13.12.2021
ID: 5294upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečí včasnú pomoc pre zamestnávateľov a pre všetkých pracujúcich a živnostníkov, ktorí v dôsledku vyhláseného núdzového stavu museli obmedziť alebo prerušiť svoju činnosť. Za obdobie január a február 2022 bude naďalej poskytovať príspevky na mzdy zamestnancov a živnostníkov z projektu Prvá pomoc.

Vláda

Vicepremiérka Remišová: Hlavné mesto vďaka eurofondom zmodernizuje 105 zastávok hromadnej dopravy

06.12.2021 - Dobrá správa pre hlavné mesto. Na podporu verejnej dopravy v Bratislave smeruje ďalších 1,86 milióna eur.  Hlavné mesto SR Bratislava využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a štátneho rozpočtu na modernizáciu zastávok hromadnej dopravy. „Kvalitná verejná doprava, ktorá chodí načas a cestujúcim poskytuje adekvátny komfort, je základným predpokladom udržateľného rozvoja miest. Ak chceme, aby v uliciach bolo menej áut, aby sa ľudia správali ekologicky, musia mať k individuálnej automobilovej doprave zmysluplnú alternatívu. Teší ma, že vďaka financiám z regionálneho programu IROP a štátneho rozpočtu pomôžeme zlepšiť služby mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, ktorú denne využívajú stovky tisíc cestujúcich,“ vyhlásila vicepremiérka  a ministerka investícií Veronika Remišová pri podpise zmluvy s Martinom Rybanským, predsedom predstavenstva Dopravného podniku Bratislava. Integrovaný regionálny operačný program je riadený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

MPSVR SR naďalej poskytne pandemickú pomoc na podporu zamestnanosti

06.12.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečí včasnú pomoc pre zamestnávateľov a pre všetkých pracujúcich a živnostníkov, ktorí v dôsledku vyhláseného núdzového stavu museli obmedziť alebo prerušiť svoju činnosť. Za obdobie január a február 2022 bude naďalej poskytovať príspevky na mzdy zamestnancov a živnostníkov z projektu Prvá pomoc. Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bol pôvodne stanovený na január 2022, sa presúva na marec 2022.

Slovensko sa v reforme národných parkov inšpiruje aj príkladom z Poľska

06.12.2021Správne fungujúce národné parky prinášajú rozvoj regiónov, podporujú udržateľný turizmus, zamestnávajú stovky pracovníkov a predovšetkým zachovávajú prírodné dedičstvo pre ďalšie generácie. Príkladom pre Slovensko je v tomto smere aj Poľsko s 23 národnými parkami

Rezort dopravy spustil „jesennú pomoc“

06. 12. 2021 - Ministerstvo dopravy dnes spustilo „jesennú pomoc“ schémy pomoci „de minimis“ pre oblasť cestovného ruchu a gastra za rovnakých podmienok ako boli predošlé výzvy. V poradí už štvrtá výzva v rámci schémy „de minimis“ je za mesiace september, október a november 2021. Výzva je určená pre všetkých, ktorí ešte z tejto schémy môžu čerpať, teda nevyčerpali limit 200-tisíc určený pre jedného žiadateľa. Príprava novej výzvy administratívne vyžaduje 4 - 5 týždňov. „V lete sme v rámci sekcie cestovného ruchu na ministerstve vytvorili odbor štátnej pomoci. Pracovníci kontrolujú a vyhodnocujú žiadosti, aktualizujú schémy a výzvy a aktívne poskytujú poradenstvo,“ poukázal na náročnosť generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Slovensko podporuje Medzinárodný trestný súd ako hlavný orgán boja proti beztrestnosti páchateľov medzinárodných zločinov

07.12.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková včera (6. decembra 2021) vystúpila na 20. zasadnutí Zhromaždenia štátov, zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Ingrid Brocková: „Slovensko je presvedčené, že existencia stáleho medzinárodného súdneho orgánu, ktorý má jurisdikciu nad najzávažnejšími zločinmi podľa medzinárodného práva, odzrkadľuje univerzálny charakter princípov právneho štátu a vyvodzovania zodpovednosti. Imperatív spravodlivosti našiel svoje vyjadrenie v Rímskom štatúte.“

R. Sulík: MH odmieta návrh EÚ na zákaz používania streliva s obsahom olova

07. 12. 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR nesúhlasí s pripravovaným plošným zákazom používania a predaja streliva s obsahom olova na civilné použitie. Rezort podporuje strelecké organizácie a bude sa usilovať, aby sa zákaz neprijal. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík. „Toto je vec, s ktorou nielen široká strelecká verejnosť nesúhlasí. Považujeme to za zlý nápad, za úplne zbytočné obmedzenie aj my, ktorí nie sme strelcami," povedal Sulík. Minister už poslal list so žiadosťou o spoločné zamietavé stanovisko k návrhu rezortným kolegom zo 17 krajín EÚ, ktoré zákaz tiež odmietajú alebo sa ešte o svojom postoji nerozhodli.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na otvorení dialógu Najvyššej rady Ukrajiny s OECD: Podporujeme reformný proces Ukrajiny bilaterálne i prostredníctvom OECD

08.12.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková spolu s predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefanchukom otvorila dnes, 8. decembra 2021, na pozvanie OECD webinár pre poslancov Najvyššej rady Ukrajiny, ktorého cieľom bolo na základe skúseností Slovenska priblížiť a zdôrazniť význam prijímania štandardov OECD, ako i príspevok jej expertízy k zlepšovaniu politického a legislatívneho rámca krajiny.

Pre vysoký záujem žiadateľov navyšujeme alokáciu dopytovej výzvy na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest o 3 milióny eur

08.12.2021 - Dopytová výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má pomôcť štátnej a verejnej správe i samospráve zvýšiť kybernetickú bezpečnosť vo svojich inštitúciách. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zvyšuje alokáciu určenú na výzvu o 3 mil. eur, teda  na 8 mil. eur. Žiadosť je možné poslať do 10. januára 2022. Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli i na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na webinári krajín V4 so Singapurom: Slovenské inovatívne spoločnosti ponúkajú konkurencieschopné riešenia v oblasti inteligentných miest a elektronizácie verejnej správy. Môžu byť zaujímavé aj pre Singapur

08.12.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (8. decembra 2021) prezentovala potenciál inovatívnych slovenských spoločností v oblasti inteligentných miest a elektronizácie verejnej správy pre Singapur. Podujatie zorganizovali Veľvyslanectvá Slovenskej republiky, Maďarska, Česka a Poľskej republiky v Singapure a v Jakarte v spolupráci so Stredoeurópskou a východoeurópskou obchodnou komorou v Singapure.

Pandemický rodičovský príspevok splnil svoj účel

08.12.2021 - Otvorená ekonomika a klesanie nezamestnanosti dávajú ľuďom opäť možnosť zamestnať sa. Aj preto dnes vláda schválila zastavenie vyplácania pandemického rodičovského príspevku od januára 2022. Toto opatrenie splnilo svoj účel, v čase pandémie pomohlo cca 24 000 rodičom. Pandemický rodičovský príspevok pomohol v čase zhoršenej epidemiologickej situácie tým rodičom, ktorí by si po ukončení vyplácania klasického rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným pričinením. „Aj toto opatrenie sme zavádzali v čase, keď bola zatvorená ekonomika, stúpala nezamestnanosť a boli zatvorené materské školy aj jasličky. Keďže ekonomika opäť funguje a nezamestnanosť klesá, tak všetky takéto pandemické opatrenia postupne ukončujeme,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Pomoc pre vymazané subjekty z ORSR

08. 12. 2021 - Podávame pomocnú ruku zapísaným osobám (spoločnostiam), ktoré boli minulý mesiac vymazané z obchodného registra. A to napriek tomu, že k ich výmazu došlo v dôsledku nedodržania povinností týchto spoločností. Domnievame sa však, že v súčasnej situácii je namieste bojovať za každé pracovné miesto a každú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi spustilo v uplynulých mesiacoch „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. Uvedený proces sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka prijatá ešte v roku 2019.

Na rokovanie vlády ide upravený návrh reformy vysokých škôl. Rezort zapracoval viaceré zásadné pripomienky

09.12.2021 - Povinnosť verejného vypočutia kandidátov pri voľbe členov správnej rady, schvaľovanie kandidáta na rektora volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou členov zhromaždenia či zverenie schvaľovania niektorých riadiacich procesov do právomocí akademického senátu – to sú len niektoré zásadné pripomienky reprezentácií vysokých škôl a študentov, ktoré boli zapracované do návrhu novely zákona o vysokých školách. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania návrh smeruje na najbližšie rokovanie vlády SR.

Štyri milióny eur poputuje pre Košickú futbalovú arénu

09.12.2021 - Vláda SR konsenzuálne schválila návrh predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov na dobudovanie Košickej futbalovej arény, ako športovej infraštruktúry národného významu, v sume 4 milióny eur.

Vicepremiérka Remišová: Štedrá podpora pre rozvoj ekoturizmu v Prešovskom kraji – na cyklotrasy v Poloninách dávame 10 miliónov eur

09.12.2021 - Ekoturizmu dávame zelenú. Rozvoju cykloturizmu v Národnom parku Poloniny pomôže 10 miliónov eur z novej výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výzva pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) je súčasťou európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou dobehnúť vyspelejšie regióny členských štátov Únie. Podpora z eurofondov bola nosnou témou dnešného stretnutia vicepremiérky a ministerky regionálneho rozvoja Veroniky Remišovej s predsedom PSK Milanom Majerským.

Do konca budúceho roka budeme zálohovať 60 percent PET fliaš a plechoviek

09.12.2021 - Ministerstvo životného prostredia si pri návratnosti jednorazových nápojových obalov v systéme zálohovania položilo vyššie ciele. Tie sú pretavené do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Namiesto pôvodnej 77 percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80 percent a v roku 2024 by Slovensko malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85 percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje, že cieľ 90 percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025.

Po rokoch sme našli dohodu o sadzbách DPH

09.12.2021 - Štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík sa zúčastnil pravidelného stretnutia ministrov financií Európskej únie v Bruseli. Na rokovaní Rady Ecofin sa členským štátom po štyroch rokoch podarilo dosiahnuť dohodu o sadzbách dane z pridanej hodnoty. Najdôležitejšie aspekty, ktoré prináša, sú väčšia flexibilita pri uplatňovaní znížených sadzieb a najmä umožnenie jednoduchšieho prístupu k zmenám legislatívy v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania na jednotnom trhu EÚ.

Zabezpečíme komplexného dodávateľa telekomunikačných a sieťových služieb pre celý rezort s cieľom úspory verejných zdrojov

09.12.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa verejné obstarávanie na výber dodávateľa telekomunikačných a sieťových služieb. Podmienkou je poskytovanie komplexných služieb pre celý rezort práce, vrátane jej všetkých podriadených organizácií. Výsledok má priniesť výrazné šetrenie verejných financií, kvalitný servis a tiež inovácie. Nový dodávateľ bude poskytovať služby na obdobie 36 mesiacov. Výber dodávateľa pre „Telekomunikačné a sieťové služby pre rezort MPSVR SR“ bude zabezpečovať dcérska spoločnosť rezortu, spoločnosť TI Telekom, s.r.o. Verejné obstarávanie sa bude realizovať formou Súťažného konania s rokovaním.

Na ochranu schengenskej hranice s Bieloruskom poskytneme Litve demontovateľnú bariéru

09. 12. 2021 - Dohodu o darovaní bezpečnostnej demontovateľnej bariéry podpísal minister vnútra Roman Mikulec a jeho litovská rezortná partnerka Agné Bilotaité. Do Vilniusu delegácie oboch krajín odcestovali z Bruselu ihneď po skončení rokovaní ministrov pre vnútorné záležitosti vo štvrtok 9. decembra 2021. Litovsko-bieloruská hranica je už od leta novou „východnou cestou" – nápor nelegálnych migrantov z Bieloruska sa zvýšil 18-násobne. Od začiatku roka Litva zachytila na svojom území 4282 migrantov a zaznamenala takmer 40-tisíc pokusov o nelegálne prekročenie hranice s Bieloruskom. Podľa zistení litovských a poľských bezpečnostných služieb sa v Bielorusku  nachádza možno až 15-tisíc nelegálnych migrantov, pričom len promile z nich sa podarilo vrátiť, prípadne sa rozhodli k dobrovoľnému návratu.

Ministri vnútra rokovali v Bruseli o hybridných hrozbách a migračných výzvach

09. 12. 2021 - Boj proti hybridným hrozbám, migračné výzvy či spolupráca v oblasti boja proti terorizmu boli hlavnými témami stretnutia Rady ministrov vnútra a spravodlivosti v Bruseli vo štvrtok 9. decembra 2021, na ktorom sa zúčastnil minister vnútra Roman Mikulec. Európska únia uvoľní viac ako 800 miliárd eur na podporu členských štátov EÚ pri riešení negatívnych ekonomických a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19. Väčšia časť týchto financií sa uvoľní vo forme pôžičiek a grantov na podporu investícií zameraných na ekologickejšie, udržateľnejšie a odolnejšie spoločnosti. „Je potrebné zabrániť infiltrácii organizovaného zločinu do tohto nástroja. Členské štáty musia preto v koordinácii s Európskou úniou definovať spoločné nástroje, dôležité je aj posilnenie výmeny informácií," zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

Rezort obrany získal vďaka kvalitným projektom vyše 6 miliónov eur z eurofondov pre Akadémiu ozbrojených síl

09.12.2021 - Rezort obrany uspel až s piatimi projektami na rekonštrukciu a modernizáciu budov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Celkovo tak rezort získal nenávratné finančné príspevky vo výške 6,38 mil. eur

Zdravie je na prvom mieste: Do Ústrednej vojenskej nemocnice smerujú významné investície

09.12.2021 - Zdravie je vždy na prvom mieste. Ministerstvo obrany SR preto, ako zriaďovateľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku, hľadá všetky dostupné možnosti a zdroje pre jej rozvoj aj nad rámec stanoveného rozpočtu. Doteraz takto pre nemocnicu zabezpečil už desiatky miliónov eur. Počas tlačovej konferencie v priestoroch ÚVN to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Slovensko a Taiwan dohodli užšiu spoluprácu v oblasti polovodičov

09. 12. 2021 - S cieľom posilniť bilaterálne ekonomické vzťahy je na návšteve Taiwanu (5. - 11. decembra) slovenská delegácia vedená generálnou riaditeľkou Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVEZ SR Luciou Kišš a podnikateľská delegácia vedená štátnym tajomníkom MH SR Karolom Galekom. Na rokovaniach sa sústredili na rozvoj spolupráce v oblasti high-tech a na rozšírenie aktivít o nové oblasti ako sú polovodiče, e-mobilita, inteligentné mestá, vesmírny priemysel, technológie blockchainu - a to tak na priemyselnej, výrobnej, ako aj vedecko-technickej a akademickej úrovni. L. Kišš zdôraznila, že „skutočnosť, že slovenská delegácia navštevuje Taiwan v neľahkom období celosvetovej pandémie, je dôkazom záväzku a odhodlanosti ekonomickej spolupráce s Taiwanom.”   

NRSR

Poslanci nezvolili komisárku pre deti

09. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní nezvolili komisárku pre deti. Ani jedna z kandidátok nezískala potrebný počet hlasov. O funkciu sa uchádzala poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková a Anna Niku. Hatrákovú podporovalo hnutie OĽANO, Niku podporovalo hnutie Sme rodina. Nová komisárka sa mala funkcie ujať 10. 12.V súčasnosti túto funkciu zastáva exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová. Funkcie sa ujala v decembri 2015 na šesťročné obdobie.

Program aktuálnej schôdze sa opäť rozšíril o ďalšie vládne návrhy

09. 12. 2021 - Program aktuálnej 51. schôdze Národnej rady (NR) SR sa opäť rozšíril. Pribudol návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ale aj tri vládne novely zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Novým bodom by sa plénum malo venovať po prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Program schôdze rozšíril návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorého cieľom je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Tá istá zmena sa má robiť aj v prípade zákona o Environmentálnom fonde, keďže Environmentálny fond bude plniť funkciu vykonávateľa Modernizačného fondu za ministerstvo životného prostredia. Novela zákona o elektronických komunikáciách má pomôcť predísť importu nákazy nového koronavírusu zo zahraničia, a to poskytovaním dát Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od operátorov. Účelom novely Obchodného zákonníka je zasa umožniť pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra.


Držba vybraných druhov mačkovitých šeliem či primátov sa má zakázať

09. 12. 2021 - Na Slovensku sa má zakázať držba vybraných druhov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Regulovať sa má ich súkromný a komerčný chov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zakázaná bude podľa novej legislatívy držba živých exemplárov tigrov, leopardov, levov, gepardov, jaguárov, rysov, púm, medveďov a primátov. "Cieľom zavedenia zákazu odovzdania uvedených exemplárov do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci SR je zároveň eliminovať možnosť nadobúdať exempláre držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu inými súkromnými chovateľmi na území SR, aby sa tak zabránilo zväčšovaniu počtu takýchto chovateľov," tvrdí envirorezort, ktorý novelu predložil.

Od roku 2025 sa má zálohovať 90 percent nápojových obalov

09. 12. 2021 - Od roku 2025 sa má zálohovať najmenej 90 percent plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Tieto ciele stanovuje novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce, aby sa do konca roka 2022 zálohovalo najmenej 60 percent plastových aj kovových obalov. Do konca roka 2023 to má byť 80 percent, do konca roka 2024 by sa malo vrátiť 85 percent fliaš a plechoviek.

Prezident

Prezidentka nepodpísala zákon o environmentálnych záťažiach

06.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 6. decembra 2021 nepodpísala zákon o environmentálnych záťažiach a podpísala 6 zákonov.

Prezidentka vymenovala nových sudcov a sudkyne

07.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 7. decembra 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala 23 nových sudkýň a sudcov. Podľa prezidentky na seba novovymenovaní sudcovia a sudkyne svojou funkciou preberajú aj veľkú právomoc rozhodovať o osudoch ľudí. "Neste prosím túto zodpovednosť s múdrosťou a pokorou, aby Vaša služba pre občanov bola čo najlepšia." V záujme toho, aby sudcovia mohli plniť svoju misiu, majú ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť.

Prezidentka podpísala 7 zákonov

08.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 8. decembra 2021 podpísala 7 zákonov.

Prezidentka sa zúčastnila na Samite pre demokraciu

09.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 9. decembra 2021 zúčastnila na online Samite pre demokraciu. Cieľom samitu je spojiť sily a zastaviť eróziu demokracie a vlády práva po celom svete a v budúcom roku by sa samit mal uskutočniť aj fyzicky. V rámci samitu sa prezidentka zúčastnila na dvoch paneloch, na ktorých spolu s ďalšími lídrami a líderkami prezentovala svoje vízie a záväzky, ako stabilizovať a zlepšiť kvalitu demokracie a demokratických inštitúcií. Priority Slovenskej republiky, na ktoré prezidentka počas samitu kládla dôraz, zahŕňajú hlavne reformu justície, boj proti korupcii, transparentnosť obchodných procesov či slobodu médií. Spolu s prezidentku sa na samite zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk