20.6.2022
ID: 5464upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti má po novom pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. Doposiaľ bol potrebný písomný test a ústna skúška. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Vláda

Finančná správa predstavila novú aplikáciu VRP 2

13.06.2022 - Už od 1. júla tohto roka budú môcť podnikatelia na evidenciu tržieb využívať novú aplikáciu VRP 2. Dostupná bude od tohto dátumu v Google Play a okrem iného ponúkne aj funkciu zaokrúhľovania cien. Finančná správa vyvíjala aplikáciu interne, pričom výrazne ušetrila v porovnaní s vývojom a prevádzkou doterajšej aplikácie Pokladnica. Finančná správa v uplynulých mesiacoch intenzívne pracovala na vývoji vlastnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice VRP 2. Cieľom bolo vyvinúť aplikáciu tak, aby jej prevádzkovanie a rozvoj neboli v budúcnosti závislé od externých subjektov. Tento zámer sa podarilo zrealizovať aj so značnou úsporou nákladov pre štát, keďže spoločnosť Allexis za aplikáciu Pokladnica od štátu zinkasovala 15,4 milióna eur. Finančná správa v prípade vývoja aplikácie VRP 2 využila len služby externých programátorov ako podporu interných hlavných programátorov, pričom za  tieto práce v prvej fáze zaplatila 28 tisíc eur s DPH.

Info pre odídencov: ako postupovať, ak nedostanete platbu finančnej pomocii

14.06.2022 - UNHCR vyplatí 15. júna 2022 finančnú pomoc domácnostiam odídencov, ktorí poberali pomoc v hmotnej núdzi z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj domácnostiam odídencov, ktorí sa zaregistrovali u UNHCR po 1.máji 2022. Všetky osoby, ktoré majú slovenský bankový účet, dostanú peniaze 15. júna. Tí, ktorí účet nemajú, dostanú SMS s informáciami o spôsobe vyzdvihnutia platby vo Western Union na poštách. Platbu si budú môcť vyzdvihnúť v lehote 15 dní.

Rezort obrany spustil možnosť prihlasovania do aktívnych záloh

14.06.2022 - Ministerstvo obrany SR začalo proces zaraďovania vojakov v zálohe do aktívnych záloh pre rok 2023. Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Požiadať o zaradenie do aktívnych záloh môže občan – vojak v zálohe, teda človek, ktorý už slúžil v OS SR, vykonal povinnú vojenskú službu, absolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov (policajný, hasičský, zbor väzenskej a justičnej stráže). Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá, sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2022 prostredníctvom ktorejkoľvek regrutačnej skupiny alebo elektronicky. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania, ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné na webovej stránke https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/.

Známeho britského dokumentaristu Nigela Marvena zaujala vnútrozemská delta Dunaja - nedávno ju navštívil v sprievode ministra životného prostredia

15.06.2022 - Nigel Marven, známy televízny moderátor a producent a britský tvorca dokumentárnych filmov o divokej prírode, už niekoľko mesiacov nakrúca film o slovenskej prírode a jej obyvateľoch. Televízneho tvorcu, ktorý pracoval aj pre  Sira Davida Attenborougha, zaujal aj tajomný svet vnútrozemskej delty Dunaja, kam zavítal v sprievode ministra životného prostredia Jána Budaja.

V Chorvátsku vám pomôžu naši policajti

15. 06. 2022 - Chorvátsko každoročne láka počas letnej sezóny tisícky slovenských dovolenkárov. Priamo v najnavštevovanejších oblastiach tejto krásnej prímorskej destinácie sú im už po niekoľko rokov k dispozícii aj príslušníci slovenskej polície. V tomto roku začali slúžiť už od 15. júna a svoju misiu pri mori ukončia 15. septembra.

Ingrid Brocková na neformálnom zasadnutí ministrov Výboru OECD pre rozvojovú pomoc: Na riešenie bezprecedentných humanitárnych kríz považujem za dôležité efektívne využívať všetky dostupné finančné nástroje

15.06.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 14. a 15. júna 2022 zúčastnila na neformálnom zasadnutí ministrov členských krajín Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, označovanom z historických dôvodov ako „Tidewater“. Svojím partnerom priblížila skúsenosti Slovenska s poskytovaním humanitárnej pomoci Ukrajine. Zdôraznila  súčasné úsilie vlády a inštitúcií SR nad rámec existujúcej rozvojovej spolupráce s programovými a partnerskými krajinami. Mnohé z týchto krajín cítia sekundárne následky krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti, komoditných trhov či energetiky. 

Všetky zákony rezortu práce prešli v parlamente do druhého čítania

15.06.2022 - Národná rada SR v prvom čítaní schválila všetky zákony, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, otcovská dovolenka aj vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch navrhuje upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča. Účelom nového zákona je zohľadniť špecifiká výkonu tejto práce, osobitne fakt, že ide o prácu vykonávanú nepretržite v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča tak, aby boli zaistené všetky potreby dieťaťa. Prvoradým pri navrhovaní podmienok výkonu tohto povolania je zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Nový generálny riaditeľ NPPC

15.06.2022 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) Martina Polovku. „Želám pánovi Polovkovi veľa síl a pozitívnej energie pri vedení významnej agrorezortnej organizácii. Jeho vysoké kvality a bohaté pracovné skúsenosti v agrosektore ocenila na výberovom pohovore nedávno aj výberová komisia. Teším sa na úspešnú spoluprácu s novým generálnym riaditeľom NPPC,“ uviedol minister Vlčan pri odovzdaní menovacieho dekrétu. Slávnostného aktu sa zúčastnila spolu s ministrom generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská.

Štát spúšťa revolučnú zmenu. Konečne rozbieha online riešenie životných situácií občanov

16.06.2022 - Už o pár dní sa spustí Slovensko v mobile. Projekt, ktorý má nielenže od základu zmeniť digitalizáciu našej krajiny a postoj štátu k riešeniu základných životných situácií občanov, ale trúfa si aj na kompletnú zmenu myslenia ľudí. Teda z doterajšieho „radšej si zájdem na úrad“ na „všetko potrebné so štátom vyriešim online“.

Oznámenie o verejnom pripomienkovaní projektu Jednotná digitálna brána – služby MV SR

16. 06. 2022 - Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Jednotná digitálna brána – služby MV SR.  Zámerom navrhovaného riešenia je naplnenie požiadaviek na prístup cezhraničných používateľov k službám v zmysle prílohy II Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne stanovuje a implementácia postupov v zmysle prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Cezhraničným používateľom umožníme získať potvrdenie o narodení, potvrdenie o pobyte či potvrdenie o registrácii vozidla prostredníctvom elektronických služieb.

Príspevok sa ubytovanie odídenca sa bude poskytovať do 30. septembra, zvyšuje sa aj jednotková tarifa

16. 06. 2022 - Vláda dnes schválila nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadenie po novom upravuje výšku príspevku za ubytovanie odídenca a taktiež sa ustanovuje nový termín, do kedy si budú môcť všetky oprávnené osoby uplatniť príspevok za ubytovanie odídenca.

Ivan Korčok: Je aj v našom záujme, aby sa Čierna Hora a krajiny západného Balkánu v čo najkratšom čase stali členmi EÚ

16.06.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok navštívil v dňoch 15. – 16. júna 2022 Čiernu Horu. „Západný Balkán zostáva našou zahraničnopolitickou prioritou a je aj v našom záujme, aby sa Čierna Hora, ale aj ďalšie krajiny regiónu, v čo najkratšom možnom čase stali členmi EÚ. Tým sa posilní stabilita na európskom kontinente. Samozrejme, treba mať pritom na pamäti, že pre úspešnú integráciu do EÚ si obe strany musia splniť svoje úlohy,“ uviedol Ivan Korčok. Minister zdôraznil pripravenosť poskytnúť čiernohorským partnerom pomoc pri napĺňaní eurointegračných ambícií.

Do 30. júna je potrebné nahlásiť polícii držbu niektorých zbraní

16. 06. 2022 - Od februára 2022 je účinná novela zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Parlament ju schválil ešte v roku 2021 so zámerom dosiahnuť rovnováhu medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí povinnosť pre občanov, fyzické osoby - podnikateľov, či podnikateľské subjekty nahlásiť polícii držbu strelných zbraní, ktoré predtým patrili medzi zbrane patriace do inej kategórie, resp. nepodliehali evidenčnej povinnosti. Túto povinnosť je potrebné splniť do 30. júna 2022. Upozorňujeme na túto povinnosť všetky potencionálne dotknuté osoby s cieľom predchádzať sankciám, ktoré budú po tomto termíne uplatňované.

Poslanci odobrili zmeny v zákone o súkromnej bezpečnosti vyplývajúce z praxe, testy odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať elektronicky

16. 06. 2022 - Parlament 16. júna 2022 schválil novelu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Prvoradým zámerom je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti: skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky sa nahradí len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou. Keďže skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch MV SR, zanikne povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky.

Rada EPSCO schválila smernicu o minimálnych mzdách v EÚ

16.06.2022 - Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer sa dnes, 16. júna, zúčastnil na Zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (Rada EPSCO). Európska komisia v rámci jarného balíka formulovala špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa na zasadnutí Rady mohli k týmto návrhom vyjadriť. Členské štáty rokovali o viacerých oblastiach zamestnaneckej a sociálnej politiky. Významným prínosom zasadnutia bolo schválenie smernice o minimálnych mzdách v EÚ.

Štyri spoločnosti získajú investičnú pomoc takmer 5,3 mil. eur

16. 06. 2022 - Investičné stimuly dostanú ďalšie štyri spoločnosti na Slovensku. Na návrh rezortu hospodárstva o tom rozhodla vláda, ktorá súhlasila s celkovou pomocou ale iba vo forme úľavy na dani z príjmov na úrovni takmer 5,3 mil. eur. Na druhej strane podporené podniky chcú u nás preinvestovať viac ako 210 mil. eur a vytvoriť 105 nových pracovných miest. Ako uviedol minister hospodárstva Richard Sulík po rokovaní vlády, najviac ho teší investícia spoločnosti Porsche. „To je high-tech, obrovská investícia,” zhodnotil s tým, že pomôže zabezpečiť budúcnosť firmy na Slovensku.

Minister Naď v Bruseli: Odstrašenie a kolektívna obrana je prioritou Aliancie

16.06.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa uplynulé dva dni zúčastnil v Bruseli na pravidelnom rokovaní šéfov rezortov obrany členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktoré bolo venované kolektívnej schopnosti Aliancie reagovať na súčasné hrozby spojené s ruskou inváziou na Ukrajine. Témou bola aj príprava nadchádzajúceho samitu NATO v Madride.

Rokovanie štátneho tajomníka M. Majera s delegáciou indonézskeho parlamentu potvrdilo priateľské vzťahy krajín a záujem spolupracovať v oblasti obrany

17.06.2022 - Slovensko a Indonézska republika môžu rozvíjať spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti vďaka vzťahom bez otvorených otázok a spoločným pozíciám na medzinárodné témy. Potvrdil to dnes štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, ktorý na pôde rezortu obrany prijal 7-člennú delegáciu indonézskeho parlamentu vedenú predsedom Výboru pre medziparlamentnú spoluprácu Dr. Fadlim Zonom, ktorý je zároveň členom výboru pre obranu, zahraničné veci a informácie. Delegáciu sprevádzal veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Pribadi Sutiono.

NRSR

Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky absolvovala oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky

14. 06. 2022 - Predseda parlamentu B. Kollár absolvoval oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky na základe pozvania predsedníčky Národného zhromaždenia Azerbajdžanu  Sahiby Gafarovej. Na oficiálnej pracovnej ceste ho sprevádzali člen Skupiny priateľstva s Azerbajdžanskou, Kazašskou, Kirgizskou, Tadžickou a Uzbeckou republikou a Turkménskom, M. Borguľa a poslanci J. Šimko, P. Krištúfková, Ľ. Krajčír, R. Raši a J. Krošlák. Okrem oficiálnych rokovaní navštívila parlamentná delegácia i ďalší sprievodný program pripravený predsedníčkou Gafarovou.

Poslanci začali deň diskusiou k návrhu o kybernetickej bezpečnosti

15. 06. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali druhý rokovací deň 66. schôdze diskusiou o novele zákona o kybernetickej bezpečnosti z dielne koaličných poslancov. Novela má za cieľ predĺžiť možnosť blokovania škodlivých webov do 30. septembra. V úvode diskusie poukázal predseda brannobezpečnostného výboru a jeden z autorov novely Juraj Krúpa (OĽANO) na aktuálnu situáciu a vojnu na Ukrajine. Podčiarkol riziko šíriacich sa dezinformácií. Poznamenal, že tieto sa šírili a šíria aj na viacerých slovenských weboch. Možnosť ich blokovania považuje okrem iného za ochranu našej slobody a hodnôt. Predložil aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce posunúť účinnosť novely z dôvodu kontinuity z 1. júla na 30. júna.

Aspoň 70 percent nie nebezpečného stavebného odpadu sa má zrecyklovať

15. 06. 2022 - Najmenej 70 percent hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu sa má opätovne použiť alebo zrecyklovať. K dispozícii má byť aj iné zhodnotenie materiálu, pri ktorom sa ako náhrada používa odpad. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.
Stavebné odpady a odpady z demolácií dlhodobo predstavujú najväčší prúd odpadov. "Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života," poznamenal envirorezort. Firmám sa podľa schváleného materiálu môžu zvýšiť náklady na vyššie spracovanie stavebného odpadu a skladovacie kapacity. Znížiť sa im zas podľa rezortu životného prostredia majú náklady na nákup niektorých nových stavebných materiálov, ktoré budú nahrádzať recyklát.

Možnosť blokovania webov sa predĺži do 30. Septembra

15. 06. 2022 - Možnosť blokovania škodlivých webov sa predĺži do 30. septembra. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Inštitút blokovania zatiaľ platí do konca júna. Využíva ho Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) na zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete. Parlament ho zaviedol v rámci balíka opatrení súvisiacich so situáciou na Ukrajine. "V dôsledku pokračujúceho konfliktu je potrebné časové obdobie, počas ktorého je Národný bezpečnostný úrad oprávnený využívať svoju právomoc, predĺžiť," vysvetlili svoj návrh predkladatelia novely. Na Slovensku sa podľa nich rozmohlo šírenie dezinformácií a podvodných statusov, ktorých cieľom je zahmlievať a spochybňovať realitu, ovplyvňovať verejnú mienku a nahrávať ruskej propagande pri informovaní o vojne na Ukrajine.

Poslanci v závere dňa debatovali o odvolávaní R. Sulíka z funkcie ministra

16. 06. 2022 - Návrhom na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie sa poslanci zaoberali od štvrtkového popoludnia na mimoriadnej schôdzi. Diskusia by mala pokračovať ďalšie dni, a to vždy po prerokovaní termínovaných bodov z riadnej 66. schôdze. V závere dňa vystúpil v rozprave aj nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Ten poukázal na postavenie Sulíka, ktorý je zároveň aj vicepremiérom pre ekonomiku. Očakával by preto od neho "lepší výkon" v krízových časoch. Schôdza však podľa neho mala byť skôr o odvolávaní premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Je to on, ktorý radi tento spolok amatérov neschopných pomôcť ľuďom, ktorí žijú na Slovensku," dodal.

Komisia pre dopravu a výstavbu diskutovala o aktuálnom stave v nákladnej železničnej doprave

16. 06. 2022 - Vo štvrtok 16. júna sa uskutočnilo 5. zasadnutie Komisie pre dopravu a výstavbu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby Jaroslava Kmeťa a štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka. Komisia bola zvolaná z iniciatívy Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS), ktorá združuje spoločnosti v oblasti železničnej nákladnej dopravy na území Slovenska a reprezentuje 93% trhu železničnej nákladnej dopravy. AROS prostredníctvom svojho prezidenta Jána Biznára, v rámci prezentácie členom komisie, priblížila hlavné problémy nákladnej železničnej dopravy na Slovensku, ktorými sú: kapacita a kvalita tratí, ekológia a energetická bezpečnosť, tranzit a cena za infraštruktúru.

Skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí v súkromnej bezpečnosti sa upraví

16. 06. 2022 - Skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti má po novom pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. Doposiaľ bol potrebný písomný test a ústna skúška. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby, a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti," priblížili predkladatelia.

Sankcie za rýchlosť či telefonovanie za volantom sa sprísnia

16. 06. 2022 -  Sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti či za telefonovanie za volantom sa sprísnia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa zaradí držanie a obsluhovanie telefónu bez systému "voľné ruky" počas vedenia vozidla. Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Plénum odštartovalo rokovací deň správou o hospodárení NBS

17. 06. 2022 - Napriek negatívnym efektom pandémie sa zisk Národnej banky Slovenska (NBS) v roku 2021 viac než zdvojnásobil a dosiahol 63 miliónov eur. Plénum začalo štvrtý rokovací deň 66. schôdze Národnej rady (NR) SR správou o výsledku hospodárenia centrálnej banky. Poslancom ju predstavil guvernér NBS Peter Kažimír. Plénum zároveň rozhodlo, že v piatok nebude hlasovať. NBS podľa správy zlepšila vlastné imanie o 294 miliónov eur. "Trend zlepšovania vlastného imania banky a postupného umorovania straty z minulých období je dlhodobý. Za posledných päť rokov sa vlastné imanie zlepšilo už o viac ako 1,5 miliardy eur," konštatuje banka.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk