28.11.2022
ID: 5538upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť od decembra požiadať v EÚ aj občania Slovenska. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ Únie biometrický doklad, ktorý obsahuje aj otlačky prstov.

Vláda

Dobrou správou je, že sa neočakáva návrat ruskej dominancie vo vývoze fosílnych palív

21.11.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v pondelok 21. novembra 2022 zúčastnila na 16. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave, počas ktorej bol prezentovaný Svetový energetický výhľad pre rok 2022, vlajková publikácia Medzinárodnej energetickej agentúry OECD. Ten neočakáva návrat ruskej dominancie vo vývoze fosílnych palív. Naopak predpokladá, že globálny dopyt pre každé z nich je buď na vrchole alebo sa očakáva jeho pokles a upozorňuje, že trvalé riešenia dnešnej krízy spočívajú v trvalom znížení dopytu po fosílnych palivách.

Ministerstvo vnútra je pripravené vydávať biometrické občianske preukazy už od decembra

21. 11. 2022 - O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť od decembra požiadať v  EÚ aj občania Slovenska. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia  o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ Únie biometrický doklad, ktorý obsahuje aj otlačky prstov. Oddelenia dokladov Policajného zboru budú v tejto súvislosti prijímať žiadosti o vydanie súčasných občianskych preukazov do stredy 23. novembra 2022 do 12. hodiny. V termíne od 23. novembra 2022 do 30. novembra 2022 bude prijímanie žiadostí o vydanie súčasných občianskych preukazov pozastavené.

Rokovanie ministra Viliama Karasa s vedúcimi predstaviteľmi Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory o pripravovanej reforme trestného práva

21. 11. 2022 – Na pôde Ministerstva spravodlivosti SR sa uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov justície. Témou rokovania bola budúcnosť trestnej politiky na Slovensku, a to v kontexte aktuálnych návrhov noviel trestných kódexov, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Minister spravodlivosti Viliam Karas prítomných informoval o priebehu legislatívneho procesu a východiskách pripravovanej novely. Minister zároveň predstavil zámer predložiť návrh zákona na rokovanie vlády SR v prvej polovici januára, a to tak, aby bolo možné o zákonoch rokovať v prvom čítaní už na prvej budúcoročnej schôdzi NR SR. V. Karas prítomných požiadal o aktívne zapojenie do vyhodnocovania pripomienok.
„Od všetkých zúčastnených som dostal pozitívnu spätnú väzbu a najmä prísľub plného zapojenia odborných kapacít hlavných justičných inštitúcií pri vyhodnocovaní pripomienok, za čo úprimne ďakujem. Mojim cieľom je pripraviť kvalitnú reformu trestného práva, na ktorej bude čo najširšia odborná zhoda. Tento postup považujem za lepší, ako parciálne novelizácie cez poslanecké návrhy, ktorých problematika môže byť riešená komplexne v rámci jedného, vyváženého materiálu,“ informoval po stretnutí minister spravodlivosti Viliam Karas.

Výzva obetiam ruských vojnových zločinov

21. 11. 2022 - Ukrajinský generálny prokurátor a vedúci predstavitelia ukrajinských inštitúcií napojených na ochranu ľudských práv vyzývajú Ukrajincov na Slovensku, aby nahlásili Policajnému zboru na Slovensku vojnové zločiny, ktorých boli obeťami alebo svedkami. Preto ak máte vo svojom okolí Ukrajincov, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu a stali sa obeťami ruských vojnových zločinov alebo boli toho svedkami, odkážte ich na túto výzvu, aby nemlčali a dali nám o tom vedieť.

Zasadnutie Asociácie výrobcov organických hnojív

21.11.2022 - Minulotýždňového ustanovujúceho zasadnutia Asociácie výrobcov organických hnojív (AVOH) sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč.
Aktivity Asociácie združujúcej skúsených certifikovaných slovenských výrobcov organických hnojív, ktorí sú schopní uspokojiť stúpajúci záujem farmárov o organické hnojivá ako aj o prípravky na ochranu a ošetrenie rastlín agrorezort víta aj preto, že podporujú zlepšovanie štruktúry pôdy a plnenie cieľov Stratégie Z farmy na stôl. „Veľmi pozitívne vnímam činnosť AVOH, ktorá prichádza s návrhmi a presadzovaním  udržateľných riešení v rámci obehového bio-hospodárstva, udržateľného obehu živín, uhlíka a vody v krajine“  uviedol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov

22.11.2022 - Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc, ktorá je určená na pokrytie úhrad zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo formulár k žiadosti o vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci. Pre poskytovateľov sociálnych služieb je pripravený balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.
 
Poskytovateľ sociálnej služby musí žiadosť o dotáciu na inflačnú pomoc spolu s požadovanou prílohou doručiť ministerstvu práce, sociálnych vecí do 2. decembra 2022.

22.11.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa posunie povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR zároveň pripravuje ďalšie legislatívne zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu a znížia skládkovanie komunálnych odpadov

Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie plk. Mgr. Michal Sedliak

22. 11. 2022 - Minister spravodlivosti Viliam Karas rozhodol o zmene vo vedení Zboru väzenskej a justičnej stráže. Výkonom funkcie generálneho riaditeľa zboru s účinnosťou od dnešného dňa poveril plk. Mgr. Michala Sedliaka. M. Sedliak pracuje v Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1999. Počas svojej kariéry pôsobil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Sučany, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov a na Generálnom riaditeľstve zboru. V roku 2022 sa stal Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová.

Minister V. Karas dnes vystúpil s prejavom v Prahe na konferencii venovanej prípadu z temného obdobia zneužívania justície v 50. rokoch minulého storočia, Rudolf Slánsky a spol.

22. 11. 2022 – Prípad Slánsky a spol. je pre nás poučením, že aj tie najväčšie justičné zločiny bolo možné páchať pri vytváraní zdania zákonnosti a dodržania postupov. Strojcovia týchto monsterprocesov sa snažili vytvárať ilúziu spravodlivosti za pomoci najhrubších dezinformácií, manipulácií a klamstiev. Avšak to posledné, čo by sme dnes mali robiť, je pozerať sa na túto dobu s morálnou nadradenosťou. Mysliac si, že takéto niečo sa v našej dobe opakovať nemôže. No môže. Dezinformácií dnes máme v priestore toľko, čo sa súdruhom v 50. rokoch ani nesnívalo. Demokracia je dnes reálne ohrozovaná nenávisťou a klamstvami, ktoré je dnes možné takmer bez námahy masovo šíriť cez sociálne siete, a to bez takmer žiadnej zodpovednosti ich tvorcov. Samozrejme, aj na tieto neduhy hľadáme právne riešenia, a to nielen na domácej, ale aj európskej pôde. Či už je to v boji proti dezinformáciám, alebo potieraní nenávistných prejavov. Ale aj tu treba pamätať na jedno. Všetky reformy, aj dobre mienené zmeny k lepšiemu treba neustále podrobovať testu „nehodného vládcu“, aby sa minimalizovali zneužitie moci, ktoré sa žiaľ úplne vylúčiť nikdy nedá.

Pomoc podnikateľom od SZRB

23.11.2022 - Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu antikorona úverov od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom prevádzkové úvery v celkovej výške 33 miliónov eur s možnosťou 0 % úroku. Na získanie bonifikácie úroku bolo potrebné, aby firma alebo SZČO minimálne prvých 12 mesiacov udržala svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nemohla mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch. Všetky úvery boli zabezpečené štátnou zárukou až do výšky 80 %.

Karpatský dohovor podporuje zelenú a udržateľnú budúcnosť Európy

23.11.2022 - Zachovanie biologickej rozmanitosti života v Karpatoch, rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ale aj vplyv vojny na Ukrajine na prírodné prostredie. To boli hlavné témy ministerskej konferencie Karpatského dohovoru v poľskom Rzeszówe. Slovenskú delegáciu na podujatí viedol Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.

Do pomoci s cenami energií sa zapája aj EXIMBANKA SR

23.11.2022 - Energokríza privádza veľké množstvo firiem do vážnych finančných ťažkostí, pretože je pre nich náročné pretaviť zvýšené náklady do svojich výstupov. Ministerstvo financií SR si uvedomuje závažnosť aktuálnej situácie v súvislostí s prudkým nárastom cien energií.  A preto prostredníctvom EXIMBANKY SR prichádza s možnosťou riešenia pre slovenských exportérov. EXIMBANKA SR rozširuje svoje produktové portfólio o energetický úver. Jeho úlohou je umožniť firmám preklenúť náročne obdobie súvisiace so zvýšením cien energií.

Andrej Stančík v Barcelone: Stabilnejšie, demokratickejšie a prosperujúce južné susedstvo a región Stredomoria sú v záujme Slovenska

24.11.2022 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík sa vo štvrtok, 24. novembra 2022 v Barcelone, zúčastnil na 7. Regionálnom fóre Únie pre Stredomorie (UfM) a ministerskom zasadnutí EÚ - Južné susedstvo. Podujatie upriamilo pozornosť na potrebu budovania užšej spolupráce, kolektívnej odolnosti, stability a autonómie, a to aj v kontexte ruskej agresie proti Ukrajine, ktorá ovplyvňuje aj tento región. Hlavnými témami rokovaní v rámci oboch formátov boli preto energetická a potravinová bezpečnosť, humanitárna pomoc či budúcnosť dodávok plynu a ropy.

Výmena skúseností v lepšej regulácii podnikateľského prostredia s Estónskom a Fínskom

24. 11. 2022 - V dňoch 15. - 18. novembra 2022 sa zástupcovia Odboru zlepšovania podnikateľského prostredia, ktorý zastrešuje agendu zlepšovania podnikateľského prostredia prostredníctvom prijímania podnikateľských opatrení tzv. Kilečiek, posudzovania vplyvov materiálov na podnikateľské prostredie, uplatňovania princípu 1in2out a ex post hodnotenia regulácií, stretli s estónskymi a fínskymi kolegami venujúcimi sa podobnej problematike. Tieto krajiny dosahujú vysoké priečky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich podnikateľské prostredie a lepšiu reguláciu. Primárnym účelom stretnutia bolo získať nové informácie v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, spolupráce s podnikateľmi a agendy lepšej regulácie. Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR absolvovali preto stretnutia s estónskymi zástupcami Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva hospodárstva a ekonomických záležitostí a fínskymi zástupcami Ministerstva ekonomických záležitostí a komunikácií, Ministerstva spravodlivosti a kancelárie premiéra.

Nelegálna migrácia: ministri vnútra rokovali v Prahe

24. 11. 2022 - Problematika nelegálnej migrácie bola hlavnou témou pracovných raňajok ministrov vnútra Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Šéfovia rezortov vnútra sa stretli vo štvrtok 24. novembra 2022 v Prahe na pozvanie ministra vnútra ČR Víta Rakušana, a to deň pred zasadnutím mimoriadnej Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutoční 25. novembra v Bruseli. Ústrednou témou rokovania v Prahe bola problematika nelegálnej migrácie. „Slovensko rozhodne nie je žiadnym vinníkom tejto situácie, Slovensko je obeťou tejto situácie. Rovnako ako my všetci tu v stredo-európskom priestore. Preto sme sa dnes stretli, a preto hľadáme cesty, ako znížiť čísla na západo-balkáskej migračnej trase tak, aby sme mohli mať zase umožnený voľný pohyb medzi jednotlivými štátmi,"  povedal po rokovaní pred médiami minister vnútra ČR Vít Rakušan.

Vicepremiérka Remišová: Je to veľký úspech – Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú kompletne schválené programovanie nového eurofondového obdobia

24.11.2022 - Dva roky tvrdej práce na veľkej reforme eurofondov a náročných rokovaní s Európskou komisiou o novom programovom období sú úspešne vo finále – operačný Program Slovensko je schválený. Znamená to, že budeme môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Program Slovensko, ktorý zároveň prináša najväčšiu reformu eurofondov v histórii, dnes predstavila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v Prešove na konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“. Prítomní boli tiež komisári Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit, členovia slovenskej vlády, zástupcovia samospráv a ďalší hostia.

Pomáhame Ukrajine, humanitárna pomoc zo Slovenska pokračuje

24. 11. 2022 - Vojna na Ukrajine stále pokračuje a civilné obyvateľstvo na jej území potrebuje aj naďalej pomoc. Rezort vnútra preto kontinuálne pokračuje v humanitárnej pomoci a v súčasnosti sa realizujú na prípravu humanitárnej pomoci pre Ukrajinu na zimné mesiace. Odbor hospodárského zabezpečenia Sekcie ekonomiky MV SR obstaráva elektrocentrály (119 kusov), flisové deky (12 940 kusov), paplóny (2300 kusov), vankúše (2300 kusov), plachty (2 300 kusov) či posteľné súpravy (2300 kusov). Rezort tiež pracuje na zabezpečení autolekárničiek.

Skvelá správa pre priemysel pod Tatrami. Vďaka schválenej investičnej pomoci vo výške 4,5 milióna eur spoločnosť STIEBEL ELTRON rozšíri svoju výrobu.

24. 11. 2022 – Na zasadnutí členovia Vlády SR schválili investičnú pomoc pre spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., ktorá pod Tatrami vyrába elektrické ohrievače vody a tepelné čerpadlá. Spoločnosť bude môcť čerpať pomoc až do roku 2031 v podobe úľavy na dani z príjmov v celkovej výške 4,5 milióna eur. Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzky, pričom projekt ráta s novými pracovnými miestami. Nemecká skupina STIEBEL ELTRON, s takmer 100-ročnou históriou, plánuje v bývalej „Tatramatke“, rozšíriť svoje výrobné kapacity a objem výroby  zvýšiť až o 97 %, čím chce reagovať na neustále rastúci dopyt po svojich výrobkoch. Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s. r. o., do roku 2020 známa pod obchodným menom TATRAMAT, tak vytvorí 92 nových pracovných miest počas troch rokov, čo je výbornou správou pre susedné okresy Kežmarok, Levoča a Rožňava. Tieto sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. V priemyselnom parku je plánovaná nová priemyselná hala, ráta sa s prestavbou existujúcej haly a zaobstaraním nových technológií a strojných zariadení. To investorovi umožní výrobu produktov a zariadení s vyššou pridanou hodnotou.

Minister Budaj: Európski lídri musia zvýšiť úsilie za lepšiu ochranu ovzdušia

24.11.2022 - Experti z európskych krajín a strednej Ázie, Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej hospodárskej komisie OSN, Európskej investičnej banky, ale tiež zástupcovia mimovládnych organizácií sa stretli v Prahe na medzinárodnej konferencii, venovanej budúcim výzvam ochrany ovzdušia v Európe. Konferenciu pripravilo české predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskou komisiou (EK), prostredníctvom programu TAIEX (nástroj EK na technickú pomoc a výmenu informácií – Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Na konferencii vystúpil s prejavom minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Investície do automobilového priemyslu sú najkomplexnejšie. Zaznelo na Slovak Industry VISION Day.

24. 11. 2022 - V Šamoríne sa 24. novembra konalo medzinárodné biznis fórum Slovak Industry VISION Day, ktoré organizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Venované bolo Priemyslu 5.0 – príležitostiam, inšpiráciám a obchodným rokovaniam. Na jednom mieste sa tak stretlo takmer 200 firiem zo štrnástich krajín sveta, aby diskutovali o nových trendoch v podnikateľskom sektoru s možnosťou získať nové kontakty a zapojiť sa do diskusií s odborníkmi z praxe, či akademickej obce.

Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

25.11.2022 - 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je výzva na jeho odstránenie v spoločnosti. Každoročná medzinárodná kampaň sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom každoročnej výzvy je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Otvorila sa výzva adresovaná priemyselným podnikom, na modernizáciu majú k dispozícii viac ako 357 mil. eur

25.11.2022 - Najväčšie priemyselné podniky na Slovensku, ktoré sú najväčšími producentmi skleníkových plynov, sa od dnešného dňa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dnes vyhlásilo výzvu, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou viac ako 357 mil. eur. Samotná výzva, ktorá potrvá do 20. januára 2023, je zverejnená na webe https://www.minzp.sk/poo/.

Prezident

Prezidentka podpísala 6 zákonov

22.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 23. novembra 2022 podpísala 6
zákonov.

Prezidentka prijala na nástupnej audiencii veľvyslankyňu Severného Macedónska

22.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 22. novembra 2022 v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii prijala prvú veľvyslankyňu Severného Macedónska v SR Evgeniju Illievu. Veľvyslankyňa zároveň prezidentke pri tejto príležitosti odovzdala svoje poverovacie listiny. Ide o prvé veľvyslanecké pôsobenie nielen pre Evgeniju Illievu, ale aj pre Severné Macedónsko v Slovenskej republike v priestoroch novootvoreného veľvyslanectva v Bratislave. Slovensko aktívne podporuje integračné procesy Macedónska pre vstup do EÚ a potenciál na zlepšenie vidíme aj v hospodárskej oblasti. "Verím preto, že pani veľvyslankyňa spolu s jej diplomatickou misiou bude svojou prácou napomáhať rozvoju práve v spomínaných oblastiach."

Slovenskí veľvyslanci si od prezidentky prevzali poverovacie listiny

22.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 22. novembra 2022 v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny vedúcim diplomatických misií SR v zahraničí. Peter Lizák bude Slovensko zastupovať ako veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike a Mongolsku so sídlom v Pekingu. Milan Zachar bude veľvyslancom SR v Kubánskej republike, Antigue a Barbude, Bahamskom spoločenstve, Barbadose, Dominikánskej republike, Grenade, Haitskej republike, Jamajke, Svätom Vincentovi a Grenadínach, Republike Trinidadu a Tobaga, Dominickom spoločenstve, Svätej Lucii a Federácii Svätého Krištofa a Nevisu so sídlom v Havane. Ľubomír Čaňo sa ujme funkcie vedúceho diplomatickej misie SR vo Švédskom kráľovstve so sídlom v Štokholme.

Prezidentka prijala zástupcov Úradu na ochranu oznamovateľov

23.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 23. novembra 2022 v Prezidentkom paláci prijala zástupcov Úradu na ochranu oznamovateľov spolu s predsedníčkou úradu Zuzanou Dlugošovou. Podľa prezidentky je dôležité, aby lídri verejných inštitúcií podporovali otvorenú komunikáciu vo svojich úradoch, podporili kultúru ozývania sa a poctivých oznamovateľov, ktorí poukážu na porušovanie zákona. "Ak vidíte korupciu, nebojte sa ozvať. Už rok tu máme Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý nespadá pod žiadny rezort, je politicky nezávislý a podáva pomocnú ruku tým, ktorí oznámia korupciu a iné nekalé praktiky."

Prezidentka podpísala 7 zákonov

24.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 24. novembra 2022 podpísala 7 zákonov.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk