14.2.2022
ID: 5354upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozšírilo oprávnené obdobia v rámci svojich oboch schém na pomoc cestovnému ruchu a gastru. V prípade minimálnej schémy pomoci „de minimis“ ide o december 2021. Veľkú schému štátnej pomoci rozšírilo ministerstvo o obdobie september až december 2021. Podmienky pre žiadateľov ostávajú rovnaké.

Vláda

Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období

07.02.2022 - Tripartita schválila národný Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021-2027.  Teraz smeruje na rokovanie Vlády SR. Po zapracovaní pripomienok prináša SP našim potravinárom priemerne 35 miliónov eur ročne na priame podpory. V minulom období to bolo priemerne 31 miliónov eur ročne. Okrem priamej podpory naplánovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ďalších zhruba 100 miliónov eur na investičné i neinvestičné podpory na spracovanie poľnohospodárskych produktov.

V 86% kontrolovaných autoškôl sme našli prázdne učebne. Sprísnili sme podmienky

07.02.2022 - Kontroly autoškôl v rokoch 2019-2021 priniesli závažné zistenia. Na základe ich výsledkov MDV SR zaslalo 187 podnetov na uloženie pokút v celkovej výške 143-tisíc eur, 57 podnetov na zrušenie inštruktorských oprávnení, 18 podnetov na zrušenie autoškôl a 33 inštruktorom bol nariadený doškoľovací kurz.

Ministri zahraničných vecí v Kyjeve: Ukrajina, rovnako ako každá iná krajina, musí mať právo sama sa rozhodovať o svojej zahraničnej orientácii, pričom napätie a nezhody treba riešiť dialógom, za rokovacím stolom

08.02.2022 - Ministri zahraničných vecí v Kyjeve: Ukrajina, rovnako ako každá iná krajina, musí mať právo sama sa rozhodovať o svojej zahraničnej orientácii, pričom napätie a nezhody treba riešiť dialógom, za rokovacím stolomSpoločná návšteva ministrov zahraničných vecí Slavkovského formátu (Slovensko, Česko, Rakúsko) pokračovala v utorok 8. februára rokovaním s ukrajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom. Diskusia sa sústredila na aktuálne napätie vo východnej Európe, pričom šéf ukrajinskej diplomacie informoval slovenského, rakúskeho a českého partnera o ostatnom vývoji situácie a ocenil návštevu trojice ministrov ako jasný prejav solidarity s Ukrajinou v napätej situácii. Ministri spolu diskutovali aj o vzťahoch EÚ – Ukrajina a o ďalších regionálnych a medzinárodných témach.

Šéf envirorezortu Budaj podpísal Ministerskú dunajskú deklaráciu

08.02.2022 - Čistejšie, zdravšie a bezpečnejšie povodie Dunaja pomôže zmierniť dopady klimatickej krízy a zároveň prispeje k obnove riečnych ekosystémov. Pri tejto príležitosti Ministerskú dunajskú deklaráciu podpísali komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a ministri životného prostredia 14-tich krajín Európy naprieč povodím Dunaja. Signatári sa v deklarácii zaväzujú dosiahnuť dobrý stav vôd, zvýšiť bezpečnosť obyvateľov pred povodňami, ale tiež aj suchom a zároveň prinavrátiť do vôd Dunaja jeho ikonickú rybu – jesetera. Za Slovenskú republiku deklaráciu podpísal minister životného prostredia Ján Budaj. Deklarácia vyjadruje víziu dunajských krajín spoločne spolupracovať v ochrane a manažmente vôd.

Vicepremiérka Remišová po rokovaniach v Kyjeve: Ukrajina sa môže spoľahnúť na podporu Slovenska pri riešení bezpečnostných hrozieb

08.02.2022 - S premiérom Šmyhalom rokovala aj o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti a digitálnych inovačných projektov. Bezpečnosť a prosperita Ukrajiny sú pre Slovensko strategickou prioritou. Počas návštevy Kyjeva to zdôraznila podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová, ktorá rokovala s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom a  zúčastnila sa tiež na medzinárodnom digitálnom samite Diia. Výsledkom pracovnej cesty vicepremiérky je odštartovanie slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti a digitálnych inovácií, témou bolo aj rozšírenie spoločných programov pre študentov technologických odborov vysokých škôl.

Dopytová výzva na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve pokračuje štvrtým hodnotiacim kolom

08.02.2022 - Inštitúcie štátnej a verejnej správy, ale aj samospráva a komory môžu žiadať o eurofondy na skvalitnenie zdieľania nimi poskytovaných dát. Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná je stále otvorená. Aktuálna zostatková alokácia vo výzve predstavuje sumu 6 miliónov eur. Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Dopytová výzva podporí projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Štátny JAVYS pomôže nemocniciam s likvidáciou rádioaktívneho odpadu

08. 02. 2022 - Zdravotnícke zariadenia na Slovensku by sa už čoskoro mohli zbaviť záťaže v podobe rádioaktívnych odpadov. Ako v pondelok na tlačovej besede uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, nejde síce o najväčší problém Slovenska, tento problém však je, je dlhodobý a je nutné ho riešiť. Množstvo nemocníc totiž skladuje rádioaktívny materiál pochádzajúci najmä zo zariadení, ktorými sa v minulosti liečili onkologické ochorenia. Doteraz pritom podľa ministra kompetentní pred týmto problémom zatvárali oči. Po novom však zdravotníckym zariadeniam pomôže štátny JAVYS, ktorý má ako jediný na Slovensku povolenie na likvidáciu rádioaktívneho materiálu.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na 2. ministerskom zasadnutí Koalície pre slobodu médií: Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby novinári mohli pracovať v bezpečnom prostredí. Tragédia, pri ktorej zahynul investigatívny novinár a jeho snúbenica, sa už nesmie zopakovať

09.02.2022 - „Liberálna demokracia závisí od existencie pluralitných a nezávislých médií. Médiá však potrebujú ochranu. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby novinári mohli pracovať v bezpečnom prostredí," vyhlásila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas druhého ministerského stretnutia Koalície pre slobodu médií, ktoré sa konalo dnes (9. februára 2022) v estónskom Tallinne. Koalícia pre slobodu médií vznikla v roku 2019 z iniciatívy Kanady a Spojeného kráľovstva, pričom Slovenská republika sa ešte v tom istom roku stala jej členom. Cieľom medzinárodného zoskupenia je podporovať slobodu médií, riešiť výzvy spojené s ochranou novinárov a na multilaterálnych fórach zverejňovať spoločné vyhlásenia o význame slobody médií.

Slovensko dostane z EÚ 22,9 milióna eur na pomoc 60-tisíc ľuďom v hmotnej núdzi

09.02.2022 - Slovensko dostane z protikrízového eurofondového balíka REACT-EU sumu 22,9 milióna eur, ktorá bude smerovať do Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Na rok 2022 sa zvýši suma pre tento fond takmer o 4 milióny eur. Zvýšenie objemu prostriedkov pre tento fond v tomto roku pomôže 60-tisíc poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Vyplýva to z návrhu revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 až 2020, ktorý dnes schválila vláda. Pozitívny vplyv sa prejaví znížením ekonomického zaťaženia domácnosti so zabezpečovaním základných komodít ako sú potraviny u rozšírenej cieľovej skupiny. Pôjde o poskytovanie potravinových balíčkov pre ľudí v hmotnej núdzi.

Zelená linka: vyriešených vyše 80 % podnetov v oblasti pôdy a vodného hospodárstva

09.02.2022Zelená linka v minulom roku prijala celkovo 187 podnetov, ktoré sa týkali pôdy a vodného hospodárstva. Až 81 percent z nich pritom v spolupráci s ďalšími partnermi aj úspešne vyriešila. Celkovo 50 prípadov súviselo so znečistením vodných tokov, rybníkov, jazier a podzemných vôd.

Fajčenie, záškoláctvo a šikana sú najčastejšie sociopatologické javy v školách

09. 02. 2022 - Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovalo v roku 2021 dobrovoľný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1 112 základných a stredných škôl, teda 35,5% z celkového počtu škôl na Slovensku.

Vicepremiérka Remišová: Do podpory najmenej rozvinutých okresov smeruje viac peňazí ako v minulosti

09. 02. 2022 - Veľkou pomocou pre obce je takmer 17 miliónov eur určených špeciálne na opravu miestnych komunikácií a chodníkov. Na lepšom živote ľudí v regiónoch nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) dalo za uplynulé dva roky vyše 39,3 milióna eur na podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Je to viac ako do týchto regiónov smerovalo v rokoch 2018 a 2019. Vláda SR tento týždeň schválila predĺženie obdobia na poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Michalovce do roku 2022, vďaka čomu bude môcť dočerpať regionálny príspevok vo výške takmer 1,3 milióna eur.

Vláda schválila dokument národného významu

10.02.2022 - Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027. Komplexný materiál zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slovenskej republike do konca desaťročia. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške 865 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vychádzalo pri príprave Strategického plánu z dôkladnej analýzy silných a slabých stránok ako aj  perspektívnych odvetví rezortu, ktoré definuje vládou prijatá „Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“. Vízia obsahuje adresné, cielené a premyslené plány, ako dostať slovenský vidiek do výkonu.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok týkajúci sa spravodlivosti trestného konania

10. 02. 2022 - Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Al Alo proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva vypočúvať svedkov v trestnom konaní, zaručeného článkom 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru. Sťažovateľ sýrskej štátnej príslušnosti bol v januári 2017 obvinený a následne v máji 2017 prvostupňovým súdom uznaný vinným z prevádzačstva, pričom mu bol uložený trest odňatia slobody na päť rokov. Odvolanie sťažovateľa proti prvostupňovému rozsudku odvolací súd v auguste 2017 zamietol. Sťažovateľ následne neuspel s podaným dovolaním, ani s ústavnou sťažnosťou.

Aktuálna makroprognóza vývoja ekonomiky

10.02.2022 - Slovenská ekonomika stúpne v roku 2022 o 3,5 %. Začiatok roka bude ovplyvnený stagnáciou z dôvodu veľkého množstva práceneschopných, ale aj inflácie, ktorá začiatkom roka zníži reálne príjmy a teda aj spotrebu domácností. K oživeniu aktivity príde po odznení pandémie v druhom štvrťroku, a tvorba pracovných miest sa zrýchli. K ekonomickému rastu bude tento rok prispievať aj čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy EÚ. V budúcom roku očakávame rast HDP o silných 5,3 %, aj vďaka vyššiemu čerpaniu fondov EÚ z dôvodu končiaceho programového obdobia. Slovenská ekonomika sa v roku 2021 čiastočne zotavila z prudkého prepadu a HDP posilnil o 3,1 %. K zotaveniu prispel najmä domáci dopyt pričom spotreba domácnosti by stúpla aj viac, nebyť šírenia pandémie na začiatku a konci roka. Vládne opatrenia podporili ekonomiku a aj disponibilné príjmy domácností. Zamestnanosť zatiaľ zotavenie nepocítila, dynamicky však rástli mzdy.

Envirorezort podporuje ekologickejšiu poľnohospodársku politiku

10.02.2022Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) verí, že prijatie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorý bol dnes na schválený vládou, pomôže ekologizácii poľnohospodárstva.

Rezort dopravy spúšťa ďalšiu pomoc cestovnému ruchu

10. 02. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozšírilo oprávnené obdobia v rámci svojich oboch schém na pomoc cestovnému ruchu a gastru. V prípade minimálnej schémy pomoci „de minimis“ ide o december 2021. Veľkú schému štátnej pomoci rozšírilo ministerstvo o obdobie september až december 2021. Podmienky pre žiadateľov ostávajú rovnaké. V rámci schémy „de minimis“ je limit na žiadateľa 200-tisíc eur. Pre účely výzvy v tzv. Veľkej schéme za mesiace september až december 2021 je limit 400-tisíc eur. „Podnikatelia už podmienky a mechanizmy predkladania žiadostí poznajú a je to cítiť aj na predkladaných žiadostiach, ich úplnosti a správnosti,“ vyzdvihol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka. Rezort dopravy pomáha podnikateľom v cestovnom ruchu a gastre už 18 mesiacov, a to od začiatku pandémie, teda od apríla 2020 do konca roka 2021 s výnimkou letných mesiacov minulého roka.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov programu OP KŽP

11.02.2022 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

NRSR

Plénum začalo rokovací deň novelou zákona o územnom plánovaní

08. 02. 2022 - Novelou zákona o územnom plánovaní v utorok plénum odštartovalo štvrtý rokovací deň 55. schôdze. Poslancom ho predstavil podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Popoludní ich čaká mimoriadna schôdza o dohode o obrannej spolupráci s USA. Návrh zákona o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania. Ďalej aj profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním. Predovšetkým by malo ísť o jeho elektronizáciu a digitalizáciu dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou a na to nadväzujúce zrušenie vydávania územného stanoviska prostredníctvom územného konania. Návrh zákona špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Zákon o mediálnych službách i nájomné byty presunuli na marcovú schôdzu

08. 02. 2022 - O návrhu zákona o mediálnych službách i návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania budú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať až na marcovej schôdzi. Oba návrhy boli pôvodne zaradené do programu aktuálnej schôdze, v utorok rozhodli o presunutí bodov. Návrh, ktorý má umožniť výstavbu nájomných bytov, sa presúval už viackrát. Obe právne úpravy sú v druhom čítaní. Návrh zákona o mediálnych službách z dielne ministerstva kultúry má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Nová legislatíva by zaradila do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb aj platformy na zdieľanie videí, na ktoré by sa vzťahovala povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Plénum pokračuje v riadnej schôdzi rokovaním o novele o územnom plánovaní

09. 02. 2022 - Národná rada (NR) SR v stredu pokračuje v riadnej 55. schôdzi rokovaním o novele zákona o územnom plánovaní. Rozpravu o tomto bode otvorili poslanci ešte v utorok (8. 2.), neskôr však bola prerušená pre mimoriadnu schôdzu o dohode o obrannej spolupráci s USA. O tej by mali poslanci hlasovať o 11.00 h. Plénum sa zároveň v úvode rokovacieho dňa potleskom poďakovalo slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej za zisk zlatej medaily na zimných olympijských hrách v Pekingu. Návrh zákona o územnom plánovaní má za cieľ okrem iného posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania. Ďalej je zámerom aj profesionalizácia štátnej správy či znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním.

Poslanci odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci s USA

09. 02. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA. Za hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Potrebná je ešte ratifikácia dohody prezidentkou SR. Obrannú zmluvu podporili SaS a OĽANO, proti boli poslanci OĽANO Romana Tabák a Milan Kuriak. Za dohodu hlasovali aj nezaradení poslanci zo strany Za ľudí a tiež nezaradení poslanci Tomáš Valášek s Miroslavom Kollárom. Hnutie Sme rodina nehlasovalo jednotne, proti boli Martin Borguľa, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský, Petra Hajšelová, Igor Kašper a Miloš Svrček. Predseda hnutia a NR SR Boris Kollár sa zdržal. Proti dohode hlasovali jednotne poslanci Smeru-SD, ĽSNS a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho aj Tomáša Tarabu či Milana Mazureka.

Návrh na presun agendy dotácií pre rómske komunity na ÚV ide do 2. čítania

09. 02. 2022 - Podmienky poskytovania dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity by sa mali riadiť zákonom upravujúcim dotačnú činnosť Úradu vlády (ÚV) SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.   

Poslanci otvorili piatkové rokovanie správami o použití odposluchov

11. 02. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili piatkové rokovanie správami kontrolných parlamentných výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021. V piatok poslanci nebudú hlasovať, preto majú prerokované body odhlasovať až v utorok. Plénum sa má počas piatka vrátiť k diskusii o návrhu Miloša Svrčeka (Sme rodina) novelizovať Ústavu SR. Svrček chce ňou umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu ústavným zákonom aj referendom. Okrem iného navrhuje, aby sa referendum o skrátení volebného obdobia nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. V zmysle návrhu by mal v prípade úspešného referenda predseda NR SR vyhlásiť voľby do parlamentu do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.

Prezident

Prezidentka ratifikovala Dohodu o obrannej spolupráci s USA

09.02.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 9. februára 2022 ratifikovala Dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými, ktorú schválila NR SR a ktorú dojednali bývalá a súčasná vláda.

Prezidentka vyzdvihla zásluhy zosnulého Eduarda Kukana

10.02.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 10. februára 2022 v súvislosti s úmrtím bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana vyzdvihla jeho zásluhy.

Prezidentka pripomenula, že odišiel skvelý diplomat, ktorý sa nezľakol mečiarizmu a doviedol Slovensko do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. 

"Eduard Kukan vždy dôstojne reprezentoval Slovensko a bol najvýraznejšou tvárou našej diplomacie. Po ťažkých 90. rokoch mal veľký podiel na nasmerovaní Slovenska na cestu zmeny a reforiem. Práve vďaka odhodlaniu Eduarda Kukana sa podarilo Slovensko ukotviť v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii, ale aj v ďalších medzinárodných štruktúrach, ktoré sú dôležité pre naše ďalšie napredovanie a prosperitu. Konal vždy s rozvahou, pokojom a gráciou jemu vlastnou. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine Eduarda Kukana.

Prezidentka rokovala s ministrom práce o zdražovaní

10.02.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 10. februára 2022 v Prezidentskom paláci stretla s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom. Na stretnutí hovorili o potrebe adresnej a efektívnej pomoci domácnostiam v súvislosti so zdražovaním cien energií.

Spravidla sa energetickou chudobou chápe percentuálne vyjadrenie nákladov na energie domácnosti v pomere k jej čistým príjmom. Pokiaľ náklady na bývanie prekročia isté percento z celkových životných nákladov, znamená to, že takáto rodina už má vážny problém zabezpečiť svoje ostatné výdavky.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk