12.12.2022
ID: 5540upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci NR SR schválili dočasné zníženie DPH pre gastro prevádzky na 10% do konca marca s cieľom pomôcť týmto subjektom preklenúť náročne obdobie spôsobené energetickou krízou. Znížená sadzba DPH sa bude vzťahovať na podávanie jedál alebo nápojov, ak sú sprevádzané okamžitou konzumáciou. Pri predaji jedla a nápojov bez priamej konzumácie, teda napríklad donáške sa bude uplatňovať pôvodná daň.

Vláda

Chcete začať využívať umelú inteligenciu vo vašej firme? Pomôže vám séria interaktívnych prezentácií

5.12.2022 - MIRRI SR sa podieľalo na príprave interaktívnych prezentácií, ktoré predstavujú viacero scenárov aplikácie umelej inteligencie v slovenských podnikoch. Ide o riešenia, ktoré sú na slovenskom trhu už dostupné a tunajšie priemyselné spoločnosti ich využívajú. Na webovej stránke Digitálnej koalície je zverejnených celkovo osem interaktívnych prezentácií, ktoré približujú praktické možnosti využitia umelej inteligencie v konkrétnych podmienkach firiem. V zverejnených prezentáciách sa záujemcovia oboznámia s technickým, ako aj organizačným prostredím, ktoré je v podnikových podmienkach potrebné na aplikáciu umelej inteligencie.

Neostalo iba pri navýšení platov – vláda SR dnes schválila aj stabilizačné príspevky pre zdravotníkov

05. 12. 2022 - Po minulotýždňovom schválení výrazného zvýšenia platov v zdravotníctve prichádza vláda SR s ďalšou finančnou injekciou pre pracovníkov v zdravotníctve. Od dnešného schválenia príspevkov pre 25 zdravotníckych profesií si sľubuje zníženie ich odchodu do iných štátov, zvýšenie záujmu o štúdium, ako aj zamedzenie nedostatku lekárov, sestier, laborantov a ďalších zdravotníckych povolaní v nemocniciach, hospicoch, ale aj liečebných kúpeľoch či domoch ošetrovateľskej starostlivosti. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Zdravotníctvo je dôležité pre všetkých a uvedomuje si to aj súčasná vláda. Po rokoch, kedy bolo finančne poddimenzované, bola táto finančná podpora nevyhnutná a neodkladná. Ja osobne to považujem za prvý krok k stabilizácii a navýšení počtu zdravotníkov v systéme. Tým druhým, nemenej dôležitým krokom, sú naše reformy, na ktorých intenzívne pracujeme a ktoré sú tiež v prospech zdravotníkov a pacientov.“

Poďme šetriť spolu. Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťajú informačnú kampaň.

05. 12. 2022 - Šetríme pre nás je názov informačnej kampane o úsporách energie, ktorú 5. decembra 2022 odštartovalo ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Jej hlavným cieľom je motivovať ľudí, aby využívali energiu úsporne a poskytnúť im praktické odporúčania, ako hľadať rezervy a znižovať spotrebu. Informovali o tom minister hospodárstva Karel Hirman a Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá kampaň zabezpečuje.

Novely daňových zákonov tlmia krízu

06.12.2022 - Poslanci NR SR schválili dočasné zníženie DPH pre gastro prevádzky na 10% do konca marca s cieľom pomôcť týmto subjektom preklenúť náročne obdobie spôsobené energetickou krízou. Znížená sadzba DPH sa bude vzťahovať na podávanie jedál alebo nápojov, ak sú sprevádzané okamžitou konzumáciou. Pri predaji jedla a nápojov bez priamej konzumácie, teda napríklad donáške sa bude uplatňovať pôvodná daň. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu s energiami sa zavádza na obdobie od 1. januára 2023 do 31.marca 2023 znížená sadzba DPH vo výške 10% na tie športoviská, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov, napríklad vleky, štadióny či plavárne. Znížená sadzba dane by mala pomôcť zachovať poskytovanie čo najširšieho spektra vymedzených služieb, ako aj umožnenie prístupu k predmetným aktivitám pre čo najširšiu verejnosť z hľadiska ich cenovej dostupnosti.

Vicepremiérka Remišová: Pokračujeme v podpore najmenej rozvinutých okresov – mestám pomôžeme 3 miliónmi na opravu ciest a chodníkov

06.12.2022 - Pomáhame samosprávam riešiť problémy s technickým stavom miestnych komunikácií a chodníkov. Po predošlej výzve, vďaka ktorej sme pomohli 150 mestám a obciam v najmenej rozvinutých okresoch vypísalo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) druhú výzvu v objeme 3 milióny eur určenú pre mestá. Predkladať žiadosti o dotáciu je možné ešte do konca tohto týždňa.

Stretnutie Poradného kolégia ministra spravodlivosti k trestným kódexom

06. 12. 2022 - Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie Poradného kolégia ministra spravodlivosti k trestným kódexom so zástupcami Generálnej prokuratúry, NSSR, MVSR(NAKA), SAK a akademickej pôdy. Členmi Poradného kolégia ministra spravodlivosti k trestným kódexom sú štátny tajomník MSSR Peter Sepeši , profesor Jozef Čentéš, dekan Právnickej fakulty UNIBA docent Eduard Burda, predseda TP kolégia NSSR František Mozner, prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera, zástupca MVSR riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko, zástupca SAK Ondrej Laciak a zástupca zboru poradcov Andrej Popovec. Odborníci diskutovali o principiálnych pripomienkach v rámci medzirezortného pripomienkového konania a hľadali kompromisné riešenia, ktoré vzišli z činnosti expertných skupín. Celkovo na modernizácií trestného práva pracuje viac ako 70 expertov zo všetkých relevantných inštitúcií vrátane mimovládneho sektora.

Nová výzva na modernizáciu bioplynových staníc z Plánu obnovy a odolnosti SR

06. 12. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky na podporu modernizácie existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 mil. eur. Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je súčasťou realizácie projektu. Podporené budú projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc na výrobu elektriny (podľa pôvodnej zrušenej výzvy typ A). 

Po prvých dňoch od zverejnenia výzvy MH SR hradí prvé kompenzácie na vysoké ceny energií.

06. 12. 2022 - Ministerstvo hospodárstva dnešným dňom posiela prvé úhrady oprávneným žiadateľom na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií v celkovej výške 4 687 469,25 eur. Rezort hospodárstva tak splnilo svoj prísľub, kedy dňa 1. decembra 2022 spustilo výzvu, o dotácie z nej môžu požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť do 22. decembra. Rezort zároveň vyzýva žiadateľov, aby si zasielanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Od spustenia výzvy ministerstvo hospodárstva prijalo do 5. decembra 647 žiadostí, najvyššiu návštevnosť informačnej webovej stránky ku kompenzáciám energodotacie.mhsr.sk rezort eviduje najmä prvé dva dni po spustení výzvy. Proces prebieha bez obmedzení a efektívne, pričom ministerstvo hospodárstva je pripravené technicky i personálne. Rovnako portál slovensko.sk, cez ktorý je potrebné žiadosti o dotácie zasielať, neeviduje v súvislosti s príjmom žiadostí žiadne komplikácie. Vyplácanie dotácii bude prebiehať priebežne, pričom na ich spracovávaní  pracuje 9 členný tím. V prípade potreby je rezort pripravený tento tím posilniť.

MF SR spúšťa Centrálny ekonomický systém

07.12.2022 - Od 1. januára 2023 bude 157 príspevkových a rozpočtových organizácií štátnej správy využívať na spracovanie svojej ekonomickej a personálnej agendy Centrálny ekonomický systém (ďalej aj CES). Tento nový ekonomický informačný systém spolufinancovaný z eurofondov umožní svojim používateľom lepší a kvalitnejší výkon vnútorných organizačných procesov. Viaceré procesy tak budú vďaka CES-u digitalizované a unifikované naprieč všetkými zapojenými organizáciami.

Počet osôb v stanovom tábore v Kútoch klesá, ministerstvo vnútra pristupuje k znižovaniu počtu stanov

07. 12. 2022 - Ministerstvo vnútra po rokovaní krízového štábu ministerstva a po konzultáciách s  prítomnými mimovládnymi organizáciami pristupuje vzhľadom na znižujúce sa počty ubytovaných osôb s neoprávneným pobytom na území Slovenskej republiky k znižovaniu počtu stanov v tábore v Kútoch.

Priemerný počet núdzovo ubytovaných osôb za 7 dní bol 59, z pôvodne 16 stanov je naplánované stiahnutie polovice z nich. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce, teda vnútorná dezinfekcia a následne odsun vnútorného vybavenia. 

Zámerom spoločného projektu Rady Európy a EÚ je posilnenie pozície samospráv

07. 12. 2022 - Aktivity ministerstva vnútra  pre budúce lepšie nastavenie systému územnej samosprávy na Slovensku boli  hlavnou témou stretnutia štátneho tajomníka MV SR Tomáša Opartyho s monitorovacou misiou  Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v stredu 7. decembra 2022. Zahraniční experti sa so zástupcami rezortu vnútra stretli so zámerom zhodnotiť stav implementácie reformy verejnej správy a preveriť  dodržiavanie záväzkov prijatých členskými štátmi Rady Európy.

Inšpekcia v sociálnych veciach bude mať pobočky vo všetkých krajských mestách

07.12.2022 - Ministerstvo cez obchodnú verejnú súťaž hľadá vhodné priestory
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo dnes 7. decembra 2022 obchodnú verejnú súťaž. Predmetom ktorej je kúpa ôsmich nehnuteľností v krajských mestách Slovenska pre novovzniknutú Inšpekciu v sociálnych veciach. Nákup nehnuteľností je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Vhodné priestory môžu záujemcovia v obchodnej verejnej súťaži ministerstvu ponúknuť do 31. januára 2023.

Predstavitelia rezortu práce oslávili Mikuláša s deťmi v centrách pre deti a rodiny

07.12.2022 - Najvyšší predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, minister, štátni tajomníci a generálna tajomníčka služobného úradu oslávili Mikuláša vo viacerých centrách pre deti a rodiny po celom Slovensku a v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči. Vyše 430 detí a dospelých tak potešili darčekmi, zahrali sa s nimi aj porozprávali o ich potrebách. Pri tej príležitosti s vedením centier a strediska hovorili o ich fungovaní. Práve praktické skúsenosti a osobné stretnutie pomáhajú správne uchopiť a pochopiť dennodenné problémy týchto zariadení. Cieľom návštev tak nebolo iba potešiť deti ale aj formovať ďalšie systémové kroky, ktoré by vytvárali stále lepšie podmienky pre deti v centrách pre deti a rodiny, ale i zrakovo postihnutých dospelých.

Kabinet schválil národnú stratégiu európskeho integrovaného riadenia hraníc do roku 2026

07. 12. 2022 - Národná  stratégia  európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026, ktorú v stredu 7. decembra 2022 na návrh ministra vnútra SR Romana Mikulca schválila vláda,  nadväzuje  na predchádzajúci dokument pre obdobie rokov  2019-2022. Pre nasledujúce 4 roky stanovuje nové úlohy, ktoré bude musieť Slovenská republika plniť v tejto oblasti. Pre monitorovanie, koordináciu a aktualizáciu plnenia jednotlivých úloh vznikol aj riadiaci výbor pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc, v ktorom budú mať zastúpenie rezorty vnútra, financií, zahraničných vecí, práce a sociálnych vecí, ako aj úradu na ochranu osobných údajov. Súčasťou stratégie je harmonogram 79  úloh, na realizáciu ktorých bude treba v nasledujúcich 4 rokoch vynaložiť viac ako 31 mil. eur z rozpočtu ministerstva vnútra a z eurofondov.   

Vicepremiérka Remišová: Navýšili sme podporu, aby slovenskí vedci mohli spolupracovať s najlepšou univerzitou sveta Massachusetts Institute of Technology už na 6 projektoch

07.12.2022 - Slovenským vedcom otvárame dvere k spolupráci so svetovou špičkou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uzatvorilo pred rokom dohodu o spolupráci s najlepšie hodnotenou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT). Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú spoluprácu. Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať napr. na financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde MIT.

MF SR usilovalo o posun v kľúčových témach EÚ

07.12.2022 - Ministerstvo financií SR (MF SR) sa v Bruseli usilovalo o posun v diskusii o kľúčových témach Európskej únie s cieľom posilniť európsku jednotu. Na jednej strane MF SR podporilo iniciatívu krajín navrhujúcich aktualizáciu hodnotenia pokroku v opatreniach pre súlad s princípmi právneho štátu v Maďarsku tak, aby zahŕňalo aj najnovší vývoj a bolo proporčné, na druhej strane apelovalo na Maďarsko, aby podporilo spoločné európske riešenie pomoci Ukrajine. Týmito pozíciami sa Slovensko dostalo do rozhodujúcej skupiny krajín, vrátane Nemecka či Francúzska.

Zástupcovia rezortov vnútra krajín EÚ schválili prijatie Chorvátska do Schengenu

08. 12. 2022 - Štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty sa  vo štvrtok 8.decembra 2022  zúčastnil na rokovaní Rady ministrov  vnútra  členských krajín EÚ v Bruseli. Primárnymi témami  bola problematika nelegálnej migrácie a prijatie nových krajín do schengenského priestoru. „Ministerstvo vnútra kontinuálne presadzuje v boji s nelegálnou migráciou posilnenie ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru, Slovensko už urobilo množstvo  konkrétnych krokov, aby pomohlo Európe riešiť tento dlhoročný problém," uviedol štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.

EK potvrdila historicky najlepší výber DPH

08.12.2022 - Slovensko zaznamenalo historický úspech v oblasti hodnotenia výberu daní DPH za rok 2020. Podľa hodnotenia Európskej komisie (EK) sa medzera DPH v roku 2020 znížila na 13,9%, čo predstavuje najlepší výsledok od roku 2000. Zároveň podľa predbežného odhadu EK bude pokles daňovej medzery pokračovať aj v roku 2021. EK odhaduje pokles až na úrovni 8,8%. EK zverejnila správu o veľkosti daňovej medzery na DPH za rok 2020, v ktorej informuje, že štátom EÚ sa podarilo v roku 2020 medziročne znížiť medzeru DPH o približne 2 percentuálne body (z 11,0 % na 9,1 %). Detailnejšia analýza EK za rok 2020 odhaľuje, že za poklesom medzery DPH v EÚ sú podporné protipandemické opatrenia vlád, ktoré sa výraznejšie odzrkadlili aj na medziročnom poklese (-22 %) bankrotov firiem v EÚ. Naopak na úrovni celej EÚ sa nepodarilo preukázať predpokladaný pozitívny vplyv zvýšených elektronických platieb a poklesu aktivít v sektoroch s prirodzene vyššou medzerou.  

Andrej Stančík sa zúčastní na rokovaní štátnych a generálnych tajomníkov rezortov diplomacií členských štátov EÚ v Štokholme

08.12.2022 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík sa v Štokholme 8. a 9. decembra 2022 zúčastní na rokovaní štátnych a generálnych tajomníkov rezortov diplomacií členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré organizuje nadchádzajúce švédske predsedníctvo v Rade EÚ. Hlavnou témou bude predstavenie priorít predsedníctva, ktoré Švédsko preberie 1. januára 2023 od Českej republiky. Zástupcovia členských štátov EÚ budú rokovať aj o následkoch ruskej agresie proti Ukrajine a o personálnej politike rezortov diplomacií.

Slovenská republika podala vyhlásenie o intervencii v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom

08.12.2022 - Slovenská republika predložila Medzinárodnému súdnemu dvoru vyhlásenie o intervencii v prebiehajúcom konaní medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou vo veci výkladu, vykonávania a uplatňovania Dohovoru o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy. Slovenská republika je jednou zo 153 zmluvných strán uvedeného dohovoru a má záujem na tom, aby práva a povinnosti v ňom obsiahnuté boli riadne dodržiavané. Povinnosť riešenia sporov medzi štátmi mierovou cestou je jedným z pilierov medzinárodného práva a kľúčových ustanovení Charty OSN. Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom OSN, ktorý rozhoduje spory medzi štátmi. Slovenská republika sa tak pridala k ďalším takmer 30 štátom sveta, ktoré prejavili záujem v konaní intervenovať. Ak súd rozhodne o tom, že považuje intervenciu za prípustnú, Slovenská republika bude môcť v konaní prezentovať svoj právny názor.

Štátny tajomník Velič: Regionálne centrum v Žiline je súčasťou najväčšej reformy eurofondov – žiadatelia dostanú všetky informácie a podporu na jednom mieste

08.12.2022 - Žiadateľom o eurofondy a dotácie prinášame adresnú pomoc už aj v Žiline. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v krajskom meste otvorilo v poradí už šieste Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom na jednom mieste poskytovať komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. „Pred pár dňami sme po dvoch rokoch náročného plánovania a rokovaní s Európskou komisiou schválili nový eurofondový Program Slovensko, z ktorého budeme čerpať takmer 13 miliárd eur. Sme jednou z prvých krajín zo šiestich v celej Európskej únii, ktoré majú kompletne schválené programovanie na nové eurofondy,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

Rada EÚ: Pomoc pre najzraniteľnejšie domácnosti aj sektor ekonomiky je nevyhnutná

08.12.2022 - Ďalšie kroky Európskej komisie s ohľadom na energetickú krízu, aktívne opatrenia na trhu práce v súvislosti s prichádzajúcimi inováciami aj zlepšovanie pracovných či sociálnych podmienok pre obyvateľov členských štátov únie. Aj na tieto témy sa sústredili zástupcovia Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorí sa stretli v Bruseli. Slovensko na zasadnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Vo vystúpení zdôraznil najmä kroky Slovenska smerom k pomoci občanom s nárastom cien energií a tiež opatrenia na podporu rodiny či sociálnu pomoc v rámci pripravovaných reforiem z Plánu obnovy a odolnosti.

Rastislav Káčer v Kyjeve: Nepoľavíme v podpore Ukrajiny a budeme jej naďalej všemožne pomáhať brániť sa pred agresiou Ruska a prežiť. Je to aj v našom životnom záujme

08.12.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer navštívil vo štvrtok, 8. decembra 2022, spoločne s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom a ministrom hospodárstva SR Karlom Hirmanom ukrajinskú metropolu Kyjev. Cieľom ich pracovnej návštevy bolo potvrdenie pokračujúcej politickej, diplomatickej, vojenskej, finančnej aj humanitárnej podpory Slovenska pre Ukrajinu. V Kyjeve prijal trojicu ministrov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prvý podpredseda Najvyššej rady Ukrajiny Oleksandr Kornienko, rokovali tiež s ukrajinským premiérom Denisom Šmyhaľom a svojimi rezortnými partnermi.

V lekárňach môžu chýbať niektoré druhy liekov – aké sú možnosti pacientov?

09.12.2022 - Na rezort zdravotníctva a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa v posledných mesiacoch čoraz častejšie obracajú pacienti aj odborná verejnosť s otázkami o prerušení či zrušení dodávok liekov. Výpadky v dodávkach liekov sa dotýkajú celého sortimentu liekov, vrátane liekov na chronické ochorenia, liekov pre detskú populáciu, liekov na recept, ako aj voľný predaj. Ide o stále naliehavejšiu výzvu pre zdravotnícke systémy v celej Európskej únii i vo svete. Za dostupnosť liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov zodpovedá držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo výrobca, nakoľko zákon 363/2011 Z. z. o úhradách liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín im ukladá povinnosť zabezpečiť, aby bol liek dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas celého trvania zaradenia lieku v zozname kategorizovaných liekov. Ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.

Vicepremiérka Remišová: Náš druhý hackathon má priniesť digitálne riešenia na pomoc seniorom, aby sa vyznali v online svete

09.12.2022 - Projekty na zlepšenie digitálnych zručností seniorov chceme prinášať aj prostredníctvom hackathonov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úspešne pokračuje v sérii inovatívnych podujatí z Plánu obnovy a odolnosti SR. Druhý hackathon s názvom Seniori v digitálnom svete sa počas piatka a soboty (9. – 10. 12. 2022) zameria na hľadanie digitálnych riešení, ktoré pomôžu jednej z najviac ohrozených skupín v online priestore.  

NRSR

Zástupcovia parlamentných výborov pre obranu V4 podpísali spoločné memorandum

05. 12. 2022 - Predstavitelia parlamentných brannobezpečnostných výborov krajín V4 sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Na pondelkovom rokovaní v Bratislave diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii, migračnej kríze, ale aj dezinformáciách a hybridných hrozbách. Svoje postoje pretavili do spoločného memoranda podpísaného na Bratislavskom hrade. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru SR Juraj Krúpa (SaS) vníma stretnutie ako veľmi konštruktívne. "Nie všetci sa vo všetkom zhodujeme, máme rozdielne názory, ale čo je dôležité, diskutujeme, vymieňame si názory, skúsenosti a hľadáme možnosti, kde má spolupráca v rámci V4 význam a kde sa môžeme vzájomne koordinovať," komentoval.

Poslanci schválili zdanenie mimoriadnych ziskov energetických firiem

06. 12. 2022 - Výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW) a tiež dodávatelia energií budú platiť daň z nadmerného príjmu. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 136 zo 137 prítomných poslancov. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní. "Konkrétny spôsob, akým platiteľ určí výšku nadmerného príjmu za odvodové (alebo preddavkové) obdobie, určí vláda nariadením," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k zákonu. Výška odvodu bude 90 % z nadmerného príjmu a odvod by sa mal vzťahovať na obdobie od decembra 2022 do decembra 2024. Okrem malých zdrojov energie do 0,9 MW má byť od platenia odvodu oslobodená aj energia vyrobená v prečerpávacích vodných elektrárňach alebo z biometánu. Predmetom odvodu ďalej nie je nadmerný príjem za redispečing a náhrady za neodobratú elektrinu.

Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti ÚŠP

07. 12. 2022 - Počet osôb stíhaných za trestné činy vykazované ako trestné činy spáchané organizovaným zločinom v minulom roku výrazne narástol. Stúpol aj celkový počet vecí zapísaných do trestných registrov. Nebola podaná žiadna obžaloba za trestné činy terorizmu. Výrazne narástol počet vznesených obvinení voči osobám, ktoré pôsobili vo vysokých verejných funkciách. Konštatuje to správa o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2021, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie.

Poslanci prijali správu o činnosti prokuratúry za rok 2021

07. 12. 2022 - V roku 2021 generálny prokurátor zrušil 89 právoplatných rozhodnutí orgánov prípravného konania, čo je 13,95 percenta z celkového počtu podaných návrhov. Za posledných šesť rokov je to najnižší podiel návrhov, ktorým prokuratúra vyhovela podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Vyplýva to zo Správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2021. Poslanci Národnej rady (NR) SR správu odobrili v stredajšom hlasovaní. Správa upozorňuje, že v roku 2020 takto zrušil generálny prokurátor 85 rozhodnutí. "V medziročnom porovnaní tak bol percentuálny podiel návrhov, ktorým bolo v roku 2021 v konaní podľa paragrafu 363 Trestného poriadku generálnym prokurátorom vyhovené, najnižší za obdobie posledných šiestich rokov," píše sa v správe. V žiadnom z týchto prípadov generálny prokurátor nevyužil zákonnú možnosť rozhodnúť následne vo veci sám. "Namiesto toho po zrušení napadnutého rozhodnutia spravidla prikázal príslušnému orgánu, aby o veci znovu konal a rozhodol," skonštatovala správa. Bez vyhovenia návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia bolo v roku 2021 generálnym prokurátorom vybavených celkom 448 vecí.

Stážisti debatovali s vybranými zástupcami poslaneckých klubov

08. 12. 2022 - Bratislava 8. decembra 2022 (Kancelária NR SR) – V stredu 7. decembra zorganizoval Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR diskusiu s poslancami pre stážistov v rámci stážového programu Kancelárie NR SR na tému výkon poslaneckého mandátu. Po oslovení všetkých poslaneckých klubov sa diskusie zúčastnil pán poslanec Igor Kašper za klub SME RODINA, pán poslanec Tomáš Šudík za klub OĽANO a pani poslankyňa Anna Zemanová za klub SaS. Stážisti a stážistky sa zaujímali o viaceré oblasti týkajúce sa práce poslancov, najmä na fungovanie jednotlivých výborov, podávanie poslaneckých návrhov zákonov a k hlasovaniu o návrhoch zákonov. V rámci diskusie mali možnosť dozvedieť sa o práci koalície aj opozície a zaujímalo ich ladenie programu počas schôdze. Z oblastí dominovali právne otázky, otázky životného prostredia, školstva ale aj podieľanie sa poslancov na tvorbe zahraničnej politiky.

Začala sa mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde

08. 12. 2022 - V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok popoludní začala mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Rokovanie iniciovala opozičná SaS, pod návrh na zvolanie schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. SaS argumentuje, že kabinet nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Kritizuje aj štátny rozpočet na ďalší rok. Vláda tieto argumenty liberálov odmietla a s návrhom nesúhlasí. Hlasovať by sa o vyslovení nedôvery vláde mohlo v utorok 13. decembra.

V programe pribudli ďalšie návrhy vlády vrátane riešenia limitov v rozpočte

08. 12. 2022 - Program aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR sa rozšíril o ďalšie tri návrhy zákonov, ktoré vláda odporúča prerokovať v tzv. zrýchlenom režime. Plénum zároveň vo štvrtok rozhodlo, že v pondelok (12. 12.) bude rokovať iba v prípade, ak by sa nestihlo prerokovať odvolávanie vlády. Do programu pribudla novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Hovorí o tom, že rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.

Prezident

Prezidentka podpísala novelu zákona o energetike

07.12.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 7. decembra 2022 podpísala zákon zo 6. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk