presadiť budúcnosť jadra a plynu. Jadro bude aj v budúcnosti hrať veľkú úlohu v našom energetickom mixe. Jednak sa nám to osvedčilo, jednak máme vysokú podporu od obyvateľstva ako aj od politikov,“ povedal Galek. Modernizácia slovenskej energetiky si však vyžiada miliónové investície. Štátny tajomník Galek hovorí o tom, že peňazí by na začiatok mohlo byť dostatok. „Zoberiem všetky peniaze, ktoré sú na stole. Či už je to modernizačný fond, štrukturálne fondy alebo plán obnovy. Použijeme ich na investície do modernej energetiky, ktorá zvýši konkurencieschopnosť Slovenska. Zabezpečíme, že bude mať každý prístup k bezpečnej energii, ale hlavne zabezpečíme, že tá energia bude lacná,“ povedal Galek.

Martin Klus v diskusii so žiakmi v Banskej Bystrici: Bez predstáv a požiadaviek súčasnej mladej generácie nedokážeme určiť budúcnosť Európy a Slovenska v nej

03.11.2021 - „Už vyše 17 rokov je Európska únia (EÚ) životným priestorom Slovenska, a to nielen politicky či ekonomicky, ale aj spoločensky a kultúrne. Iná zmysluplná alternatíva pre nás v tejto chvíli neexistuje a každý, kto tvrdí opak, vedome zavádza. Navyše, ak sa nám na fungovaní EÚ čokoľvek nepáči, práve teraz máme možnosť rozhodnúť, akým smerom sa má náš spoločný domov v najbližších rokoch uberať. Aj vám, mladým študentom, ktorí ste sa už do Únie narodili, prináša členstvo Slovenska v EÚ stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Ale tiež veľa ďalších výhod, napríklad možnosť slobodne cestovať, študovať, pracovať a žiť kdekoľvek v Únii. Preto chceme počuť aj váš názor na budúcnosť Európy.“
 
Najúspešnejší armádni športovci roka 2021 si v Banskej Bystrici prevzali ocenenia

03.11.2021 - Ministerstvo obrany SR a Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica dnes počas slávnostného galavečera v priestoroch Štátnej opery v Banskej Bystrici ocenili najúspešnejších armádnych športovcov za rok 2021. Laureátkou v hlavnej kategórii olympijských športov sa stala lyžiarka Petra Vlhová. Vzhľadom na to, že Petra po úspešnom štarte sezóny aktuálne trénuje vo fínskom Levi, prihovorila sa prostredníctvom videozáznamu. „Veľmi pekne ďakujem za ocenenie, veľmi si to vážim. Chcela by som sa poďakovať hlavne DUKLE Banská Bystrica, že mi pomáhajú a že aj vďaka nim môžem podávať takéto výkony,“ uviedla. V kategórii olympijských športov sa ďalej na druhom mieste umiestnil strieborný olympionik z OH Tokio Jakub Grigar a tretie miesto obsadil majster sveta v zápasení Tajmuraz Salkazanov.

Bez plastov na verejných podujatiach i v štátnej správe

03.11.2021Prevádzky verejného a rýchleho stravovania a verejné podujatia už nebudú ponúkať občerstvenie v jednorazových plastových výrobkoch. Od začiatku roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Nová legislatíva novelizuje zákon o odpadoch a tiež zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Podľa slov ministra životného prostredia potrebuje Slovensko efektívne obehové hospodárstvo, ktoré bude motivovať spotrebiteľov k opätovnému využívaniu výrobkov. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne

Pralesy Slovenska dostanú najvyššiu ochranu

03.11.2021Najcennejšie prírodné lesy Slovenska sa vyvíjali stovky až tisícky rokov do dnešných čias. Vďaka aktivite občianskych iniciatív a dohode štátnych inštitúcií zostanú zachované aj pre ďalšie generácie. Vládny kabinet schválil nariadenie, ktorým sa vyhlási 76 prírodných rezervácií pod zjednocujúcim názvom Pralesy Slovenska. Najvyšší, piaty stupeň ochrany dostane takmer 6,5 tisíc hektárov pralesov. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý týmto krokom vyhovel požiadavke signatárov petície „Dajme pralesom 5-ku“. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2021.

Personál centier pre deti a rodiny školíme v rozpoznávaní situácií so znakmi obchodovania s ľuďmi

03. 11. 2021 - Informačné centrum na Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR začalo online vzdelávať odborný personál centier pre deti a rodiny v oblasti obchodovania s deťmi. Do konca novembra 2021 plánujú  preškoliť vyše 4 000 profesionálov z centier, ktorí tak budú môcť adekvátne zhodnotiť situácie nesúce znaky obchodovania s ľuďmi. Táto iniciatíva vznikla na základe úzkej spolupráce s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2020 bolo na Slovensku identifikovaných spolu 62 obetí obchodovania s ľuďmi, pričom každou štvrtou bolo dieťa (16 detských obetí). Najčastejšie išlo o pracovné a sexuálne vykorisťovanie. „Prevencia je najúčinnejšia vtedy, keď je adresná. Uvedomujeme si to aj na ministerstve vnútra, zameranie sa na centrá pre deti a rodiny nie je preto náhodou. Práve deti umiestnené v týchto centrách sú obzvlášť zraniteľnými osobami z pohľadu ich potenciálu stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi," povedala riaditeľka
Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
ministerstva vnútra Martina Pussová.

Nové zmeny prinesú viac istôt pre ľudí

04.11.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo upravený zákon o sociálnom poistení. Novela, ktorú schválila vláda, prináša viaceré dôležité zmeny, týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorú sme predlžili až na 6 mesiacov, zavedenia elektronickej PN, ale venujú sa aj úprave československých dôchodkov, či súčasného poberania dôchodku a dočasnej práceneschopnosti (DPN).

Dopytová výzva, ktorá inštitúciám pomôže zlepšiť sprístupňovanie poskytovaných dát je stále otvorená. Druhé hodnotiace kolo sa uzatvorí koncom novembra

04.11.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je pomôcť zvýšiť množstvo dostupných údajov, ktoré sprístupňujú inštitúcie štátnej a verejnej správy. Aktuálne je spustené druhé hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9 miliónov eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Vojenská polícia oslavuje 30. výročie vzniku

04.11.2021 - Príslušníci Vojenskej polície dnes spolu s vedením rezortu obrany, velením ozbrojených síl a predstaviteľmi mimorezortných bezpečnostných zložiek v priestoroch Posádkového klubu Trenčín slávnostným zhromaždením oslávili 30. výročie vzniku Vojenskej polície. Pripomenuli si najvýznamnejšie míľniky 30-ročnej cesty jej vývoja a tiež nové výzvy, ktoré pred ňou stoja v nadchádzajúcom období.

NRSR

Novely zákonov z dielne rezortu financií odštartovali rokovací deň

02. 11. 2021 - Diskusiou o viacerých novelách zákonov z dielne Ministerstva financií (MF) SR odštartovalo plénum Národnej rady (NR) SR v utorok ďalší rokovací deň 48. schôdze. Ide napríklad o návrh zákona o bankách či finančnej správe. Návrhom zákona o bankách sa má transponovať smernica EÚ a harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky. V prípade zákona o finančnej správe dochádza najmä k úprave služobného pomeru príslušníkov finančnej správy a tiež rozšíreniu kompetencií v konkrétne špecifikovaných oblastiach. Z bodov rezortu financií majú poslanci v utorok prerokovať ešte napríklad novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Právna norma sa týka aj zavedenia limitu verejných výdavkov. Rokovanie o návrhu zákona však poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. SaS chce, aby jeho súčasťou bola aj daňová brzda.

Poslanci pokračujú v rokovaní o reforme národných parkov

04. 11. 2021 - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) otvoril desiaty deň riadnej 48. schôdze. Poslanci pokračujú v diskusii k reforme národných parkov. Prihlásených je ešte viacero rečníkov. Zákonodarcovia o reforme hovorili aj počas predchádzajúcich dní. Diskusii dominovalo najmä vystúpenie poslanca Jaromíra Šíbla (OĽANO), ktorý musel druhýkrát čítať svoj pozmeňujúci návrh, keďže predtým sa pomýlil. Jeho návrh má 14 strán, čítal ho takmer dve hodiny. Návrh legislatívy hovorí o tom, že správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. S pozmeňujúcim návrhom okrem Šíbla už vystúpil aj Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Predložený návrh kritizuje nielen opozícia, ale aj koaliční poslanci, napríklad Patrick Linhart (Sme rodina) či exminister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO). Hnutie Sme rodina avizovalo, že reformu nepodporí.

Prezident

Prezidentka chce byť na konferencii v Glasgowe hlasom mladých

31.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová odcestovala v nedeľu 31. októbra 2021 do Glasgowa, kde bude Slovensko reprezentovať na Klimatickej konferencii OSN.
Ide o najvýznamnejšie globálne klimatické fórum od prijatia Parížskej klimatickej dohody v roku 2015. Dvojtýždňové podujatie sa začne Fórom svetových lídrov, ktoré sa uskutoční 1. a 2. novembra 2021. Vystúpenie prezidentky SR je naplánované na utorok v predpoludňajších hodinách.

Prezidentka sa v Glasgowe stretla s princom Charlesom

01.11.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 1. novembra 2021 počas Klimatickej konferencie OSN v Glasgowe stretla s britským princom Charlesom.
Diskutovali o tom, ako Slovensko a Spojené kráľovstvo prispievajú k ochrane klímy aj o tom, že naliehavosť klimatickej krízy pociťujú najmä mladí ľudia. Na spoločnom rokokovaní sa zhodli, že potreba ochrany klímy nepredstavuje iba náklady, ale môže byť spojená aj s veľkými ekonomickými príležitosťami.

Konferencia v Glasgowe je pre našu planétu rozhodujúca

02.11.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 2. novembra 2021 na Klimatickej konferencii OSN v Glasgowe.
Podľa prezidentky máme jediný spoločný cieľ, ktorým je záchrana planéty a musíme konať podľa tohto cieľa. Konferenciu v Glasgowe označila za rozhodujúcu.
"Potrebujeme zintenzívniť naše úsilie znížiť emisie a zmierniť následky klimatickej krízy. Ak v tomto zlyháme, na ďalších konferenciách budeme diskutovať už len o nezvratnej devastácii našej planéty a jej biotopoch. Takémuto scenáru sa dá ešte stále vyhnúť, zatiaľ to však vyzerá, že zlyhávame v tom, aby sme mu zabránili."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk