8.8.2022
ID: 5502upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách), ktorým sa zrušil zákon o povinných výtlačkoch (zákon č. 212/1997 Z. z. ) a tlačový zákon (zákon č. 167/2008 Z. z.). Ministerstvo kultúry aj prostredníctvom tejto novinky reflektuje aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a spravodajských webových portálov.

Vláda

Ivan Husár: Slovenské olympijské nádeje bodovali aj na EYOF

30.07.2022 - Dve zlaté, jedna strieborná a tri bronzové medaily. To je výsledok mladých slovenských športovcov, ktorí dosiahli na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Unikátne podujatie, ako aj skvelé úspechy budúcich olympijských nádejí ocenil aj štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár.

Čoskoro začne predaj palivového dreva z národných parkov pre domácnosti

31.07.2022 - Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva.
V reakcii na pokračujúcu energetickú krízu, vyvolanú Ruskou federáciou, vyzval minister Budaj ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, v ktorého pôsobnosti je štátny podnik Lesy SR, aby sa tento podnik pripravil na zvýšený záujem o palivové drevo, vyvolaný neistotou v zásobovaní plynom. Dá sa predpokladať, že o palivové drevo bude tento rok záujem aj v plynofikovaných obciach. Minister životného prostredia Ján Budaj navrhol ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi, aby preto pristúpil ku regulácii vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia. Tento masívny vývoz totiž tlačí nahor aj ceny palivového dreva, keďže aj z palivového dreva sa na našom trhu stáva nedostatkový tovar.

Veľká reforma mediálneho prostredia z dielne ministerstva kultúry oddnes nadobúda účinnosť

01.08.2022 - Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách), ktorým sa zrušil zákon o povinných výtlačkoch (zákon č. 212/1997 Z. z. ) a tlačový zákon (zákon č. 167/2008 Z. z.). Ministerstvo kultúry aj prostredníctvom tejto novinky reflektuje aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a spravodajských webových portálov.

Nevhodná reakcia Slovenskej lesníckej komory na ministra Jána Budaja

01.08.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) s prekvapením konštatuje, že osobný status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti vyvolal reakciu lesníckeho záujmového združenia. Minister Ján Budaj vo svojom statuse upriamil pozornosť na nedávne krízové momenty, súvisiace s úbytkom vody v studniach, jazerách a tokoch Slovenska. Vlna horúčav otriasla našou istotou, že vody máme dosť. A bolo aj načase, napokon odborníci už dávnejšie varujú pred vysychaním Slovenska. Minister Budaj v statuse pripomenul iba tie fakty, ktoré sú evidentné (vrátane faktov z SHMÚ). Aj lesníci iste súhlasia, že prirodzený, bezzásahový les je najlepšou formou zadržiavania zrážkovej vody v krajine. Varovné slová ministra Budaja o tom, že v lesoch hrozí sucho, by iste mohli dosvedčiť aj všetci lesníci, ktorých minister vždy považoval a považuje za spojencov a partnerov ochranárov pri ochrane lesov.

S. Síthová: V novom školskom roku bude na školách pôsobiť viac ako 6 700 asistentov učiteľa, pribudnú aj zdravotní pracovníci

01.08.2022 - Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede. V tomto školskom roku je na asistentov učiteľa vyčlenených spolu 91,2 miliónov eur, vďaka čomu bude na školách pôsobiť 6 744 asistentov učiteľa. Okrem toho sa podarilo presadiť navýšenie počtu asistentov aj z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Ďalší asistenti tak do škôl pribudnú už v októbri. Ďalším podporným opatrením z POO pre deti so špeciálnymi potrebami či zdravotnými potrebami sú aj zdravotnícki pracovníci v školách.

Bilancia štátneho rozpočtu

01.08.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2022 schodok vo výške 1 289,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 357,5 mil. eur (+15,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 1 068,1 mil. eur (-8,4 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 425,6 mil. eur (-65,3 %).
Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 438,6 mil. eur (+19,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 728,0 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 565,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 123,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 24,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 5,2 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 6,5 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 33,3 mil. eur.

Reformný kompas: Kam kráča Slovensko?

02.08.2022 - Prečo Slovensko dobieha vyspelé európske krajiny pomalšie ako v minulosti? V čom máme najväčšie nedostatky a čo by sa malo zmeniť, aby sme opäť naštartovali dobiehanie západu? Odpovede na tieto otázky prináša najnovšia analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR s názvom „Reformný kompas slovenskej ekonomiky“. Analytici niekoľko mesiacov spracovávali kvantá dát a prvýkrát vyčíslili aj to „o koľko zaostávame“ v dobiehaní vyspelých krajín. Analýza zároveň prináša odporúčania, aké kroky by malo Slovensko urobiť, aby sa to zmenilo.

Pred dramatickým rastom ceny elektriny ochráni domácnosti elektrina vyrobená SE

02. 08. 2022 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenské elektrárne, a. s. (SE) v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti. Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. „agenta“. Štátny SPP zabezpečí premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami. Podmienky tejto implementačnej zmluvy podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou a orgánmi Slovenskej energetiky. MH SR v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, podpis implementačnej zmluvy medzi štátnymi orgánmi, SE a SPP za vopred dohodnutých podmienok sa očakáva ku koncu roka 2022.

Tím pre integráciu síl NATO na Slovensku má nové velenie

02.08.2022 - Novým veliteľom Tímu pre integráciu síl NATO (NFIU) na Slovensku sa stal plukovník Marián Kurilla. Vo funkcii dnes oficiálnym vymenovaním nahradil plukovníka Petra Braunera. Okrem výmeny veliteľa sa už skôr tento mesiac uskutočnila aj výmena zástupcu veliteľa slovenskej jednotky NFIU. Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer počas slávnostného ceremoniálu v priestoroch kasární vo Vajnoroch poďakoval plk. Braunerovi, pod ktorého velením v rokoch 2019 až 2022 NFIU SVK úspešne plnilo úlohy vrátane podporovania multilaterálnych cvičení SLOVAK SHIELD a SABER STRIKE. Ocenil tiež prehĺbenie a zintenzívnenie komunikácie a spolupráce s maďarskou jednotkou NFIU a Mnohonárodným divíznym veliteľstvom–stred.

Turistov v horách pribúda, horskí záchranári pracujú nepretržite

03. 08. 2022 - Horská záchranná služba zaznamenáva oproti minulému roku  v slovenských horách nárast turistov. Letná sezóna je v plnom prúde a tímy horských záchranárov absolvujú denne niekoľko zásahov a záchranných akcií.

Slovenskí podnikatelia môžu expandovať globálne vďaka novej podpore

03.08.2022 - Slovenská republika pristúpila podpisom Dohody o grante a Dohody o konzorciu k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Uvedené partnerstvo pre Slovensko predstavuje nie len pomoc inovatívnym malým a stredným podnikom rásť a expandovať na nové trhy, ale taktiež možnosť nadviazať spoluprácu na globálnej úrovni. Do projektov sa môžu zapojiť všetky podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Finančné prostriedky môžu použiť na zabezpečenie činností priamo súvisiacich s projektom. Konkrétne ide napríklad o výskumné a vývojové činnosti, demonštračné činnosti, školenia a kurzy, organizačné a administratívne zabezpečenie a pod.

Vicepremiérka Remišová: V čase celosvetovej inflácie podávame pomocnú ruku samosprávam – eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov

3.08.2022 - Oddnes môžu samosprávy podávať Integrovanému regionálnemu operačnému programu žiadosti o navýšenie financií pre svoje projekty
Dobrá správa pre samosprávy, ktoré majú rozbehnuté eurofondové projekty. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová predstavila riešenie, ktoré samosprávam pomôže vyrovnať nárast cien stavebných materiálov. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa tak môže zachrániť až okolo 625 ohrozených projektov.
„Inflácia a prudký nárast cien, to nie je len slovenský, ale celosvetový problém. Výrazne sa rast cien prejavil na stavebných materiáloch a to dopadá na časť eurofondových projektov, ktorým pôvodne schválený balík podpory nestačí a hrozilo, že budú zastavené, prípadne dodávatelia odstúpia. Mnoho problémov samospráv je, žiaľ, spôsobených aj tým, že si v zmluvách s dodávateľmi často neošetrili zmenu cien stavebných materiálov, čím by eliminovali dopady navyšovania cien. My im podávame pomocnú ruku. V parlamente sme presadili zmenu zákona, aby bolo možné z eurofondov dofinancovať zvýšenie cien stavebných materiálov, a teraz spúšťame schému pomoci pre projekty z regionálneho programu IROP, ktorý spadá pod naše ministerstvo investícií,“ povedala Remišová.

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredie sa má posudzovať podľa zákona

03.08.2022 - Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania. Minister životného prostrediam Ján Budaj ešte minulý rok nariadil preskúmanie zákonnosti postupu rozhodnutia Okresného úradu Poprad a Okresného úradu Prešov, v zmysle ktorých sa geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici nemá posudzovať v procese EIA. Po komplexnom posúdení veci rezort dospel k záveru, že projekt musí prejsť kompletným procesom EIA, čiže vyhodnotením vplyvu navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

03. 08. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava sa modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur, maximálna výška príspevku je v rozsahu od 1 mil. do 1,5 mil. eur, a to v závislosti od typu projektu. Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zároveň sa vyšším využívaním biometánu podporí zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR z domácich zdrojov ako náhrada zemného plynu. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je zároveň súčasťou realizácie projektu. Podporené budú dva typy projektov, a to projekty so zámerom modernizovať existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny a tiež projekty, ktorých cieľom je už existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny transformovať na zariadenia vyrábajúce biometán, teda na tzv. biometánové stanice.

Rezort zdravotníctva plánuje zlepšiť prístup dlžníkov na zdravotnom poistení k zdravotnej starostlivosti

04. 08. 2022 - V súčasnosti je na Slovensku 120 000 ľudí, ktorí z dôvodu podlžnosti na zdravotnom poistení majú obmedzený prístup k preventívnym prehliadkam či štandardnej liečbe. Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo zmeny pravidiel pri dlžníkoch na zdravotnom poistení.
Rezort zdravotníctva koncom júla poslal do medzirezortného pripomienkového konania pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva prináša komplex zmien v oblasti využívania zdravotných odvodov, dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a stransparentňuje pravidlá uhrádzania zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalšie oblasti. Pozornosť venuje aj postaveniu ľudí s nedoplatkom na poistnom. „Ak dnes zdravotná poisťovňa eviduje dlh, jej klient má prístup len k neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Všetky ostatné úkony, vrátane preventívnych prehliadok, si pacient s nedoplatkom musí hradiť z vlastných zdrojov, alebo sú pre neho nedostupné,“ upresňuje Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.

Veľkokapacitné centrum v Nitre prechádza od pondelka 8. augusta do spiaceho režimu

04. 08. 2022 - Na základe vyhodnotenia vyťaženosti veľkokapacitného centra v Nitre v posledných týždňoch pristupuje ministerstvo vnútra k jeho uvedeniu do spiaceho režimu. Žiadatelia môžu v priestoroch výstaviska v Nitre, kde sa veľkokapacitné centrum nachádza, poslednýkrát vykonať registráciu za účelom získania dočasného útočiska v piatok 5. augusta do 19. hodiny. Od pondelka 8. augusta 2022 budú registrácie na dočasné útočisko prebiehať na Oddelení cudzineckej polície PZ Nitra na adrese: Rázusova 7, 949 01 Nitra, GPS: 48.29637215, 18.08673 v pondelok až piatok, v čase od 7:30 h do 19:30 h.

Výberové konania na riaditeľov národných parkov budú otvorenejšie

04.08.2022 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v snahe umožniť účasť čo najširšiemu okruhu uchádzačov aj v čase letných dovoleniek predĺžilo lehotu na prihlasovanie vo výberových konaniach na nových riaditeľov deviatich správ národných parkov. Envirorezort súčasne tiež upravil požiadavky na uchádzačov a dáva príležitosť nielen odborníkom v oblasti ochrany prírody, ale aj skúseným manažérom, ktorí pomôžu dostať národné parky na úroveň 21. storočia. Záujemcovia o tieto pozície môžu posielať žiadosti spolu so svojím projektom do 22. augusta 2022.

Dočasného útočiska sa vzdalo 4 398 osôb s ukrajinskou štátnou príslušnosťou

04. 08. 2022 - Od 1. marca 2022, kedy Slovenská republika aktivovala štatút dočasného útočiska, do  1. augusta 2022 eviduje Migračný úrad MV  SR zánik z dôvodu jeho vzdania sa v 4 410 prípadoch. Z tohto počtu je až 4 398 odídencov s ukrajinskou štátnou príslušnosťou. Na cudzinca, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, sa primerane vzťahujú §22 až 23b a 23d zákona č. 480/2002  o azyle,  a teda aj služby, ktoré sú odídencom poskytované. Ide o  prístup k zdravotnej starostlivosti, strave, hygiene, vzdelávaniu, ubytovaniu a tiež prístup na trh práce. Ďalej je to aj finančná pomoc: ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a medzinárodné organizácie poskytujú základnú finančnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorým bolo udelené dočasné útočisko.

Vicepremiérka Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme sa na spoločnom postupe

05.08.2022 - Politika súdržnosti, ktorej cieľom je znižovanie regionálnych rozdielov, musí zostať hlavným pilierom európskeho společenstva. Spoločne dokážeme viac. Na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová a podpredseda českej vlády Ivan Bartoš. Obaja sa zhodli, že treba naplno využiť prínos súbehu českého predsedníctva v Rade Európskej únie a slovenského predsedníctva Vyšehradskej štvorky. „Európske predsedníctvo Českej republiky v EÚ a predsedníctvo Slovenska v skupine Vyšehradskej štvorky je historickou príležitosťou ako posilniť naše strategické partnerstvo, aby náš hlas bolo silnejšie počuť a presadili sme v Únii naše národné priority,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová po rokovaní so svojím rezortným kolegom Ivanom Bartošom, podpredsedom vlády ČR pre digitalizáciu a ministrom pre miestny rozvoj.
Jednou zo spoločných priorít je podľa Remišovej ochrana vodných zdrojov, zmierňovanie dopadov sucha a pripravenosť na zmenu klímy. „Slovensko aj Česko čelia rekordným suchám a horúčavám, ktoré ohrozujú zdroje pitnej vody, produkciu poľnohospodárskych plodín, naše lesy, prírodu a v konečnom dôsledku majú veľmi negatívne dopady na milióny ľudí. Preto musíme pri riešení týchto výziev spolupracovať,“ uviedla.

Z balíka pomoci určenej potravinárom sme vyplatili takmer 80%

05.08.2022 - Na pomoci pre našich výrobcov potravín nám záleží
Vyplácanie mimoriadnej pomoci pre potravinárov úspešne napreduje. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru (NPPC), ktoré je administrátorom tejto pomoci sa k dnešnému dňu podarilo vyplatiť takmer 6,3 milióna EUR žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti. Doteraz bolo takto vysporiadaných 347 subjektov. Agrorezort v súčinnosti s NPPC podniká konkrétne kroky na podporu slovenského potravinárstva. Na poskytnutie mimoriadnej pomoci boli vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov EUR, čo je dôkazom, že na podpore slovenského potravinárstva záleží. Producentom potravín tieto financie pomôžu čiastočne vykompenzovať vysoké náklady na energie, palivá a aj suroviny, ktorých ceny rastú na celosvetovej úrovni a premietajú sa do cien potravín. Preto NPPC posiela túto pomoc potravinárom v čo najkratšom možnom čase.

O občiansky preukaz možno požiadať pol roka pred vypršaním jeho platnosti, a to aj elektronicky

05. 08. 2022 - Oddelenia dokladov v krajských a veľkých okresných mestách  sú posledné týždne a mesiace vyťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích dobách.  Dôvodom je, že Slováci si po uvoľnení pandemických opatrení  vybavujú potrebné doklady na cestovanie na dovolenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako cestovný doklad, pričom viaceré krajiny Schengenu, rovnako ako v prípade pasov,  vyžadujú, aby boli platné istý čas aj  pred odchodom z turistickej destinácie.

Témou medzinárodnej ceny v oblasti prevencie kriminality je práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu

05. 08. 2022 - Hostiteľom každoročnej Európskej ceny za prevenciu kriminality a konferencie o najlepšej praxi (ECPA a BPC) bude v dňoch 8. a 9. decembra 2022 Česká republika. Témou českého predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu.
Cieľom tohtoročnej ECPA a BPC je výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti včasnej identifikácie obetí trestných činov (najmä tých obzvlášť zraniteľných), prevencie sekundárnej viktimizácie a reviktimizácie a zvýšenia motivácie nahlasovania trestných činov s cieľom zníženia latencie kriminality. Zdieľanie príkladov osvedčených postupov a vývoj súboru nástrojov v tejto oblasti môže byť veľmi nápomocný pri vytváraní a implementácii legislatívnych a nelegislatívnych priorít EÚ.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk