29.11.2021
ID: 5275upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie považujeme za nevyhnutné zvýšiť podporu ekonomiky, podnikov a zamestnancov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje najvyššiu pomoc na ochranu pracovných miest v histórii Slovenska. Na základe uznesenia vlády SR budeme za mesiace november a december 2021 vyplácať príspevky vo výške tzv. Prvej pomoci+ okrem opatrenia 3B.

Vláda

Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

22.11.2021 - Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. Napriek tomu je emisná náročnosť priemyslu enormne vysoká. Slovensko je v tomto smere šiesta najhoršia krajina v rámci celej EÚ. O tom, akým spôsobom by sa mal priemysel vydať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, diskutoval dnes minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Líviou Vašákovou a tiež odborníkmi a zástupcami priemyslu na Stredoeurópskej energetickej konferencii v Bratislave.

Pre lepšiu kvalitu života dlhodobo chorých spájame sociálne služby so zdravotnou starostlivosťou

22.11.2021 - Prepájanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti pre osoby odkázané na pomoc druhých je nevyhnutným základom pre fungujúci systém dlhodobej starostlivosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto všetky potrebné kroky zhrnulo do Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Jej zámerom je predovšetkým pozitívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá v konečnom dôsledku zlepší kvalitu života a zabezpečí individuálne potreby pre dlhodobo chorých.

Ingrid Brocková: Memorandum medzi SAV a rezortom diplomacie je dobrou príležitosťou ako posilniť prostredníctvom vedecko-výskumnej spolupráce dobré meno Slovenska v zahraničí

22.11.2021 - Štátna tajomníčka  Ministerstva  zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková podpísala s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom Memorandum o spolupráci. „Nové memorandum potvrdzuje našu doterajšiu úspešnú spoluprácu v oblasti podpory vedy a výskumu a súčasne definuje nové formy spolupráce. Vytvára vhodnú platformu pre spoločné aktivity šíriace dobré meno našej krajiny a značku Slovensko v zahraničí,“ uviedla štátna tajomníčka.

Daňová revolúcia

22.11.2021 - To všetko dnes predstavilo Ministerstvo financií SR v rámci tlačovej konferencie ku štvrtej časti daňovej revolúcie. Rozhodli sme sa, že vypočujeme hlas podnikateľov a významným spôsobom pomôžeme slovenskému gastrosektoru. DPH pre reštaurácie znížime na 10 %. Za tento krok minister financií Igor Matovič žiada napríklad to, aby bola celá suma tringeltov zamestnancom rozdelená ako odmena ku mzde. Spravodlivým riešením sa snažíme aspoň z časti zamedziť únikom na daniach v tomto sektore. Ďalšie podmienky nájdete v grafických materiáloch nižšie.

Návrh nového nariadenia o preprave odpadu

23.11.2021 - Počas nasledujúcich 8 týždňov, v termíne od 19.11.2021 do 17.01.2022 môže verejnosť pripomienkovať návrh nového nariadenia o preprave odpadu. Európska komisia všetky prijaté spätné väzby zhrnie a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade s cieľom prispieť k legislatívnej diskusii.

Bezpečnosť a plynulosť vodnej dopravy zvyšujú nové gabčíkovské vráta v inovovanej a modernizovanej plavebnej komore

23.11.2021 - Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo boli v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Od ich spustenia do prevádzky sa plavebnými komorami preplavilo vyše 400-tisíc lodí.

Ingrid Brocková na kooperačnom podujatí slovenských a írskych podnikateľov: Inovácie nie sú len faktorom konkurencieschopnosti, ale sú dôležité aj pri riešení súčasných výziev, ako je pandémia a klimatické zmeny

23.11.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková otvorila online kooperačné podujatie slovenských a írskych  podnikateľov z oblasti farmácie a biotechnológií. „Slovensko bolo jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Európe, v súčasnosti sa však musíme zamerať na vytváranie udržateľnej konkurenčnej výhody na báze inovácií,“ povedala Ingrid Brockova.

Minister Korčok na Univerzite v Bologni počas slávnostného podujatia na počesť Alexandra Dubčeka: „Bolonská univerzita navrátila Alexandra Dubčeka do verejného života už v roku 1988“

23.11.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa zúčastnil na slávnostnej ceremónii na pôde Bolonskej univerzity zorganizovanej pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Minister Budaj presadil dôležité zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu odpadu a zároveň obmedzia skládkovanie

24.11.2021 - Slovensko má cieľ do roku 2025 dosiahnuť 60 %-né triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu. Splniť tieto ciele pomôžu jasné pravidlá v odpadovom hospodárstve.

Verejné prerokovanie – Koncepcia vodnej politiky

24.11.2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje dňa 7. decembra 2021 v čase 13:00 – 15:30 verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“. Miesto konania je MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, č. miestnosti 405 pri dodržaní aktuálnych pandemických opatrení. Verejné online prerokovanie Správy o hodnotení sa uskutoční aj online.
 

Trojhraničie na sysľovských poliach je opäť dostupné po novovyznačenej turistickej trase

24.11.2021 - Trojhraničie Slovenska, Rakúska a Maďarska v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia je opäť prístupné pre návštevníkov po novovyznačenej turistickej trase. Ide o citlivé územie, kde našli útočište dva najviac ohrozené, plaché vtáčie druhy na Slovensku.

Európsky týždeň lesov upozorňuje na ich budúcnosť a boj s klimatickou zmenou

24.11.2021 - Už po šiesty raz si pripomínane Európsky týždeň lesov, ktorého cieľom je predovšetkým zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti lesov a lesného hospodárstva pre spoločnosť. Pri tejto príležitosti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan vyzdvihol jedinečnosť našich lesov, ktoré sú jedným z najdôležitejších spojencov v boji s klimatickou zmenou. Podľa najnovšej Zelenej správy, ktorú vypracovalo Národné lesnícke centrum, sa Slovensko radí v rámci EÚ k tým najlepšie hodnoteným.

Druhé kolo dopytovej výzvy, ktorá pomôže inštitúciám zlepšiť sprístupňovanie poskytovaných dát sa uzatvára koncom novembra

24.11.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Zameraná je na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy. Dopytová výzva vyhlásená z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre organizácie štátnej správy, obce, vyššie územné celky, ale aj inštitúcie, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komory a akademickú obec. Aktuálne je spustené druhé hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9 347 822,27 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Spojili sme sa za silnejší detský hlas

24.11.2021 – Hlas detí je dôležitý! V piatok 19. novembra 2021 sa o tom presvedčilo nielen Slovensko, ale po prvý raz aj Česko. Napriek mimoriadnej situácii bubnovalo naprieč oboma krajinami cez 40 000 detí a dospelých vo viac ako 380 školách, organizáciách, nadáciách, firmách, od Sokolova až po Veľké Kapušany. Zapojili sa aj banky či hudba Hradní stráže, Polície ČR i Polícia SR.

Od 25. novembra je na Slovensku vyhlásený núdzový stav

24. 11. 2021 - Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav. Zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h platí do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú pomoc+ bez opatrenia 3B

25.11.2021 - Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie považujeme za nevyhnutné zvýšiť podporu ekonomiky, podnikov a zamestnancov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje najvyššiu pomoc na ochranu pracovných miest v histórii Slovenska. Na základe uznesenia vlády SR budeme za mesiace november a december 2021 vyplácať príspevky vo výške tzv. Prvej pomoci+ okrem opatrenia 3B. Zamestnávatelia a SZČO si tak budú môcť prilepšiť získaním vyššieho finančného príspevku až o 50% oproti pôvodnej schéme Prvej pomoci.

Zamestnávatelia si môžu odložiť odvody aj za november

25.11.2021 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak presadil odloženie odvodov za november vo vládnom kabinete. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia si budú môcť požiadať o odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za november 2021. Opatrenie rezortu práce, ktoré ma zmierniť ekonomické dopady na odvádzateľov poistného, reflektuje na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie.

Ako predchádzať samovraždám vo väzniciach?

25. 11. 2021 - Prečo sa väznené osoby niekedy  rozhodnú spáchať samovraždu, je tomu možné vôbec predchádzať  a čo všetko na to vplýva? Aj o tom bolo vzdelávanie príslušníkov a zamestnancov zboru väzenskej a justičnej stráže k problematike skríningu rizika samovražedného konania u väznených osôb a adekvátneho zaobchádzania s rizikovými osobami. S výstupmi sa prišla osobne oboznámiť aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Od dnes máme viac znalcov, tlmočníkov aj prekladateľov

25. 11. 2021 - Dnes slávnostne zložilo sľub 20 nových znalcov a znalkýň. Na základe zapísania do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov môžu zapísané osoby vykonávať činnosť pre súdy, iné orgány verejnej moci, ale aj pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nemajú postavenie orgánu verejnej moci. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pri dnešnom menovaní nových znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vo svojom príhovore upozornila na dôležitosť a význam ich profesie: „Chcem veriť, že si uvedomujete, že ak posudok nie je vykonaný správne,  môže mať za následok existenciu nespravodlivého rozhodnutia. Preto chcem veriť, že budete pri vykonávaní Vášho oprávnenia postupovať v súlade so zákonom. V priebehu Vašej činnosti Vás nevyhnutne postretne viacero lákadiel, keď budete mať na výber, ktorou cestou sa vybrať. Cesta presadzovania objektívneho pohľadu na vec a vylúčenia akýchkoľvek vplyvov na Vašu činnosť sa nemusí na prvý pohľad javiť ako cesta najjednoduchšia, verte však, že ide o jedinú možnú cestu, a to nielen s ohľadom na povinnosti stanovené zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ale aj s ohľadom na povesť celej znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej obce.“

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková pokračuje v návšteve Moldavska: Sme pripravení všestranne posilňovať veľmi dobré bilaterálne vzťahy a prostredníctvom rozvojovej spolupráce naďalej prispievať k úspechu reformného procesu v krajine

25.11.2021 - Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky začala druhý deň pracovnej cesty v Moldavskej republike rokovaním s Veaceslavom Dobindom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky. „Slovensko podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj jeho integračné a reformné úsilie na ceste k EÚ. Moldavsko ako jednu z troch našich programových krajín rozvojovej spolupráce, podporujeme aj prostredníctvom viacerých projektov SlovakAid,“ uviedla štátna tajomníčka.
 

Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány pokračuje tretím hodnotiacim kolom

25. 11. 2021 - Naším cieľom je podporiť viac projektov a maximálne využiť eurofondové zdroje. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo tretie hodnotiace kolo dopytovo-orientovanej výzvy „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ . Žiadatelia môžu o financie požiadať do 17. januára 2022. Výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v celkovej alokácii 10 miliónov eur.  Aktuálne je vyhlásené 3. hodnotiace kolo výzvy, ktoré môže byť aj posledným, tzn. môže dôjsť k uzatvoreniu výzvy.

Rezort obrany daruje deťom zo znevýhodneného prostredia viac ako 2000 počítačov

25.11.2021 - Ministerstvo obrany SR venuje Občianskemu združeniu ROMA PROGRESS Zvolen celkovo 2 105 kusov už vyradených osobných počítačov z rokov 1994-2014 v hodnote 5 180 004 eur. Rezort chce takýmto spôsobom prispieť k podpore vzdelávania, výchovy a osvetovej činnosti detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky proti Slovenskej republiky

25. 11. 2021 - Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípade Petríková proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného porušenia práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v prípade Mucha proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného porušenia práva na nestranný súd a práva na prezumpciu neviny v kontexte predchádzajúcich rozhodnutí tohto súdu v tej istej veci podľa článku 6 Dohovoru.

Obmedzenia vyplývajúce z núdzového stavu sa vzťahujú aj na cudzincov prichádzajúcich na Slovensko

25. 11. 2021 - Určené obmedzenia a zákaz vychádzania ako súčasť vyhláseného núdzového stavu sa vzťahujú aj na tých, ktorí vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Polícia na tzv. vonkajších hraniciach, teda na hraniciach s Ukrajinou a pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru, preverí u každého cestujúceho, či účel jeho cesty spĺňa charakter povolenej výnimky zo zákazu pohybu. Ak je preukázané porušenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, príslušník Policajného zboru môže osobe uložiť pokutu na mieste v blokovom konaní do 1000 eur.

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

25.11.2021 - SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.

NRSR

Poslanci prelomili veto prezidentky pri novele zákona o štátnej službe

23. 11. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok prelomili veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o štátnej službe. Posilnia sa tak právomoci generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ) vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, ale aj právomoci ministra vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení na funkciu nadriadeného. Novelou sa upravuje aj zákon zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. Po novom bude môcť generálny tajomník odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, a to aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak to osobitný predpis neustanovuje inak. Z funkcie bude môcť obdobne odvolať aj vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán. Podobne bude môcť postupovať aj pri zamestnancovi vo funkcii vedúceho, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii.

Schválila návrh nového mediálneho zákona, má nahradiť doterajšiu reguláciu

24. 11. 2021 - Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Ako najvýraznejšiu zmenu v legislatíve týkajúcej sa oblasti mediálnych služieb to prináša návrh nového zákona o mediálnych službách, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Návrh právneho predpisu, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, posunuli v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Dôvodom pre komplexnú zmenu je podľa MK nedostatočný regulačný rámec, ktorý vzhľadom na rozvoj audiomediálnych služieb umožňujú súčasné právne úpravy.

Poslanci ukončili deň diskusiou o zmenách v paragrafe 363 Trestného poriadku

24. 11. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 51. schôdze diskusiou k návrhu na zmeny v paragrafe 363 Trestného poriadku. Novelu predložil koaličný poslanec Alojz Baránik (SaS). Hlasovať o novele by mali v závere schôdze. Legislatívnou zmenou navrhuje obmedziť právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu. Navrhnúť postup podľa tohto ustanovenia by podľa jeho návrhu mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného.

Vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie má byť po novom len samospráva

25. 11. 2021 - Vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie má byť po novom len obec alebo mesto, poprípade ich združenia a právnické osoby. Definovať sa má aj malá čistiareň odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov slúžiaca na individuálne čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, menších penziónov či chát. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
     

V obciach budú môcť fungovať obecné mládežnícke parlamenty i rada seniorov

25. 11. 2021 - Obecné zastupiteľstvo bude mať po novom možnosť zriadiť nové orgány obce, a to obecný mládežnícky parlament a radu seniorov. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Posilniť sa má tiež postavenie školského parlamentu, má ísť o orgán reprezentujúci žiakov školy. Podrobnosti o fungovaní, zložení, členoch a ich odmeňovaní, právomociach a úlohách obecného mládežníckeho parlamentu a rade seniorov má upravovať obecné zastupiteľstvo. Súčasné žiacke školské rady sa podľa novely stanú školskými parlamentami. Mládežnícky parlament budú môcť zriaďovať aj zastupiteľstvá vyššieho územného celku či jednotlivé organizácie samosprávy. "Navrhuje sa, aby aj fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku, nie však obec, mohli zriaďovať mládežnícky parlament. Ide o parlament odlišný od obecného mládežníckeho parlamentu," uviedli predkladatelia v návrhu.

Bezpečnosť na cestách sa zlepší prostredníctvom novely zákona

25. 11. 2021 - Bezpečnosť na cestách by sa mala zlepšiť. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona z dielne koaličných poslancov o cestnej premávke. Prioritným cieľom novely je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Konkrétne ide o predbiehanie cyklistov, ale aj chodcov či užívateľov kolobežiek. "V novele zákona definujeme, ako má vyzerať bezpečnostné predchádzanie, pričom vodič automobilu musí zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu (km/h) a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti. Veríme, že táto malá zmena pomôže k vyššej bezpečnosti na cestách," uviedol poslanec Radovan Sloboda (SaS). Podľa poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) je dôležité, aby vodič pri predbiehaní prihliadal najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky, čo sú základné parametre dodržania bezpečnosti. V súvislosti so zmenami pri predbiehaní vodičov malých motocyklov, cyklistov a chodcov sa tiež navrhuje upraviť pravidlá šoférov aj voči vodičom samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek s pomocným motorčekom.

Prezident

Potrebujeme počúvať hlas odborníkov a lekárov

23.11.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 23. novembra 2021 v súvislosti s katastrofálnou pandemickou situáciou navštívila Nemocnicu Ružinov v Bratislave.
Prezidentka sa zaujímala najmä o to, ako tamojší lekári a zdravotnícky personál zvládajú nápor pacientov nakazených koronavírusom, ako kríza ovplyvnila chod nemocnice, a či sú jej personálne kapacity dostačujúce aj na ďalšie zvládanie krízovej situácie. "Dostali sme sa opäť do situácie, že potrebujeme lockdown a že sa musíme obmedziť všetci. Aj tí, čo sa správajú zodpovedne, aj tí, čo covid zľahčovali. Je to nefér, ale žiaľ, nemáme inú možnosť. Potrebujeme počúvať hlas odborníkov a lekárov, lebo na nich dopadá ťarcha našich zlyhaní. Potrebujeme zaviesť lockdown na nevyhnutnú dobu, zvýšiť počet zaočkovaných a po zlepšení situácie prejsť na model, kde byť vakcinovaný sa oplatí."

Ľudia v každom kúte Slovenska by mali cítiť, že sa na nich nezabúda

24.11.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 24. novembra 2021 na svojej pracovnej ceste navštívila Komárno, kde sa zaujímala o situáciu v regióne a rokovala s primátorom Komárna Bélom Keszeghom a členmi Združenia miest okresu Komárno o problémoch regiónu, ktoré je potrebné riešiť. Podľa prezidentky by aj v takejto zložitej situácii ľudia v každom kúte Slovenska mali cítiť, že sa na nich nezabúda. "Platí to aj pre juh, kde žije väčšina Maďarov, ktorí navyše nemajú svoju politickú reprezentáciu v parlamente. S veľmi aktívnou samosprávou Komárna a širšieho okolia som rokovovala o problémoch regiónu, ktoré treba riešiť. Chýbajúce cesty a železničné spojenie, rozmáhajúce sa veľkochovy ošípaných, ktoré sú spájané s rizikami znečistenia pitnej vody. A napokon aj prístup k eurofondom, ktoré považujú za príliš zcentralizované a nezohľadňujúce potreby regiónu."

Prezidentka podporila kampaň na odstránenie násilia voči ženám

25.11.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 25. novembra 2021 na Svetový deň odstránenia násilia voči ženám spolu s ďalšími osobnosťami kultúrneho a spoločenského života podporila iniciatívu Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva a 21 veľvyslanectvami krajín. Podľa prezidentky vie každý z nás pomôcť, ak sa v našom okolí deje násilie. "Vieme prispieť aj postojom, ktorý nebude násilie zľahčovať a viniť ženy za to, že si násilie spôsobili svojím správaním. Som rada, že sa za posledný rok podarilo presadiť zmenu, ktorú som iniciovala a vďaka spolupráci medzi neziskovkami, ministerstvom spravodlivosti a políciou, začínajú intervenčné centrá pre obete domáceho násilia pomáhať po celom Slovensku."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk